Kıyı Kanunu Yönetmeliği 2018

Kıyı Kanunu Yönetmeliği 2018

Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer aldı...

Sakarya Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği 2. kısım!

Sakarya Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği bugünkü 31621 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı. İşte Sakarya Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği 2. kısım...

Sakarya Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği!

Sakarya Büyükşehir Belediyesi imar yönetmeliği bugünkü 31621 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi imar yönetmeliği!

İzmir Büyükşehir Belediyesi imar yönetmeliği 31500 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi imar yönetmeliği 2021!

İzmir Büyükşehir Belediyesi imar yönetmeliği 31500 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kırsal Mahalle ve Kırsal Yerleşik Alan Yönetmeliği!

Kırsal Mahalle ve Kırsal Yerleşik Alan Yönetmeliği bugünkü 31455 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliği Kapsamında Parasal Limitlerin Güncellenmesi Hakkında Tebliğ!

Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliği Kapsamında Parasal Limitlerin Güncellenmesi Hakkında Tebliğ bugünkü 31373 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliği Kapsamındaki Parasal Limitlerin Güncellenmesi Hakkında Tebliğ!

Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliği Kapsamındaki Parasal Limitlerin Güncellenmesi Hakkında Tebliğ bugünkü 31373 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye Köprü Deprem Yönetmeliği!

Türkiye Köprü Deprem Yönetmeliği Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Türkiye Kıyı ve Liman Yapıları Deprem Yönetmeliği!

Türkiye Kıyı ve Liman Yapıları Deprem Yönetmeliği Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliği Danıştay'a taşınıyor!

CHP, "Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği"ne tepki gösterdi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, "Amaçları büyükşehir belediye başkanlarımızı çalışamaz hale getirmek, başarısız kılmaktır" dedi...

Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliği Kapsamındaki Parasal Limitlerin Güncellenmesi Hakkında Tebliğ!

Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliği Kapsamındaki Parasal Limitlerin Güncellenmesi Hakkında Tebliğ bugünkü 31024 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Otopark Yönetmeliği'nin yürürlük tarihi 3 ay ertelendi!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan Otopark Yönetmeliği'nin yürürlük tarihi 31 Mart'a ertelendi...

Kamu Sağlık Tesisleri Ruhsatlandırma Yönetmeliği!

Kamu Sağlık Tesisleri Ruhsatlandırma Yönetmeliği bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kıyı Kanunu Yönetmeliği 2018 Haberi

Kıyı Kanunu Yönetmeliği 2018

Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmeliğe eklenen fıkra ile Trabzon, Rize ve Zonguldak illerinde 24/5/1933 tarihli ve 2219 sayılı Hususi Hastaneler Kanunu kapsamında kalan sağlık tesisleri hariç olmak üzere, Sağlık Bakanlığının önerisi ve Bakanlar Kurulunca alınacak kamu yararı kararı doğrultusunda sağlık tesisleri yapılabilecek.


YÖNETMELİK

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

KIYI KANUNUNUN UYGULANMASINA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 3/8/1990 tarihli ve 20594 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan  “yapılabilir” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve aynı fıkraya aşağıda yer alan (ç) bendi eklenmiştir.

“ç) Trabzon, Rize ve Zonguldak illerinde 24/5/1933 tarihli ve 2219 sayılı Hususi Hastaneler Kanunu kapsamında kalan sağlık tesisleri hariç...