korunması gerekli kültür varlıkları yönetmeliği

korunması gerekli kültür varlıkları yönetmeliği

Korunması gerekli taşınmaz kültür varlıkları hakkında yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair değişiklik 7 Aralık 2014 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlandı. İşte korunması gerekli taşınmaz kültür varlıkları yönetmelik değişikliği..

Korunması Gerekli Kültür ve Tabiat Varlıkları yönetmeliğinde değişiklik!

Korunması Gerekli Taşınır Kültür ve Tabiat Varlıklarının Yurt Dışına Çıkarılması ve Yurda Sokulması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik bugünkü 31121 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Rıza Sarraf'ın Kandilli'deki köşkünde keşif yapıldı!

Rıza Sarraf'ın, Kandilli'deki korunması gerekli kültür varlığı olarak tescillenen taşınmazda izinsiz inşa ve fiziki müdahale yaptırdığı gerekçesiyle görülen dava kapsamında, söz konusu taşınmazda keşif yapıldı.

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlük binası kültür mirası oldu!

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlük binası, İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından korunması gereken kültür varlığı olarak tescillendi.

Türkiye'de 100 bin 746 taşınmaz kültür varlığı bulunuyor!

Binlerce yılda çok sayıda uygarlığın kurulduğu Anadolu topraklarında 100 bin 746 adet korunması gereken tescilli taşınmaz kültür varlığı bulunuyor.

Batman'da 36 yıllık eski kültür merkezi binası yıkılıyor!

36 Yıllık eski Kültür merkezi binası nihayet yıktırılıyor. Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün projesini yürüttüğü İl Halk Kütüphanesi’ne Bakanlık da gerekli desteği verdi.

Batman’ın büyük semti Kültür'de taziye evi inşa edilecek!

Kültür cami bitişindeki alana modern bir taziye evinin yapılması için Belediye’den izin aldıklarını belirten Kültür mahalle muhtarı Enver Argun, İl Müftüsü Turgut Erhan’dan da gerekli desteği gördüklerini söyledi.

Kırklareli Büyükmandıra Kültür Merkezi hizmete açıldı!

Büyükmandıra Belediyesi ile Bulgaristan'ın Malko Tırnovo Belediyesi iş birliğinde hazırlanan "Doğal ve Kültürel Mirasın Korunması Yatırımları" projesi sürüyor. Program kapsamında yapılan proje kapsamında Büyükmandıra Kültür Merkezi açıldı.

Kültür ve tabiat varlıkları katkı payı nasıl ödenir?

Belediyelerin ve il özel idarelerinin görev alanlarında kalan taşınmaz kültür varlıklarının korunması ve değerlendirilmesi amacıyla başvuru sahiplerine kültür ve tabiat varlıkları katkı payı veriliyor. Peki, kültür ve tabiat varlıkları katkı payı nasıl öd

Kültür ve tabiat varlıkları katkı payı başvurusu!

Kültür ve tabiat varlıkları katkı payından faydalanmak için gerekli belgeler ile birlikte il özel idarelerine veya yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıklarına başvuru yapılabiliyor. Peki, kültür ve tabiat varlıkları katkı payı başvurusu için ne gerekli

Kültür ve tabiat varlıkları katkı payı nasıl kullanılır?

Belediyelerin ve il özel idarelerinin görev alanlarında kalan taşınmaz kültür varlıklarının korunması ve değerlendirilmesi amacıyla katkı payı ödemesi yapılıyor. Peki, kültür ve tabiat varlıkları katkı payı nasıl kullanılır?

Taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına ait katkı payına dair yönetmelik 2015!

Taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına ait katkı payına dair yönetmelik 22 Ağustos 2015 tarihinde 29453 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı. İşte Taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına ait katkı payına dair yönetmelik tam metni..

Antalya'da taşınmaz kültür varlıkları için yardım yapılacak!

Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel hukuka tabi gerçek ve tüzel kişilerin mülkiyetinde bulunan korunması gerekli taşınmaz kültür varlıklarının korunması, bakım ve onarımı için ayni, nakdi ve teknik yardımda bulunacak.

Emlak vergisinde kültür payı!

Taşınmaz mallar için her sene ödenen emlak vergilerinin belli kısmı; Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Katkı Payı olarak kullanılıyor. Peki, emlak vergisinde kültür payı oranı ne kadar?

korunması gerekli kültür varlıkları yönetmeliği Haberi

korunması gerekli kültür varlıkları yönetmeliği

Korunması gerekli taşınmaz kültür varlıkları yönetmelik değişikliği!

Korunması gerekli taşınmaz kültür varlıklarının yapı esasları ve denetimine dair yönetmelikte değişiklik yapılması hakkında yönetmelik 7 Aralık 2014 tarihinde 29198 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmelik kapsamında yapılan değişiklikler şu şekilde;


YÖNETMELİK


Kültür ve Turizm Bakanlığından:


KORUNMASI GEREKLİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARININ YAPI ESASLARI VE DENETİMİNE DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK


MADDE 1 – 11/6/2005 tarihli ve 25842 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının Yapı Esasları ve Denetimine Dair Yönetmeliğin 1 inci maddesinde yer alan “bakımı” ibaresi kaldırılarak, yerine “tadilat ve tamiratı” ibaresi eklenmiştir.


MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesinde yer alan “bakımı” ibaresi kaldırılarak, yerine “tadilat ve tamiratı” ibaresi eklenmiştir.


MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde yer alan “Koruma Yüksek Kurulu”, “Koruma...