kira gelir vergisinde indirilen zararlar

kira gelir vergisinde indirilen zararlar

Gelir Vergisi Kanunu gereğince; taşınmaz mal ve hakların kiraya verilmesi karşılığında elde edilen gelirler “gayrimenkul sermaye iradı” olarak; belli koşullarda gelir vergisine tabi tutuluyor. Peki, kira gelir vergisinde zarar doğması halinde hesap nasıl

Kira gelir vergisinde beyana tabi ücretler!

1 Mart'ta başlayan gelir vergisi beyan dönemi 30 Nisan'da sona erecek. Peki gelir vergisinde ücret matrahı bazı nedir, hangi ücret beyan edilmez? İşte gelir vergisi beyanıyla ilgili detaylar...

Kira gelir vergisinde muaf olunan durumlar!

Kira gelirinde beyanname dönemi başladı. Kimileri gelir vergisi beyannamelerini 25 Mart'a kadar teslim ederken, kimileri de beyanname vermeyecek. İşte muafiyet şartları...

Kira gelir vergisi 2.taksit son ödeme tarihi 2018!

Senede iki eşit taksit halinde ödenebilen kira gelir vergisinde ilk taksitler Mart ayında ödendi. Peki, kira gelir vergisi 2.taksit son ödeme tarihi 2018 ne zaman?

Kira gelir vergisi 2. taksiti 2018 ne zaman başlıyor?

Senede iki taksit halinde ödenebilen kira gelir vergisinde 1. taksitler Mart ayında ödendi. Peki, kira gelir vergisi 2. taksiti 2018 ne zaman başlıyor?

Kira gelir vergisinde dikkat edilecek 15 madde!

Kira gelir vergisi beyanname ve ödeme sürecinde bazı hususlara dikkat edilmesi gerekiyor. İşte kira gelir vergisinde dikkat edilecek 15 madde..

Kira gelir vergisinde yüzde 5 indirim!

Kira gelir vergisi indirimleri arasında yüzde 5'lik bir indirim de bulunuyor. Peki, bu indirim kimlere, hangi koşullarda yapılıyor?

İşyeri kira gelir vergisinde kesinti 2018!

Gelir Vergisi Kanunu gereğince işyeri kira gelir vergisinde kesinti uygulanıyor. Peki, işyeri kira gelir vergisinde kesinti 2018 ne kadar?

Kira gelir vergisi nereye ödenir 2018?

2018 kira gelir vergisinde beyanname ve ödeme dönemi 1 Mart itibari ile (dün) başladı. Peki, kira gelir vergisi nereye ödenir 2018? Ödeme nasıl yapılır?

Kira gelir vergisi beyannamesi süresi 2018!

Konut ve işyeri kiralamalarından elde edilen gelirler için ödenmesi gereken kira gelir vergisinde öncelikle beyanname veriliyor. Peki, kira gelir vergisi beyannamesi süresi 2018 nedir?

Kira gelir vergisi beyannamesi 2018!

Kira gelir vergisinde beyanname dönemi yaklaşıyor. 2018 yılı kira gelir vergisi beyannameleri 1 Mart itibari ile verilmeye başlanacak..

Kira gelir vergisi 2018 hesaplama!

Kira gelir vergisinde Torba Yasa ile yapılan düzenleme 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren geçerli olacak. Yeni düzenleme 2018 yılı kira gelir vergisini de etkileyecek. Peki, kira gelir vergisi nasıl hesaplanacak?

Kira gelir vergisi nereye yatıyor?

2017 yılı kira gelir vergisinde ikinci taksit ödemeleri Temmuz ayı içerisinde yapılıyor. Peki, kira gelir vergisi nereye yatıyor?

Kira gelir vergisinde son 15 gün!

Kira gelir vergisi için 2. taksit ödeme dönemi 31 Temmuz'da sona erecek. Buna göre henüz ödeme yapmamış mükelleflerin son 15 günü bulunuyor..

kira gelir vergisinde indirilen zararlar

kira gelir vergisinde indirilen zararlar kira gelir vergisinde indirilen zararlar

Kira gelir vergisinde zarar doğması hali!

Gelir Vergisi Kanunu gereğince; taşınmaz mal ve hakların kiraya verilmesi karşılığında elde edilen gelirler “gayrimenkul sermaye iradı” olarak; belli koşullarda gelir vergisine tabi tutuluyor.


Verginin mükellefi, kira gelirine konu mal ve hakların sahipleri, mutasarrıfları, zilyedleri, irtifak ve intifa hakkı sahipleri ile kiralanmış bir mal veya hakkın kiraya verilmesi durumunda kiracıları oluyor.


Senede 2 eşit taksit halinde ödenen kira gelir vergisinde bazı gider ve durumlar vergi hesaplamasından indirilebiliyor. Peki, kira gelir vergisinde zarar doğması halinde hesap nasıl yapılır?


Gayrimenkul sermaye iradına konu olan sermayenin kendisinde meydana gelen eksilmeler zarar sayılmaz ve iradın gayri safi miktarının tespitinde gider olarak kabul edilmezler.


Gayrimenkul sermaye iradının safi tutarının hesabında giderlerin fazlalığı dolayısıyla doğan zararlar, beş yılı geçmemek üzere gelecek yıllarda elde edilen...