lojman nedir

lojman nedir

Hangi konutlar "lojman" olarak nitelendiriliyor? Lojman nedir? Lojman türleri nelerdir? Sorularınızın yanıtı ve lojman evleri ile ilgili detaylara ve kanun hükümlerine ulaşmak için haberimizi inceleyebilirsiniz...

Lojman tazminatına ilişkin tebliğ!

Lojman tazminatına ilişkin tebliğ (Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği Sıra No: 126) 05 Mart 1992 tarihinde 21162 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre lojman tazminatı nedir? İşte yanıtı...

Lojman nedir?

Hangi konutlar "lojman" olarak nitelendiriliyor? Lojman nedir? Lojman türleri nelerdir? Sorularınızın yanıtı ve lojman evleri ile ilgili detaylara ve kanun hükümlerine ulaşmak için haberimizi inceleyebilirsiniz...

Ölünceye kadar bakma akdi nedir?

Ölene kadar ihtiyaçlarının karşılanıp bakılma karşılığından konutun söz konusu kimseye devredilmesi işlemi ölünceye kadar bakma akdi olarak nitelendiriliyor. Ölünceye kadar bakma akdi nedir, detayları haberimizde...

Bina yüksekliği nedir?

Bir bina yapımında bina derinliği, bina yüksekliği, kat yüksekliği gibi hususlar hesaplanarak yapılıyor. Peki bina yüksekliği nedir? Detayları haberimizde...

Resmi bina nedir?

Hangi binalar resmi bina niteliği taşıyor? Resmi bina nedir, detayları için haberimizi inceleyebilirsiniz...

Restorasyon nedir?

Restorasyon, bazı yapıların düzeltme ve koruma gibi işlemlerini ifade ediyor. Restorasyon nedir, detayları için haberimizi inceleyebilirsiniz...

Tapu haritası nedir?

Kadastro paftası ve kadastral harita olarak da bilinen tapu haritası nedir, detayları haberimizde...

Bağımsız bölüm nedir?

Gayrimenkul ile ilgili bir terim olan bağımsız bölüm nedir, detayları için haberimizi inceleyebilirsiniz...

Geri alım hakkı nedir?

Satıcı, sattığı malı geri alım hakkı ile belirlenen süre zarfı içinde alıcısından geri alabiliyor. Bu durumu niteleyen geri alım hakkı nedir, detayları haberimizde...

Vefa hakkı nedir?

Gayrimenkul sektörüyle ilgili olan vefa hakkı nedir, merak ediyorsanız haberimizi inceleyebilirsiniz...

Mülkiyet hakkı nedir?

Mülkiyet hakkı bir taşınmazın sahibine o taşınmaz üzerinde geniş yetkiler veren haktır. Mülkiyet hakkı nedir ve çeşitleri nelerdir için tıklayın...

Karteks nedir?

Mal sahibi sicil bilgilerinin kayıtları önceden karteks denen kartlarda tutuluyordu. Peki karteks nedir, detayları...

Vaziyet planı nedir?

Bir projenin bina yeri, telefon direği, yol, yön durumu, ağaç, su ve elektrik hatları gibi özelliklerin belirtildiği vaziyet planı nedir, detayları...

lojman nedir

lojman nedir lojman nedir

Lojman nedir?

Lojman evleri, kamu konutları olarak da ifade ediliyor. Lojman evleri, bir çalışma yerinde görevlilere, işçilere parasız ya da az bir kira karşılığında verilen konutları ifade ediyor.


Lojmanlarla ilgili hükümler Kamu Konutları Kanunu kapsamında 3. maddede şu şekilde açıklanıyor;


Madde 3 – 

Kamu konutları, tahsis esasına göre aşağıda belirtilen dört gruba ayrılır:

a) Özel tahsisli konutlar; yönetmelikte belirlenecek temsil özelliği olan makam ve rütbe sahiplerine tahsis edilen özel nitelikli konutlardır.


b) Görev tahsisli konutlar; yönetmelikte belirlenecek makam ve rütbe sahiplerine, görevlerinin önemi ve özelliği, 

yetki ve sorumlulukları gereğince tahsis edilen konutlardır.


c) Sıra tahsisli konutlar; hizmet süresi, daha önce kamu konutlarından yararlanma durumu ve süresi, çocuklarının ve bakmakla mükellef olduğu aile fertlerinin sayısı, aile fertlerinin gelir durumu, konuttan yararlanma için bekleme süresi, 

eşinin de bu Kanun kapsamına...