30 / 06 / 2022

kooperatif yönetim kurulu tescili karar örneği

kooperatif yönetim kurulu tescili karar örneği

Kooperatif yönetim kurulu; kanun ve anasözleşme hükümleri içinde kooperatifin faaliyetini yöneten ve onu temsil eden icra organı olarak ifade ediliyor. Peki, kooperatif yönetim kurulu nasıl seçilir? Yönetim kurulu üyelerinde hangi şartlar aranır?

Kooperatif yönetim kurulu üyesi aynı zamanda kooperatifte sekreter olabilir mi?

Posta yazarı Tamer Heper, 'Kooperatif yönetim kurulu üyesinin aynı zamanda bu kooperatifte sekreter olmasının önünde bir engel var mıdır?' sorusunu cevapladı.

Kooperatif yönetim kurulu nasıl kurulur?

Kanun ve anasözleşme hükümleri içinde kooperatifin faaliyetini yöneten ve onu temsil eden icra organ kooperatif yönetim kurulu oluyor. Kooperatif yönetim Kurulu en az üç üyeden kuruluyor. Peki, kooperatif yönetim kurulu nasıl kurulur?

Kooperatif yönetim kurulu görev süresi!

Kooperatiflerde oluşturulan yönetim Kurulu, kanun ve anasözleşme hükümleri içinde kooperatifin faaliyetini yöneten ve onu temsil eden icra organı olarak nitelendiriliyor. Peki, kooperatif yönetim kurulu görev süresi kaç senedir?

Kooperatif yönetim kurulu nasıl seçilir?

Kooperatif yönetim kurulu; kanun ve anasözleşme hükümleri içinde kooperatifin faaliyetini yöneten ve onu temsil eden icra organı olarak ifade ediliyor. Peki, kooperatif yönetim kurulu nasıl seçilir? Yönetim kurulu üyelerinde hangi şartlar aranır?

Kooperatif yönetim kurulu kaç kişiden oluşur?

Kooperatif Yönetim Kurulu, kanun ve anasözleşme hükümleri içinde kooperatifin faaliyetini yöneten ve onu temsil eden icra organı olarak ifade ediliyor. Peki, kooperatif yönetim kurulu kaç kişiden oluşur?

Doğuş GYO Yönetim Kurulu'nun görevleri belirlendi!

Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş Yönetim Kurulu toplantısında görev dağılımı belli oldu...

Tevfik Bilgin Nuh Çimento Yönetim Kurulu Başkanı oldu!

Nuh Çimento Yönetim Kurulu Başkanlığı'nın Atalay Şahinoğlu'ndan boşalan koltuğa Tevfik Bilgin seçildi...

Aydın Önder İş GYO Yönetim Kurulu Başkanı seçildi!

İŞ GYO Yönetim Kurulu Başkanlığına Aydın S. Önder, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine M. Kemal Fettahoğlu seçildi..

Özderici GYO yönetim kurulu aday listesini yayınladı!

Özderici GYO Yönetim Kurulu ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Aday Listesi ve Bağımsız Denetim Kuruluşu

Mustafa Deniz Ak geçici olarak Ataç İnşaat Yönetim Kurulu'nda!

Ataç İnşaat Yönetim Kurulu Üyesi Leyla Ataman istifa etti. Yerine geçici olarak Mustafa Deniz Ak geçti...

Özderici GYO'nun kar dağıtımına ilişkin yönetim kurulu kararı!

Özderici Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı kar payı dağıtımına ilişkin yönetim kurulu kararını açıkladı...

Özderici GYO, yönetim kurulu kararını açıkladı!

Özderici Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı olağan genel kurul toplantısına ilişkin yönetim kurulu kararını açıkladı...

Kuyumcukent Gayrimenkul Yönetim Kurulu Adayları belli oldu!

Kuyumcukent Gayrimenkul Yatırımları A.Ş, Yönetim Kurulu seçimlerine ilişkin adaylar belirlendi...

kooperatif yönetim kurulu tescili karar örneği Haberi

kooperatif yönetim kurulu tescili karar örneği

Kooperatif yönetim kurulu nasıl seçilir?

Kooperatif yönetim kurulu; kanun ve anasözleşme hükümleri içinde kooperatifin faaliyetini yöneten ve onu temsil eden icra organı olarak ifade ediliyor. Peki, kooperatif yönetim kurulu nasıl seçilir?

Kanun gereğince kooperatif yönetim Kurulu en az üç üyeden kuruluyor. Bunların ve yedeklerinin kooperatif ortağı olmaları şarttır. Yönetim Kurulu üyeliğine seçilen tüzel kişiler, temsilcilerinin isimlerini kooperatife bildiriyor.


Yönetim kurulu üyelerinde aranan şartlar:

1. Türk vatandaşı olmak.

2. Aynı türde başka bir kooperatifin yönetim kurulu üyesi olmamak.

3.(Değişik: 23/1/2008-5728/338 md.) Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, (…)(1) zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından ya da bu Kanun hükümlerine göre...