key ödemeleri süreleri

key ödemeleri süreleri

3320 sayılı kanun gereğince, memur ve işçiler ile bunların emeklilerine konut edindirme yardımı yapılıyor. Peki, KEY ödemeleri kaç ay yapılıyor? İşte KEY ödemeleri süresi..

TAV Havalimanları'nda 2022 kira ödemeleri 2024'e ertelendi!

TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Sani Şener yaptığı açıklamada, "Türkiye’de işlettiğimiz tüm havalimanlarının işletme süreleri ikişer sene uzatıldı ve 2022 kira ödemeleri 2024’e ertelendi." dedi.

Geçici vergi beyannamelerinin ödeme süreleri 28 Mayıs'a ertelendi!

2020 yılının ilk çeyreğine ait gelir ve kurum geçici vergi beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri 28 Mayıs gününe ertelendi.

Vergide beyanname süreleri 26 Nisan'a uzatıldı!

Muhtasar, damga vergisi, KDV, kurumlar vergisi, yıllık gelir vergisi, geçici vergi beyannamelerinin verilme süreleri 26 Nisan 2019 gününe uzatıldı.

İstanbul Yeni Havalimanı'nın teknoloji altyapısı Netaş ile hazır!

İstanbul Yeni Havalimanı'nın uçtan uca teknolojik alt yapısını hazırlayan Netaş sayesinde yolcuların bekleme süreleri azalacak ve 55 bin kişiye eş zamanlı, kesintisiz, hızlı ve güvenli internet sağlanacak...

Tahsis süreleri uzatılabilecek mi?

Turizmde otelden marinaya günübirlik tesislere kadar birçok tesisin tahsis süresinin uzatılmasını içeren yönetmelik çıktı. Maliye, Orman, Ulaştırma ve Turizm Bakanlıklarının tahsisli kamuya ait arazi üzerindeki yaklaşık 800 tesisin süre uzatımı gündemde.

Hazineden kiralanan tesislerin süreleri 49 yıla uzatılacak!

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'da sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya geldi. Ersoy, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Hazineden kiralanan tesislerin kiralama sürelerini 49 yıla uzatacaklarını belirtti.

İnşaatta vade süreleri 2’ye katlandı!

Son 1 yılda pek çok sektörde vadelerde rekor uzamalar söz konusu. Hatta uzmanlar artık peşin ödeme alışkanlığının bitmiş olduğu görüşünde hemfikir. Bu durum ürün fiyatlarının artmasına dolayısıyla enflasyona neden oluyor...

Kamu taşınmazlarındaki turizm yatırımların süreleri uzatılıyor!

Kamu taşınmazı üzerinde turizm tesisi veya turizm amaçlı kıyı tesisi gerçekleştirilmek amacıyla yapılan yatırımların süreleri uzatılabilecek..

Hacizlere karşı dava açma süresi 15 güne çıkarıldı!

Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre düzenlenen ödeme emirlerine ve tatbik edilen ihtiyati hacizlere karşı dava açma süreleri 7 günden 15 güne çıkarıldı. Uygulama 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak..

Hacizlere karşı dava açma süresi 15 gün oldu!

Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre düzenlenen ödeme emirlerine ve tatbik edilen ihtiyati hacizlere karşı dava açma süreleri uzatılıyor. 

Kamu yatırımlarının tamamlanma süresi 3,8 yıla indi!

2018 Yılı Bütçe Sunuş Kitapçığına göre, kamu yatırımlarının tamamlanma süreleri 2002 yılındaki 8,5 yıldan bu yıl itibarıyla 3,8 yıla geriledi..

İstanbul'da ilçelere göre konut amortisman süreleri!

İstanbul'da konut yatırımının geri dönüş süresinin en kısa olduğu beş ilçede ortalama 19 yıl, en uzun olduğu beş ilçenin ortalaması ise 31 yıl olarak belirtildi...

KEY ödemelerine ilişkin 3 soru TBMM gündeminde!

KEY ödemeleri meclis gündemine taşındı. Konuya ilişkin olarak CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'e 3 soru sordu..

key ödemeleri süreleri Haberi

key ödemeleri süreleri

KEY ödemeleri süresi!

3320 sayılı kanun gereğince, memur ve işçiler ile bunların emeklilerine konut edindirme yardımı yapılıyor. 


Yardımdan; İlgili Yönetmeliğin 2'nci Maddesinde tanımlanan memur ve işçiler ile bağımsız konutu bulunmayan emekliler, taleplerine bağlı olmaksızın, yararlandırılıyor. Peki, KEY ödemeleri kaç ay yapılıyor?


KEY ödemeleri süresi:

Yardımın süresi 180 ay olarak tespit ediliyor. Yardımdan yararlanma şartlarını kaybedenlere, yardım yapılması durduruluyor. Ancak, bunlardan yardım yapılma hakkını tekrar kazananlara, 180 aylık sürenin bakiye kısmı kadar yardım yapılmasına devam olunur.


Yardımdan yararlanır iken ölen kişinin, kalan süreye ait yardım hakkı, yardıma müstehak eşi adına yapılır. Bu durumda bakiye süre için yardıma müstehak eşe yapılacak yardım, eşin çalıştığı kurum, işveren ve sosyal güvenlik kuruluşunca yapılır.


Yardımdan yararlananlardan kendi adına Bağımsız Konutu bulunanların 36 aylık yardımdan yararlanma süresinden sonra Sosyal Güvenlik Kanunlarına...