Küçükçekmece imar planı değişikliği

Küçükçekmece imar planı değişikliği

İstanbul İli, Küçükçekmece İlçesi, Halkalı Mahallesi 890 Ada 1 Parsel ve 879 Ada 1 Parsele İlişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği askıya çıktı.

ÖİB'den Halkalı'daki imar planı değişikliğine onay!

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından Küçükçekmece Halkalı'daki bazı parsellerin imar planları ve plan değişiklikleri onaylandı. 

Küçükçekmece'de 2 mahallenin imar planı tadilatı askıda!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Küçükçekmece'de 2 mahallenin imar planı askıya çıkarıldı..

Küçükçekmece imar planı değişikliği askıda!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Küçükçekmece İlçesi, İkitelli Alt Bölge Nazım İmar Planı'nda 1/5000 ölçekli 13.05.2016 tasdik tarihli plan tadilatı askıya çıktı.

Halkalı 1/5000 ve 1/1000 Ölçekli imar planı değişikliği askıya çıktı!

İstanbul İli, Küçükçekmece İlçesi, Halkalı Mahallesi, Muhtelif Parsellere İlişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği askıya çıktı.

Bakırköy-Beylikdüzü Metrosu imar planı tadilatı askıda!

Küçükçekmece İlçesi, Bakırköy - Beylikdüzü Raylı Sistem Hattı ( Sefaköy - Avcılar - Beylikdüzü - Tüyap ) Revize Projesine ilişkin 1/1000 ölçekli 26.02.2018 tasdik tarihli Uygulama İmar Planı tadilatı askıya çıkarıldı...

Küçükçekmece 1/5000 ve 1/1000 Ölçekli İmar Planı Değişikliği askıya çıktı!

İstanbul İli, Küçükçekmece İlçesi, Halkalı Mahallesi 890 Ada 1 Parsel ve 879 Ada 1 Parsele İlişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği askıya çıktı.

Halkalı 1/5000 ve 1/1000 imar planı askıya çıktı!

İstanbul İli, Küçükçekmece İlçesi, Halkalı Mahallesi, Muhtelif Parseller (Eski 808 Ada 1 Parsel ve 853 Ada 6 Parsel) ile Tescil Harici Alana İlişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Askı İlanı askıya çıktı.

İstanbul Havalimanı-Halkalı Metro Hattı imar planı askıda!

Arnavutköy-Başakşehir-Küçükçekmece İlçeleri, İstanbul Yeni Havalimanı-Halkalı Metro Hattı'na ilişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli nazım ve uygulama imar planı bugün askıya çıkarıldı...

Kirazlı-Halkalı Raylı Sistem Hattı imar planı tadilatı askıda!

Küçükçekmece İlçesi, Kirazlı - Halkalı Raylı Sistem Hattı Katar Düzenleme alanına ilişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli nazım ve uygulama imar planı tadilatı askıya çıkarıldı...

Küçükçekmece Anadolu Sokak Zeminaltı Otoparkı imar planı askıda!

Küçükçekmece İlçesi, Anadolu Sokak Zeminaltı Otopark Projesine ilişkin itiraz 1/5000 ve 1/1000 ölçekli nazım ve uygulama imar planı askıya çıkarıldı...

Halkalı Millet Bahçesi imar planı değişikliği askıda!

İstanbul İli, Küçükçekmece İlçesi, Halkalı Mahallesi, Millet Bahçesine İlişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği askıya çıktı.

Sefaköy 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı askıda!

Küçükçekmece İlçesi, Sefaköy Mahallesi, 3303 parselin bir kısmı ile 752 ada, 4 parsele ilişkin itiraz 1/5000 ve 1/1000 ölçekli nazım ve uygulama imar planı askıda...

Atakent Halkalı nazım ve uygulama imar planı tadilatı askıda!

Küçükçekmece İlçesi, Atakent Mahallesi, Halkalı Mevkii, 801 ada, 1 parsele ilişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli nazım ve uygulama imar planı tadilatı askıya çıkarıldı...

Sefaköy-Halkalı Caddesi çevresi nazım imar planı askıda!

Küçükçekmece İlçesi, Sefaköy - Halkalı Caddesi Çevresi Nazım İmar Planı'na ilişkin 1/5000 ölçekli plan bugün askıya çıkarıldı... 

Halkalı Atakent imar planı askıya çıktı!

İstanbul İli, Küçükçekmece İlçesi, Halkalı Atakent Toplu Konut Alanı, 842 Ada 62, 63 ve 64 Parseller ile Tescil Harici Alanlara İlişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı askıya çıktı.

Küçükçekmece 1/5000 ve 1/1000 nazım ve uygulama imar planı askıda!

Küçükçekmece İlçesi, Ayamama Deresi Kaynarca Kolu Atıksu Kolektör İşletme Bandına ilişkin itiraz 1/5000 ve 1/1000 ölçekli nazım ve uygulama imar planı askıya çıkarıldı...

Küçükçekmece imar planı değişikliği

Küçükçekmece imar planı değişikliği Küçükçekmece imar planı değişikliği

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 06.02.2020 tarihli ve 31949 sayılı yazısı ile, Küçükçekmece İlçesi, Halkalı Mahallesi, muhtelif parseller (eski 808 ada 1 parsel ve 853 ada 6 parsel) ile tescil harici alana ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama  İmar  Planı  teklifi Cumhurbaşkanlığı  1  No'lu  Kararnamesi  ve  6306  sayılı  Afet  Riski  Altındaki  Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun hükümleri uyarınca onaylandığı 04.11.2019-03.12.2019 (30 gün) tarihleri arasında askıya çıkarılan söz konusu planlara yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazların  bir kısmının kabul edilmesi ve planın plan onama sınırı dışında kalan alanlarının kesinleştirilmesi suretiyle hazırlanan İstanbul İli, Küçükçekmece İlçesi, Halkalı Mahallesi, 890 ada, 1 parsel ve 879 ada, 1 parsele ilişkin NİP-39646,1 plan işlem numaralı -2- paftalık 1/5000 ölçekli  Nazım  İmar  Planı...