lojman evleri kimlere verilir

lojman evleri kimlere verilir

2946 sayılı Kamu Konutları Kanununun 2 nci maddesinde belirtilen kurum personeline kamu konutlarının tahsis şekli, oturma süresi ve diğer esaslar yönetmelikte açıklanıyor. Peki, lojman kimlere tahsis edilir?

Lojmandan çıkış dilekçesi!

Kamu görevlilerine tahsis edilen konutlar lojman evleri olarak karşımıza çıkıyor. Kamu çalışanları, görevleri sona erdikten sonra bu evleri taliye ediyor. İşte lojmandan çıkış dilekçesi örneği..

Lojmanda öncelik sırası kimdedir?

Lojman evleri özel tahsisli, görev tahsisli, sıra tahsisli ve hizmet tahsisli olmak üzere 4 gruba ayrılıyor. Peki, lojmanda öncelik sırası kimdedir? Lojman öncelikle hangi çalışanlara tahsis edilir?

Lojman kira zammı 2016!

Kamu konutları olarak da bilinen lojman evleri, kamu memurlarına cüzi bir kira bedeli karşılında tahsis ediliyor. Lojman kira bedellerinde senelik olarak zamlar uygulanıyor. İşte lojman kira zammı 2016..

Lojman oturma süresi ne kadardır?

Piyasaya nazaran düşük bir kira karşılığında veya ücretsiz olarak hizmete sunulan lojman evleri, herhangi bir kuruluşun personel ve ailelerinin barınması için, ilgili kuruluş tarafından sağlanıyor. Peki, lojman oturma süresi ne kadardır?

Lojman tahsis talebi nasıl yapılır?

Bir çalışma yerinde görevlilere, işçilere parasız ya da az bir kira karşılığında verilen konutlar, lojman evleri olarak karşımıza çıkıyor. Bu evlerin tahsis süreci, kanun ve yönetmeliklerle açıklanıyor. Peki, lojman tahsis talebi nasıl yapılır?

2015 yılında lojmanlara ne kadar zam yapıldı?

Lojman evleri, bir çalışma yerinde görevlilere, işçilere parasız ya da az bir kira karşılığında verilen evler olarak tanımlanıyor. Lojman kiraları her sene yeniden belirleniyor. Peki, 2015 yılında lojmanlara ne kadar zam yapıldı?

Lojmanlara nasıl başvurulur?

Lojman evleri, bir çalışma yerinde görevlilere, işçilere parasız ya da az bir kira karşılığında verilen evler olarak tanımlanıyor. Peki, lojmanlara nasıl başvurulur? Lojman evleri nasıl tahsis edilir?

Lojman tahsis türleri nelerdir?

Lojman evleri, bir çalışma yerinde görevlilere, işçilere parasız ya da az bir kira karşılığında verilen konutları ifade ediyor. Peki, lojman tahsis türleri nelerdir? İşte yönetmelik esasları...

Lojman kimlere tahsis edilir?

2946 sayılı Kamu Konutları Kanununun 2 nci maddesinde belirtilen kurum personeline kamu konutlarının tahsis şekli, oturma süresi ve diğer esaslar yönetmelikte açıklanıyor. Peki, lojman kimlere tahsis edilir?

Kamu lojman yönetmeliği!

Kamu lojman evleri ile ilgili yönetmelik olan Kamu Konutları Yönetmeliği, 23 Eylül 1984 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmelikte son değişiklik 5 Ağustos 2014 tarihinde yapıldı....

Kamu lojman kiraları 2015!

Lojman evleri, bir çalışma yerinde görevlilere, işçilere parasız ya da az bir kira karşılığında verilen evler olarak karşımıza çıkıyor. Peki, kamu lojman kiraları 2015 ne kadar?

2015 lojman kiraları nasıl hesaplanır?

Lojman evleri, bir çalışma yerinde görevlilere, işçilere parasız ya da az bir kira karşılığında veriliyor. Peki, 2015 lojman kiraları nasıl hesaplanır? İşte lojman kira hesabı...

Lojman kiraları nereye yatırılır?

Bir çalışma yerinde görevlilere, işçilere parasız ya da az bir kira karşılığında lojman evleri veriliyor. Peki, bu evler için ne kadar kira verilir? Lojman kiraları nereye yatırılır?

lojman evleri kimlere verilir

lojman evleri kimlere verilir lojman evleri kimlere verilir

Lojman kimlere tahsis edilir?

2946 sayılı Kamu Konutları Kanununun 2 nci maddesinde belirtilen kurum personeline kamu konutlarının tahsis şekli, oturma süresi, kira, bakım, onarım ve yönetimine ait usül, esas ve şartlar ile uygulamaya dair diğer hususları, lojman evleri yönetmeliğinde açıklanıyor.


Yönetmelik, 2946 sayılı Kamu Konutları Kanununun 2 nci maddesinde sayılan kamu kurum ve kuruluşları personelinin yararlanması için yurt içinde ve yurt dışında inşa ettirme, satın alma ve kiralama suretiyle sağladıkları kamu konutlarını kapsıyor. Peki, lojman kimlere tahsis edilir?


Kamu Konutlarının Tahsis Usül ve Esasları


Özel Tahsis Konutların Tahsis Şekli

Madde 7 – Özel tahsisli konutlar, Yönetmeliğe ekli (1) sayılı cetvelde gösterilen makam ve rütbe sahiplerine tahsis edilir.


Özel tahsisli konutların tahsisinde ayrıca tahsis kararı alınmaz, bu göreve seçilme veya atanma yeterlidir.


Görev Tahsisli Konutların Tahsis Şekli


Madde...