limanlar inşaatı mevzuatı

limanlar inşaatı mevzuatı

Limanlar İnşaatı Hakkında 6237 Sayılı Kanuna Ek Kanun 04 Haziran 1959 tarihinde 10222 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu kanun ile 6237 Sayılı Limanlar İnşaatı Hakkında Kanuna bazı hükümler eklendi...

Balıkçı barınakları nereye bağlı?

Barınaklar kiralanabildiği gibi; 6237 sayılı Limanlar İnşaatı Hakkında Kanun çerçevesinde geçici olarak ya da Bakanlar Kurulu Kararı ile kesin devir alınabiliyor. Peki, balıkçı barınakları nereye bağlı?

Limanlar İnşaatı Hakkında 6237 Sayılı Kanuna Ek Kanun!

Limanlar İnşaatı Hakkında 6237 Sayılı Kanuna Ek Kanun 04 Haziran 1959 tarihinde 10222 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu kanun ile 6237 Sayılı Limanlar İnşaatı Hakkında Kanuna bazı hükümler eklendi...

Samsun'da Sheraton Otel inşaatı durduruldu!

Samsun İlkadım İlçesi Fener Plajı yanında bulunan, Demiryolları Limanlar ve Hava Meydanları (DLH) Müdürlüğü 'nün kullandığı kamuya ait araziye yapılan otel inşaatı, mahkeme kararıyla durduruldu...

Limanlar İnşaatı Hakkında Kanun!

6237 sayılı Limanlar İnşaatı Hakkında Kanun 8625 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı. Kanunda, yurt kıyılarındaki şehir ve kasabaların ihtiyaçlarını karşılamak üzere, iskele, rıhtım, mendirek, barınak ve limanlar inşaatına ilişkin hükümler bulunuyor...

Beylikdüzü-Avcılar metrobüs inşaatı bitecek mi

Beylikdüzü'nde halen süren metrobüs inşaatı, martta da bitecek gibi gözükmüyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi içme suyu ve alt yapı inşaatı yaptıracak!

Antalya Büyükşehir Belediyesi içme suyu ve alt yapı inşaatı yaptıracak. İhale tarihi ise 30 Mart 2012

Müteahhidin sorumluluğu inşaatı bitirip teslim etmektir!

Sözleşmeye göre müteahhidin sorumluluğu inşaatı bitirip teslim etmektir, yoksaiskan izni alınamaz

Sultanahmet'teki otel inşaatı için 51 akademisyenden Sultanahmet çağrısı!

Türkiyeli Bizans tarihi, sanat tarihi, arkeolojisi ve mimarisi uzmanları, Sultanahmet'teki otel inşaatı sonucu tarihi duvarların yok olmasını protesto etmek amacıyla 51 imzalı bir metin yayımladı.

BOTAŞ, PT-3 Jandarma Karakol Binası İnşaatı için teklif aldı!

BOTAŞ tarafından yaptırılacak "PT-3 Jandarma Karakol Binası İnşaatı İşi" ihalesine en düşük teklifi 920 bin lira ile Özde-Mir Yapı Ltd. Şti. verdi

Caprice Gold Palace projesinin inşaatı da kaprisli: Teslimat başka kışa kaldı!

Bundan tam altı ay önce 31 Temmuz günü Cüppeli Ahmet Hoca'nın ‘hayır duaları' ile temeli atılan Jet Fadıl lakaplı Fadıl Akgündüz'ün ‘Caprice Gold'unun inşaatı da kaprisli çıktı

Metro inşaatı sırasında evi zarar gördü, 110 Bin Lira Tazminat kazandı!

İzmir Karşıyaka'da oturan Güler Özertem, metro inşaatı çalışmaları sırasında evinde oluşan hasar nedeniyle açtığı 3 yıldır süren davada 110 bin TL tazminat kazandı

Adana Hacı Sabancı OSB'de yağmur suyu inşaatı yaptırılacak!

Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'nde yol alt yapısı ve yağmur suyu inşaatı gerçekleştirilecek

Müteahhitler inşaatı bitirdikten sonra arsa payı karşılığına hak kazanıyor!

Arsa payı karşılığı inşaat yapım sözleşmesi uyarınca yüklenicinin sözleşmede kararlaştırılan tapu kaydı ya da bağımsız bölümlere hak kazanabilmesi için inşaatı sözleşme ve eklerine, tasdikli ruhsat projesine, imar ve fen tekniğine uygun olarak tamamlayıp

limanlar inşaatı mevzuatı

limanlar inşaatı mevzuatı limanlar inşaatı mevzuatı

Limanlar İnşaatı Hakkında 6237 Sayılı Kanuna Ek Kanun


Limanlar İnşaatı Hakkında Kanun


Madde 1 – Yurt kıyılarındaki şehir ve kasabalarımızın ihtiyaçlarını karşılamak üzere, iskele, rıhtım, mendirek, barınak ve limanlar inşaatı ile tesisat, teçhizat ve onarımlarının, buralarda ve kıyılarımızın icabeden mahallerinde tarama ameliyatının ve bunlara ait etüd ve projelerin yaptırılması ve bu işlere lüzumlu makine ve vasıta satın alınması, bakım ve onarımları ve buna müteferri depo ve atelyelerin kurulması ve işletilmesi ve diğer her türlü giderler için yıllık ödeme miktarı (30) milyon lirayı geçmemek üzere (300) milyon liraya kadar gelecek yıllara geçici taahhütlere girişmeye Bayındırlık Vekili ve faizleri ile birlikte bu meblağın % 50 sini geçmemek üzere bono çıkarmaya Maliye Vekili salahiyetlidir. Bu suretle girişilecek taahhütler karşılığı her yıl bütçekanunlarına bağlı cetvellerin...