Korunan alan yönetmeliği

Korunan alan yönetmeliği

Korunan alan nedir? Milli parklar, tabiat parkları, tabiat anıtları, tabiatı koruma alanları, sulak alanlar, özel çevre koruma bölgeleri ve benzeri koruma statüsü bulunan diğer alanlarda imar planı nasıl hazırlanıyor?

Kırsal Mahalle ve Kırsal Yerleşik Alan Yönetmeliği!

Kırsal Mahalle ve Kırsal Yerleşik Alan Yönetmeliği bugünkü 31455 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kapadokya Alan Başkanlığı Turizm Amaçlı Sportif Faaliyet Yönetmeliği!

Kapadokya Alan Başkanlığı Turizm Amaçlı Sportif Faaliyet Yönetmeliği bugünkü 31303 Sayılı Resmi Gazete'te yayımlandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği 2018!

Ankara Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. İşte yönetmelik kapsamında yer alan hükümler..

Planlı İmar Yönetmeliği ile askeri alan tanımı değişti!

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği, bazı iyileştirmeler yapılarak Resmi Gazete’de yayımlandı. Yönetmelik 1 Ekim’den geçerli olmak üzere yürürlüğe girmeye hazırlanıyor.

Planlı alanlar imar yönetmeliği projeleri zorlayacak!

TGM Trend Gayrimenkul Genel Müdürü Erilkun; ‘Yeni Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği ile terasların artık ortak kullanım alanı olarak kabul edileceğini belirtti.

Kültür varlıkları ihale yönetmeliği parasal limit 2016!

29637 sayılı Resmi Gazete'de 27 Şubat 2016 tarihinde kültür varlıkları ihale yönetmeliği kapsamındaki parasal limitlerin güncellenmesi tebliği sıra no 2016 yayımlandı. İşte tebliğde yer alan esaslar...

İmar yönetmeliği ne zaman yürürlüğe girecek?

Belediye sınırları ve mücavir alan sınırları içinde veya dışında, imar plânı bulunan alanlarda Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği uygulanıyor. Yönetmelik maddesi yapılan değişiklikle ertelendi. Peki, İmar yönetmeliği ne zaman yürürlüğe girecek?

Havza yönetmeliği 2015!

Yağış sularının depolandığı, yüzeysel akışa geçen suların bir mecrada toplandığı ve bu olayların etki alanı içerisinde kalan sahaların tamamına havza deniyor. İşte, havza yönetmeliği 2015!

18. madde uygulaması yönetmeliği!

İmar Kanunu'nda yer alan 18. madde uygulamasıyla bir parselden bir defadan fazla düzenleme ortaklık payı alınmıyor. Peki, 18. madde uygulamasına göre arazi düzenlemeleri nasıl olur? İşte, 18. madde uygulaması yönetmeliği!

Mücavir alan yönetmeliği!

Kentin, belediyelerin gelişmesi bakımından gerekli görülen alanlara mücavir alan deniyor. Mücavir alanlarla ilgili hususlara Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği'nde yer veriliyor. İşte, mücavir alan yönetmeliği!

Köy yerleşme alanı uygulama yönetmeliği yürürlükte mi?

Köy yerleşme alanı uygulama yönetmeliği, 20 Ağustos 1987 tarihinde 19550 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Peki, köy yerleşme alanı uygulama yönetmeliği yürürlükte mi?

Gelibolu Tarihi Alanında yapılaşmanın ve yapıların kullanımının denetimi yönetmeliği!

Gelibolu Tarihi Alanında yapılaşmanın ve yapıların kullanımının denetimi yönetmeliği 24 Ocak 2015 tarihinde 29246 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlandı. İşte yönetmelik kapsamında yer alan esaslar...

Yeni ÇED yönetmeliği tartışma yarattı!

Yeni ÇED yönetmeliği tartışma yarattı. Yönetmelik, AVM’lerden hastanelere, konut inşaatından HES’lere kadar birçok alanı ilgilendiren muafiyetler içeriyor. “Çevreye olumsuz etki yapar” diyen de var, “Refahı arttıracak” diyen de.

Korunan alan yönetmeliği Haberi

Korunan alan yönetmeliği

Korunan alan nedir?

Korunan alan,  Milli parklar, tabiat parkları, tabiat anıtları, tabiatı koruma alanları, doğal sit alanları, sulak alanlar, özel çevre koruma bölgeleri ve benzeri koruma statüsü bulunan, biyolojik çeşitliliğin, doğal ve bununla ilişkili kültürel kaynakların korunması ve devamlılığının sağlanması amacıyla ilgili mevzuata göre tespit edilen ve yönetilen kara ya da deniz alanı olarak tanımlanıyor.


Korunan alanlar ile ilgili olarak, 23 Mart 2012 tarihinde 28242 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik bulunuyor. Korunan alanlarda yapılacak planlara dair yönetmelik, milli parklar, tabiat parkları, tabiat anıtları, tabiatı koruma alanları, sulak alanlar, özel çevre koruma bölgeleri ve benzeri koruma statüsü bulunan diğer alanlarda yapılacak planlar ile doğal sit alanlarında yapılacak koruma amaçlı imar planlarının hazırlanması, yapım esasları, gösterimi, onaylanması, uygulaması, denetimi ve bu planları hazırlayacak...