kira sözleşmesi fesih davası

kira sözleşmesi fesih davası

Kiraya veren, sözleşmeyi; Kiralananı kendisi, eşi, altsoyu, üstsoyu için konut ya da işyeri gereksinimi sebebiyle kullanma zorunluluğu varsa sözleşmeyi feshedebiliyor. İşte kira tahliye davası açma süresi..

Kira sözleşmesinin feshi davası nasıl açılır?

Gayrimenkul kiralamalarında sözleşme taraflarının hak ve sorumlulukları Borçlar Kanunu kapsamında düzenleniyor. Peki, kira sözleşmesi nasıl feshedilir? Kira sözleşmesinin feshi davası nasıl açılır? İşte fesih davaları..

Kira sözleşmesi feshi davası nasıl açılır?

Gayrimenkul kiralamalarında sözleşmesi devam eden kiracı ancak kanun kapsamında belirtilen haklı nedenlerin doğması halinde açılacak bir dava ile tahliye edilebiliyor. Peki, kira sözleşmesi feshi davası nasıl açılır?

Fesih yapılmazsa kira sözleşmesi ne olur?

Kira sözleşmesi fesih edilmediği durumlarda dahil ev sahipleri kiracılarından evi boşaltmalarını talep edebiliyor. Peki, bu durumda kiracının hakları neler? Takvim Gazetesi köşe yazarların Feride Hilal İmal bugünkü köşe yazısında bu sorunun cevabını yanıtladı.

Kira kontratı fesih ihbarnamesi örneği!

Ev veya işyeri kiralamalarında taraflar arasında yapılan kira sözleşmesi, ancak kanunda belirtilen durum ve zamanlarda feshedilebiliyor. Bu süreçte kiracıya verilecek kira kontratı fesih ihbarnamesi verilebiliyor. İşte kira kontratı fesih ihbarnamesi örne

Kira sözleşmesi fesih ihbarı örneği!

Kira sözleşmesi her istenildiği zaman değil, kanunda belirtilen durumlarda dava açılarak feshedilebiliyor. Öncesinde kiracıya kira sözleşmesi fesih ihbarı verilmesi gerekiyor. İşte kira sözleşmesi fesih ihbarı örneği..

Kira sözleşmesi fesih ihbarı süresi!

Taşınmaz mal kiralamalarında taraflar arasında yapılan kira sözleşmesi kanunda belirtilen esaslar doğrultusunda feshedilebiliyor. Peki, kira sözleşmesi fesih ihbarı nasıl yapılır? Kira sözleşmesi fesih ihbarı süresi nedir?

Belirsiz süreli kira sözleşmesi fesih bildirimi!

Kira sözleşmesi, kiraya verenin bir şeyin kullanılmasını veya kullanmayla birlikte ondan yararlanılmasını kiracıya bırakmayı üstlendiği sözleşme oluyor. Kira sözleşmesi belirsiz süreli olarak yapılabiliyor. Peki, belirsiz süreli kira sözleşmesi fesih bild

Gereksinim nedeniyle kira sözleşmesi feshedilir mi?

Kira sözleşme feshi için Borçlar Kanunu kapsamında açıklanan yasal fesih nedenlerinin doğmuş olması gerekiyor. Peki, mal sahibi kendisi oturmak için evindeki kiracıdan çıkmasını isteyebilir mi? Gereksinim nedeniyle kira sözleşmesi feshedilir mi?

Kira sözleşmesi fesih bildirimi nasıl yapılır?

Taşınmaz mal kiralamalarında kiracı ile yapılan kira sözleşmesi, kanunda belirtilen fesih nedenlerinin doğması halinde sona eriyor. Peki, kira sözleşmesi fesih bildirimi nasıl yapılır? Fesih bildirimi ne zaman yapılır?

Ev için kira sözleşmesi örneği!

Kira sözleşmesi, kiraya verenin bir şeyin kullanılmasını veya kullanmayla birlikte ondan yararlanılmasını kiracıya bırakmayı, kiracının da kararlaştırılan kira bedelini ödemeyi üstlendiği sözleşme oluyor. İşte ev için kira sözleşmesi örneği..

Kat karşılığı inşaat sözleşmesi fesih nedenleri!

Arsa sahipleri ile müteahhit arasında kat karşılığı inşaat sözleşmesi imzalanıyor. Peki, kat karşılığı inşaat sözleşmesi nasıl feshedilir? Dava nerede açılır?Kat karşılığı inşaat sözleşmesi fesih nedenleri nelerdir?

Kira sözleşmesi feshi örneği!

Kiralayan ve kiraya veren arasında kira sözleşmesi imzalanması halinde ancak tarafların haklı gerekçelerinin olması halinde sözleşme fesh edilebiliyor. İşte, kira sözleşmesi feshi örneği!

Kimler kira sözleşmesi yapamaz?

Gayrimenkul sahibi ile kiracı arasındaki anlaşmayı belgelendirmek için tarafların kira sözleşmesi yapması gerekiyor. Peki, kimler kira sözleşmesi yapamaz?

Kira sözleşmesi yazılı olmalı mı?

Bir evin kiraya verilmesi durumunda, taraflar arasındaki anlaşmanın resmilik kazanabilmesi için kiracı ve ev sahibi kira sözleşmesi yapıyor. Peki, kira sözleşmesi yazılı olmalı mı?

Kira sözleşmesi tapuya yazılabilir mi?

Ev sahibi ve kiracı arasında imzalanan kira sözleşmesi yazılı ya da sözlü olarak yapılabiliyor. Peki, kira sözleşmesi tapuya yazılabilir mi?

kira sözleşmesi fesih davası Haberi

kira sözleşmesi fesih davası

Kira tahliye davası açma süresi!

Kiraya veren, kira sözleşmesini; Kiralananı kendisi, eşi, altsoyu, üstsoyu veya kanun gereği bakmakla yükümlü olduğu diğer kişiler için konut ya da işyeri gereksinimi sebebiyle kullanma zorunluluğu varsa,


Kiralananın yeniden inşası veya imarı amacıyla esaslı onarımı, genişletilmesi ya da değiştirilmesi gerekli ve bu işler sırasında kiralananın kullanımı imkânsız ise açacağı bir dava ile sonlandırabiliyor. Peki, kira tahliye davası ne zaman açılır? Kira tahliye davası açma süresi nedir?


Kira tahliye davası açma süresi..

Belirli süreli sözleşmelerde sürenin sonunda, belirsiz süreli sözleşmelerde kiraya ilişkin genel hükümlere göre fesih dönemine ve fesih bildirimi için öngörülen sürelere uyularak belirlenecek tarihten başlayarak bir ay içinde açacağı dava ile sona erdirebilir.


Yeni malikin gereksinimi

Kiralananı sonradan edinen kişi, onu kendisi, eşi, altsoyu, üstsoyu veya kanun gereği bakmakla...