nihat dönmez

nihat dönmez

nihat dönmez

Konut Siteleri Yönetimleri Danışmanı Nihat Dönmez Emlakkulisi.com okurları için "resmiyette toplu yapı olmayan siteler ve hukuku" kaleme aldı. İşte Dönmez'in o yazısı...

18 maddede site toplantılarında divan kavramı!

18 maddede site toplantılarında divan kavramı!

Konut Siteleri Yönetimleri Danışmanı Nihat Dönmez Emlakkulisi.com okurları için "site toplantılarında divan kavramı" kaleme aldı. İşte Dönmez'in o yazısı...

7 maddede site yönetimlerinin anatomisi!

7 maddede site yönetimlerinin anatomisi!

Konut Siteleri Yönetimleri Danışmanı Nihat Dönmez Emlakkulisi.com okurları için "site yönetimlerinin anatomisi" kaleme aldı. İşte Dönmez'in o yazısı...

3 maddede site yönetimde aidattan sorumluluk!

3 maddede site yönetimde aidattan sorumluluk!

Konut Siteleri Yönetimleri Danışmanı Nihat Dönmez Emlakkulisi.com okurları için "site yönetimde aidattan sorumluluk" kaleme aldı. İşte Dönmez'in o yazısı...

2 maddede site yönetimde giderler ve avansları!

2 maddede site yönetimde giderler ve avansları!

Konut Siteleri Yönetimleri Danışmanı Nihat Dönmez Emlakkulisi.com okurları için "site yönetimde giderler ve avansları" kaleme aldı. İşte Dönmez'in o yazısı...

11 maddede sitelerde müsaade mecburiyeti!

11 maddede sitelerde müsaade mecburiyeti!

Konut Siteleri Yönetimleri Danışmanı Nihat Dönmez Emlakkulisi.com okurları için "sitelerde müsaade mecburiyeti konusunu kaleme aldı. İşte Dönmez'in o yazısı...

26  maddede site yönetim kurulları!

26  maddede site yönetim kurulları!

Konut Siteleri Yönetimleri Danışmanı Nihat Dönmez Emlakkulisi.com okurları için "site yönetim kurulları" konusunu kaleme aldı. İşte Dönmez'in o yazısı...

10 maddede sitelerde üst kurullar!

10 maddede sitelerde üst kurullar!

Konut Siteleri Yönetimleri Danışmanı Nihat Dönmez Emlakkulisi.com okurları için "sitelerde üst kurullar" konusunu kaleme aldı. İşte Dönmez'in o yazısı...

7 maddede sitelerin olağanüstü kuruluna çağrı!

7 maddede sitelerin olağanüstü kuruluna çağrı!

Konut Siteleri Yönetimleri Danışmanı Nihat Dönmez Emlakkulisi.com okurları için "sitelerin olağanüstü kuruluna çağrı" konusunu kaleme aldı. İşte Dönmez'in o yazısı...

13 maddede kat malikleri arasındaki uyuşmazlıkların çözümü!

13 maddede kat malikleri arasındaki uyuşmazlıkların çözümü!

Konut Siteleri Yönetimleri Danışmanı Nihat Dönmez Emlakkulisi.com okurları için "kat malikleri arasındaki uyuşmazlıkların çözümü" konusunu kaleme aldı. İşte Dönmez'in o yazısı...

12 maddede site yönetimi kurullarında oy hesabı!

12 maddede site yönetimi kurullarında oy hesabı!

Konut Siteleri Yönetimleri Danışmanı Nihat Dönmez Emlakkulisi.com okurları için "site yönetimi kurullarında oy hesabı" konusunu kaleme aldı. İşte Dönmez'in o yazısı...

10 maddede kat malikleri kurulu kararlarına itiraz!

10 maddede kat malikleri kurulu kararlarına itiraz!

Konut Siteleri Yönetimleri Danışmanı Nihat Dönmez Emlakkulisi.com okurları için "kat malikleri kurulu kararlarına itiraz" konusunu kaleme aldı. İşte Dönmez'in o yazısı...

15 maddede site yönetimlerinin hukuki kişiliği!

15 maddede site yönetimlerinin hukuki kişiliği!

Konut Siteleri Yönetimleri Danışmanı Nihat Dönmez Emlakkulisi.com okurları için "site yönetimlerinin hukuki kişiliğii" konusunu kaleme aldı. İşte Dönmez'in o yazısı...

19 maddede site yönetiminin denetimi!

19 maddede site yönetiminin denetimi!

Konut Siteleri Yönetimleri Danışmanı Nihat Dönmez Emlakkulisi.com okurları için "site yönetiminin denetimi" konusunu kaleme aldı. İşte Dönmez'in o yazısı...

19 maddede konut sitesi yönetimi!

19 maddede konut sitesi yönetimi!

Konut Siteleri Yönetimleri Danışmanı Nihat Dönmez Emlakkulisi.com okurları için "konut sitesi yönetimi" konusunu kaleme aldı. İşte Dönmez'in o yazısı...

Nihat Dönmez'den Konut Siteleri Denetimi Uygulama Eğitimi!

Nihat Dönmez'den Konut Siteleri Denetimi Uygulama Eğitimi!

Konut Siteleri Yönetimleri Danışmanı Nihat Dönmez, Konut Siteleri Denetimi Uygulama Eğitimi vermeye başlıyor.

8 maddede sitelerde yönetim ve denetim kurulları!

