köy statüsü nedir 2021

köy statüsü nedir 2021

Büyükşehir Belediyesi statüsüne sahip 30 ildeki 16 bin 220 köy ve 1053 belde mahalle oldu. Peki nedir kırsal mahalle? İşte detaylar...

Köy yerine kırsal mahalleler geldi!

Büyükşehir Belediyesi statüsüne sahip 30 ildeki 16 bin 220 köy ve 1053 belde mahalle yapıldı. Köy ve belde statüleri kaldırıldı. Peki yasa kapsamında yapılan düzenlemeler ne? İşte detaylar...

Büyükşehirlerdeki köyler kırsal mahalle oluyor!

Büyükşehirlerdeki köyler, kırsal mahalle oluyor. Köy statüsü yeniden değiştiriliyor. Peki yeni düzenleme neler getiriyor?

Büyükşehirlerdeki köyler kırsal mahalle oluyor!

Büyükşehirlerdeki köyler, kırsal mahalle oluyor. Köy statüsü yeniden değiştiriliyor. Peki yeni düzenleme neler getiriyor?

Köy imarı nedir?

Bir arsanın yapılanma koşulları imar çalışmaları ile belirleniyor. Yapılan çalışmalara göre arsalar, konut imarlı, ticaret ve turizm imarlı olabiliyor. Peki, köy imarı nedir?

Bahçe tapusu nedir?

Genellikle köy yerinde yer alan bağ ve bahçelerin tapularında cins kısmında "bahçe" yazıyor. Peki, bahçe tapusu nedir? Bahçe tapulu ev alınır mı? Bahçe tapulu ev alınırsa ne olur?

Eskişehir köy yollarında bakım çalışmaları sürüyor!

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, mahalle statüsü kazanmış köy yollarında yapmış olduğu yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Köysel dönüşüm kredisi nedir?

Köysel dönüşüm projesi, şehirde yapılan dönüşüm uygulamalarının köy ve kırsal alanlarda uygulanması olarak karşımıza çıkıyor. Peki, köysel dönüşüm kredisi nedir?

Köy yerleşim planı nedir?

Köy yerleşme alanının tespiti için ilgili ilçe kaymakamının mütalaasını da dikkate alarak vali, köy yerleşme alanını tespit ve planını hazırlamak üzere komisyon görevlendiriyor. Peki, köy yerleşim planı nedir? Nasıl yapılır?

Köysel dönüşüm projesi nedir?

Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce'nin açıklamalarına göre köy ve kırsal alanlarda da dönüşüm başlatılacak. Peki, köysel dönüşüm projesi nedir? Köysel dönüşüm projesi nasıl olacak?

Kırsal dönüşüm nedir?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen kentsel dönüşüm projesinin köy ve kırsal alanlarda da uygulanması planlanıyor. Peki, kırsal dönüşüm nedir? Kırsal dönüşüm projesi nasıl uygulanacak?

Köy yerleşik alan sınırı nedir?

Köy ve mezraların yerleşik alanı ve civarı sınırının tespiti, valiliklerce birisi harita mühendisi olmak üzere en az üç kişilik bir komisyon tarafından yapılıyor. Peki, köy yerleşik alan sınırı nedir?

Köy yerleşik alanı nedir?

Köy yerleşik alanları, belediye ve mücavir alan sınırları dışında kalıyor. Peki, köy yerleşik alanı nedir? Köy yerleşik alanları nasıl tespit edilir? İşte plansız alanlar yönetmeliği esasları...

Kırsal turizm tesisi nedir?

Kırsal turizm tesisleri kapsamında; çiftlik evi-köy evi, dağ evi ve yayla evi bulunuyor. Peki, kırsal turizm tesisi nedir? İşte Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik esasları...

TOKİ Tarımköy projesi nedir?

Tarımköy uygulamaları ile köy mimarisinin geliştirilmesi, köylerin ve köylülerin yaşanabilir konutlara kavuşturulması ve sosyal yaşam standardının yükseltilmesi hedeflenmektedir. Peki, TOKİ Tarımköy projesi nedir? İşte yanıtı..

Korunan alan nedir?

Korunan alan nedir? Milli parklar, tabiat parkları, tabiat anıtları, tabiatı koruma alanları, sulak alanlar, özel çevre koruma bölgeleri ve benzeri koruma statüsü bulunan diğer alanlarda imar planı nasıl hazırlanıyor?

köy statüsü nedir 2021 Haberi

köy statüsü nedir 2021

Akdeniz Manşet köşe yazarı Halil Demir bugünkü köşesinde kırsal mahalle ile ilgili düzenlemeyi kaleme aldı.

İşte Halil Demir'in 'Kırsal mahalle yerine köylere ne dersiniz?' başlıklı yazısı...

Ekim ayında Büyükşehir Belediyesi Kanunu’na torba yasa ile yapılan eklemeden bu yana kırsal mahalle konusu, ne gündemde ne de değil. Yeterince konuşulduğunu düşünmüyorum. Özellikle bu kapsama girecek yerlerde yaşayanların çoğunun haberi bile olmayabilir.

Kırsal mahalle nedir? İlgili Kanun’a ekleme yapılma ihtiyacı neden ortaya çıktı? Konuşulmuyor.

Konuyla ilgili yeterli farkındalık oluşmadığını gözlemliyorum. Büyükşehir Yasası’na yapılan eklemenin bir kısmı aynen şu şekilde:

“Köy veya belde belediyesi iken mahalleye dönüşen ve büyükşehir belediyesi sınırları içinde bulunup sosyo-ekonomik durumu, şehir merkezine uzaklığı, belediye hizmetlerine erişebilirliği, mevcut yapılaşma durumu ve benzeri hususlar dikkate alınarak ilgili ilçe belediye meclisinin kararı ve teklifi üzerine...