Kıyı Kanununda Değişiklik

Kıyı Kanununda Değişiklik

TBMM'ye sunulan Kıyı Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ile Akşehir Eber Gölleri Sulak Alan Yönetim Planının kıyı kenar çizgisinin ve doğal sit alanı sınırlarının yenilenmesi, yöre halkının arazi mülkiyeti ve kullanımından kaynaklı idari ve adli sorunların çözülmesi planlanıyor.

Harçlar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi!

Harçlar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi TBMM'ye sunuldu. Kanun teklifi ile imar uygulamaları konularında açılacak davaların kamu davası sayılması ve bu davalardan harç alınmaması amaçlanıyor.

Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik!

Suç Gelirlerinin Aklanmamasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

492 Sayılı Harçlar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi!

492 Sayılı Harçlar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM'ye sunuldu. Kanun teklifi ile iltica başvurusu yapanların ikamet harcından muaf tutulmaları amaçlanıyor.

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik!

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik bugünkü 31457 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türk Standardları Enstitüsü Taşınır ve Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik!

Türk Standardları Enstitüsü Taşınır ve Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı. 

Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik!

Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı. 

Belediye Gelirleri Kanununun Harcamalara Katılma Payları İle İlgili Hükümlerinin Uygulanması Yönetmeliğinde Değişiklik!

2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun Harcamalara Katılma Payları İle İlgili Hükümlerinin Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik bugünkü 31454 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik!

Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik bugünkü 31448 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğünün Satım ve Kiraya Verme İşlerine Dair Yönetmelikte Değişiklik!

Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğünün Satım ve Kiraya Verme İşlerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik bugünkü 31448 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bankacılık faiz oranı risk yönetmeliğinde değişiklik!

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından Bankacılık Hesaplarından Kaynaklanan Faiz Oranı Riskinin Standart Şok Yöntemiyle Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı. 

3194 Sayılı İmar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi!

3194 Sayılı İmar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi TBMM'ye sunuldu...

Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi!

TBMM'ye sunulan Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile kentsel dönüşüm ve gelişim alanlarında uygulanacak projelerde vergi istisnalarına ilişkin düzenleme yapılması amaçlanıyor.

Büyükşehir Belediyesi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi!

TBMM'ye sunulan Büyükşehir Belediyesi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile imar planı ve plan revizyonlarının incelenmesi için belirlenen sürenin gerekli görülmesi hâlinde 3 ay daha uzatılabilmesi amaçlanıyor.

Kıyı Kanununda Değişiklik Haberi

Kıyı Kanununda Değişiklik

Kıyı Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi TBMM'ye sunuldu. Komisyonda görüşmeleri devam eden kanun teklifi ile Akşehir Eber Gölleri Sulak Alan Yönetim Planının kıyı kenar çizgisinin ve doğal sit alanı sınırlarının yenilenmesi, söz konusu göllerde yöre halkının arazi mülkiyeti ve kullanımından kaynaklı idari ve adli sorunların çözülmesi, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu uyarınca açılmış davalardan dolayı yaşanan mağduriyetler ile ecrimisil ve idari para cezası nedeniyle yaşanan mağduriyetlerin giderilmesine yönelik yasal düzenleme yapılması amaçlanıyor.

GENEL GEREKÇE 

Akşehir Gölü, Konya ile Afyonkarahisar illeri mülki idare sinırları arasında, yer alan, dağların arasındaki çöküntüye yağmur ve kar sularının birikmesiyle oluşmuş bir göldür. Göldeki su miktarı ve gölün büyüklüğü mevsimden mevsime çok farklılıklar gösterir. Bölgede yazların sıcak ve kurak olması sebebiyle, yazin buharlaşan suyun miktarı oldukça...