8 maddede sitelerde yönetim ve denetim kurulları!

Konut Siteleri Yönetimleri Danışmanı Nihat Dönmez Emlakkulisi.com okurları için "Sitelerde yönetim ve denetim kurulları" konusunu ele aldı. İşte, Nihat Dönmez'in yazısı...

Sitelerde görevli dairelerinin tahliyesi!

Sitelerde görevli dairelerinin tahliyesi!

Konut Siteleri Yönetimleri Danışmanı Nihat Dönmez Emlakkulisi.com okurları için "Sitelerde görevli dairelerinin tahliyesi" konusunu ele aldı. İşte, Nihat Dönmez'in yazısı...

Sitelerdeki uyuşmazlıklarda görevli mahkeme!

Sitelerdeki uyuşmazlıklarda görevli mahkeme!

Konut Siteleri Yönetimleri Danışmanı Nihat Dönmez Emlakkulisi.com okurları için "Sitelerdeki uyuşmazlıklarda görevli mahkeme" konusunu ele aldı. İşte, Nihat Dönmez'in yazısı...

Sitelerde çekilmezlik halleri!

Sitelerde çekilmezlik halleri!

Konut Siteleri Yönetimleri Danışmanı Nihat Dönmez Emlakkulisi.com okurları için "sitelerde çekilmezlik halleri " konusunu ele aldı. İşte, Nihat Dönmez'in yazısı...

Site aidatlarında gecikme tazminatı ve faiz!

Site aidatlarında gecikme tazminatı ve faiz!

Konut Siteleri Yönetimleri Danışmanı Nihat Dönmez Emlakkulisi.com okurları için "site aidatlarında gecikme tazminatı ve faiz" konusunu ele aldı. İşte, Nihat Dönmez'in yazısı...

Toplu yapılar ve KMK madde 70!

Toplu yapılar ve KMK madde 70!

Konut Siteleri Yönetimleri Danışmanı Nihat Dönmez Emlakkulisi.com okurları için "toplu yapılarla ilgili Kat Mülkiyet Kanunu" konusunu ele aldı. İşte, Nihat Dönmez'in yazısı...

Site yönetimleri ve kamuya ayrılmış alanlar!

Site yönetimleri ve kamuya ayrılmış alanlar!

Konut Siteleri Yönetimleri Danışmanı Nihat Dönmez Emlakkulisi.com okurları için " site yönetimleri ve kamuya ayrılmış alanlar " konusunu ele aldı. İşte, Nihat Dönmez'in yazısı...

4 maddede sitelerin mali hesapları!

4 maddede sitelerin mali hesapları!

Konut Siteleri Yönetimleri Danışmanı Nihat Dönmez Emlakkulisi.com okurları için " sitelerin mali hesapları " konusunu ele aldı. İşte, Nihat Dönmez'in yazısı...

4 maddede site yönetiminde hesaplar!

4 maddede site yönetiminde hesaplar!

Konut Siteleri Yönetimleri Danışmanı Nihat Dönmez Emlakkulisi.com okurları için " site yönetiminde hesaplar " konusunu ele aldı. İşte, Nihat Dönmez'in yazısı...

Site yönetimi ve hizmetleri!

Site yönetimi ve hizmetleri!

Konut Siteleri Yönetimleri Danışmanı Nihat Dönmez Emlakkulisi.com okurları için " site yönetimi ve hizmetleri " konusunu ele aldı. İşte, Nihat Dönmez'in yazısı...

Site yönetimlerinde yetki ve yeti!

Site yönetimlerinde yetki ve yeti!

Konut Siteleri Yönetimleri Danışmanı Nihat Dönmez Emlakkulisi.com okurları için " site yönetimlerinde yetki ve yeti " konusunu ele aldı. İşte, Nihat Dönmez'in yazısı...

8 maddede konut sitelerinin hukuku!

8 maddede konut sitelerinin hukuku!

Konut Siteleri Yönetimleri Danışmanı Nihat Dönmez Emlakkulisi.com okurları için " konut sitelerinin hukuku " konusunu ele aldı. İşte, Nihat Dönmez'in yazısı...

nihat dönmez

nihat dönmez nihat dönmez

1.    Toplu yapıya ilişkin resmiyeti olmadığı halde, kat Mülkiyeti Uygulanan bazı üst yönetimlerin varlığından habersiz olmak, mahkemelerde büyük problemlere sebebiyet vermektedir.

2.    Birden çok parselde, farklı vaziyet planı dolayısı yönetim planı şerhine rağmen, mimari görünümü dolayısı bir siteyi andıran yapılar bulunabilir. Bunların kendi aralarında hiçbir şekilde Kat Mülkiyeti Kanunun hükümleri uygulanamaz, sorun/ ilişki genel hükümlere göre çözülür/kurulur.
 
3.    Bir binalar topluluğunun toplu yapı (resmi anlamda site) olup olmadığına ilişkin temel kanun hükmü Kat mülkiyet Kanunu madde 66 metninde mevcuttur.

4.    Toplu yapı, bir veya birden çok imar parseli üzerinde, belli bir onaylı yerleşim plânına göre yapılmış veya yapılacak, alt yapı tesisleri, ortak kullanım yerleri, sosyal tesis ve hizmetler ile bunların yönetimi bakımından birbirleriyle bağlantılı birden çok yapıyı ifade eder.

5.    Aynı...