25 / 03 / 2023

müteahhit evi nasıl yapar

müteahhit evi nasıl yapar

Müteahhitin bir arsa üzerinde ev yapabilmesi için arsa sahibi veya sahipleri ile sözleşme imzalanması gerekiyor. Peki, müteahhit ile sözleşme nasıl yapılır?Müteahhit nasıl ev yapar?

müteahhit evi nasıl yapar Haberi

müteahhit evi nasıl yapar

Müteahhit nasıl ev yapar?

Müteahhitler, bir arsa üzerinde inşaat yapmaya yetkisi olan yükleniciler olarak karşımıza çıkıyor. Müteahhitin bir arsa üzerinde ev yapabilmesi için arsa sahibi veya sahipleri ile sözleşme imzalanması gerekiyor.


Müteahhitin sözleşmede belirlenen esaslar doğrultusunda inşaat yapması gerekiyor. Taraflar arasında imzalanacak sözleşme örneği ise şu şekilde;


Sözleşme örneği..

1-SÖZLEŞMENİN TARAFLARI 

Kat karşılığı inşaatı yapacak olan, ÇOBANLI İNŞAAT TAAAHHÜT ”Müteahhit,” ; Kat karşılığı inşaat yaptıracak olan Sn;................ ise ‘arsa sahibi”olarak anılacaktır.


2- Sözleşmenin Konusu : “Arsa sahibi” ne ait arsa üzerine; 4 adet dükkan ve 21 daire yapılması ve bu dairelerden 9 (Dokuz) adedinin “arsa sahibine” verilmesidir.


3- KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPILACAK ARSAYA AİT TAPU BİLGİLERİ

Tapu kayıtlarına göre; ..........ili, ........... mahallesi, ...........Pafta, ......... ada , .........no’lu parsel 


4-ARSANIN MÜTEAHHİTE TAPU’DAN SATIŞI :

4.1.Arsanın satış değeri:Belediye rayiç bedelidir.

4.2.Üçüncü maddede...