17 / 08 / 2022

Mistral GYOgelir tablosu 2022

Mistral GYOgelir tablosu 2022

Mistral GYO, 31 Mart 2022 tarihi itibarıyla yurt içi satışlardan 30 milyon 689 bin 177 TL gelir elde etti.

Mistral GYO ilk 9 ayda ne kadarlık gelir elde etti?

Mistral GYO A.Ş. 1 Ocak 2021 - 30 Eylül 2021 dönemine ait gelir tablosu, 2021 yılı 3. dönem kurum geçici vergisi beyannamesi ekinde Karşıyaka Vergi Dairesi Müdürlüğü'ne sunuldu, söz konusu tablo Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmedi. 

Mistral GYO'dan ilk yarıda 30.8 milyon TL'lik satış!

Mistral GYO'nun, 1 Ocak 2021 - 30 Haziran 2021 Dönemine ait Gelir Tablosu, 2021 Yılı 2.Dönem Kurum Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Karşıyaka Vergi Dairesi Müdürlüğü'ne sunuldu.

Mistral GYO'dan ilk 3 ayda 13.2 milyon TL'lik satış!

Mistral GYO A.Ş.'nin 1 Ocak 2021 ile 31 Mart 2021 dönemine ait gelir tablosu, 1 Ocak 2021 ile 31 Mart 2021 dönemine ait gelir tablosu, 2021 yılı 1. dönem kurum geçici vergi beyannamesi yayınlandı.

Mistral GYO 2020 yılı kurumlar vergisi beyannamesi!

Mistral GYO, 1 Ocak 2020 - 31 Aralık 2020 dönemine ait gelir tablosu ve bilanço 2020 yılı kurumlar vergisi beyannamesini yayınlandı. 

Mistral GYO 2020 yılı 4.dönem kurum geçici vergi beyannamesi!

Mistral GYO'nun 1 Ocak 2020 - 31 Aralık 2020 dönemine ait gelir tablosu, 2020 yılı 4.dönem kurum geçici vergi beyannamesi ekinde Karşıyaka Vergi Dairesi Müdürlüğü'ne sunuldu. 

Mistral GYO 3. dönem kurum geçici vergi beyannamesi!

Mistral GYO'nun 1 Ocak 2020 - 30 Eylül 2020 dönemine ait gelir tablosu, 2020 yılı 3. dönem kurum geçici vergi beyannamesi ekinde Karşıyaka Vergi Dairesi Müdürlüğü'ne sunuldu.

Mistral GYO'nun 2. dönem Geçici Vergi Beyannamesi!

Mistral GYO'nun 1 Ocak 2020- 30 Haziran 2020 hesap dönemine ilişkin Gelir Tablosu, Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Vergi Dairesi'ne sunuldu. 

Mistral GYO'nun 2020 yılı 1. dönem Geçici Vergi Beyannamesi!

Mistral GYO A.Ş. 01.01.2020 - 31.03.2020  Dönemine ait Gelir Tablosu, 2020 Yılı 1.Dönem Kurum Geçici Vergi Beyannamesi Karşıyaka Vergi Dairesi Müdürlüğü'ne sunuldu.

Mistral GYO 2019 yılı 4. dönem geçici vergi beyannamesi!

Mistral Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı tarafından 2019 yılı 4. dönemine ait Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmeyen ekteki gelir tablosu Geçici Vergi Beyannamesi ekinde sunuldu...

Mistral GYO 2019 yılı 3. dönem geçici vergi gelir tablosu!

Mistral Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, 2019 yılı 3. dönem geçici vergi gelir tablosunu KAP'ta yayınladı...

Mistral GYO 2018 gelir tablosu!

Mistral Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı 1 Ocak 2018 - 31 Aralık 2018 dönemine ait gelir tablosunu yayınladı...

Mistral GYO 2018 yılı 3. dönem gelir tablosu!

Mistral Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, 2018 yılı 3.dönem kurum geçici vergi eki gelir tablosunu yayınladı...

Mistral GYO 2018 1. dönem gelir tablosu!

Mistral Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı tarafından bugün Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda yapılan yazılı açıklamada Mistral GYO 2018 Yılı 1.Dönem Kurum Geçici Vergi Eki Gelir tablosunu yayınladı. 

Mistral GYOgelir tablosu 2022 Haberi

Mistral GYOgelir tablosu 2022

Mistral Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) 022 Yılı 1.Dönem Kurum Geçici Vergisi Beyannamesi Verilmesine ilişkin açıklama yaptı. 

Mistral GYO, 1 Ocak 2022-31 Mart 2022 dönemine ait Gelir Tablosunu, 2022 Yılı 1.Dönem Kurum Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Karşıyaka Vergi Dairesi Müdürlüğü'ne sundu. 

Mistral GYO, 31 Mart 2022 tarihi itibarıyla yurt içi satışlardan 30 milyon 689 bin 177 TL gelir elde etti.

Mistral GYO'nun KAP açıklaması:
Mistral GYO A.Ş. 01.01.2022 - 31.03.2022  Dönemine ait Gelir Tablosu, 2022 Yılı 1.Dönem Kurum Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Karşıyaka Vergi Dairesi Müdürlüğü'ne sunulmuş olup, sözkonusu tablo Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiştir.  

Dosya için