nihat dönmez

nihat dönmez

nihat dönmez

Konut Siteleri Yönetimleri Danışmanı Nihat Dönmez, "site yönetimlerinin denetimi" konusunu Emlakkulisi.com okurları için kaleme aldı. İşte Nihat Dönmez'in yazısı...

22 maddede site yönetimlerine hakimin müdahalesi!

22 maddede site yönetimlerine hakimin müdahalesi!

Konut Siteleri Yönetimleri Danışmanı Nihat Dönmez, "site yönetimlerine hakimin müdahalesi" konusunu Emlakkulisi.com okurları için kaleme aldı. İşte Nihat Dönmez'in yazısı...

14 maddede sitelerde tutulacak kayıtlar!

14 maddede sitelerde tutulacak kayıtlar!

Konut Siteleri Yönetimleri Danışmanı Nihat Dönmez, "sitelerde tutulacak kayıtlar" konusunu Emlakkulisi.com okurları için kaleme aldı. İşte Nihat Dönmez'in yazısı...

17 maddede site yöneticisinin sorumluluğu!

17 maddede site yöneticisinin sorumluluğu!

Konut Siteleri Yönetimleri Danışmanı Nihat Dönmez, "site yöneticisinin sorumluluğu" konusunu Emlakkulisi.com okurları için kaleme aldı. İşte Nihat Dönmez'in yazısı...

12 maddede site yöneticisinin hakları!

12 maddede site yöneticisinin hakları!

Konut Siteleri Yönetimleri Danışmanı Nihat Dönmez, "site yöneticisinin hakları" konusunu Emlakkulisi.com okurları için kaleme aldı. İşte Nihat Dönmez'in yazısı...

21 maddede sitelerde kurul kararları!

21 maddede sitelerde kurul kararları!

Konut Siteleri Yönetimleri Danışmanı Nihat Dönmez, "sitelerde kurul kararları" konusunu Emlakkulisi.com okurları için kaleme aldı. İşte Nihat Dönmez'in yazısı...

16 maddede site yönetim planlarının hukuku!

16 maddede site yönetim planlarının hukuku!

Konut Siteleri Yönetimleri Danışmanı Nihat Dönmez, "site yönetim planlarının hukuku" konusunu Emlakkulisi.com okurları için kaleme aldı. İşte Nihat Dönmez'in yazısı...

8 maddede sitelerdeki ortak alanların sigortalanması!

8 maddede sitelerdeki ortak alanların sigortalanması!

Konut Siteleri Yönetimleri Danışmanı Nihat Dönmez, "sitelerdeki ortak alanların sigortalanması" konusunu Emlakkulisi.com okurları için kaleme aldı. İşte Nihat Dönmez'in yazısı...

7 maddede kaostaki site yönetimlerinin özeti!

7 maddede kaostaki site yönetimlerinin özeti!

Konut Siteleri Yönetimleri Danışmanı Nihat Dönmez, "kaostaki site yönetimlerinin özeti" konusunu Emlakkulisi.com okurları için kaleme aldı. İşte Nihat Dönmez'in yazısı...

28 maddede sitelerde genel giderlere katılım!

28 maddede sitelerde genel giderlere katılım!

Konut Siteleri Yönetimleri Danışmanı Nihat Dönmez, "sitelerde genel giderlere katılım" konusunu Emlakkulisi.com okurları için kaleme aldı. İşte Nihat Dönmez'in yazısı...

14 maddede mevzuata muhalif yönetimlerin siteye verdiği zararlar!

14 maddede mevzuata muhalif yönetimlerin siteye verdiği zararlar!

Konut Siteleri Yönetimleri Danışmanı Nihat Dönmez, "mevzuata muhalif yönetimlerin siteye verdiği zararlar" konusunu Emlakkulisi.com okurları için kaleme aldı. İşte Nihat Dönmez'in yazısı...

29 maddede sitelerde mimari, bakım ve korumadan sorumluluk!

29 maddede sitelerde mimari, bakım ve korumadan sorumluluk!

Konut Siteleri Yönetimleri Danışmanı Nihat Dönmez, "sitelerde mimari, bakım ve korumadan sorumluluk" konusunu Emlakkulisi.com okurları için kaleme aldı. İşte Nihat Dönmez'in yazısı...

18  maddede sitelerde kat mülkiyeti kütüğü!

18  maddede sitelerde kat mülkiyeti kütüğü!

Konut Siteleri Yönetimleri Danışmanı Nihat Dönmez, "sitelerde kat mülkiyeti kütüğü ile istem ve belgeler" konusunu Emlakkulisi.com okurları için kaleme aldı. İşte Nihat Dönmez'in yazısı...

15 maddede sitelerde genel kural!

15 maddede sitelerde genel kural!

Konut Siteleri Yönetimleri Danışmanı Nihat Dönmez, "sitelerde genel kural" konusunu Emlakkulisi.com okurları için kaleme aldı. İşte Nihat Dönmez'in yazısı...

9 maddede sitelerde sigortalama!

9 maddede sitelerde sigortalama!

Konut Siteleri Yönetimleri Danışmanı Nihat Dönmez, "sitelerde sigortalama" konusunu Emlakkulisi.com okurları için kaleme aldı. İşte Nihat Dönmez'in yazısı...

Nihat Dönmez'den Konut Siteleri Denetimi Uygulama Eğitimi!

Nihat Dönmez'den Konut Siteleri Denetimi Uygulama Eğitimi!

Konut Siteleri Yönetimleri Danışmanı Nihat Dönmez, Konut Siteleri Denetimi Uygulama Eğitimi vermeye başlıyor.

8 maddede sitelerde yönetim ve denetim kurulları!

8 maddede sitelerde yönetim ve denetim kurulları!

Konut Siteleri Yönetimleri Danışmanı Nihat Dönmez Emlakkulisi.com okurları için "Sitelerde yönetim ve denetim kurulları" konusunu ele aldı. İşte, Nihat Dönmez'in yazısı...

Sitelerde görevli dairelerinin tahliyesi!

Sitelerde görevli dairelerinin tahliyesi!

Konut Siteleri Yönetimleri Danışmanı Nihat Dönmez Emlakkulisi.com okurları için "Sitelerde görevli dairelerinin tahliyesi" konusunu ele aldı. İşte, Nihat Dönmez'in yazısı...

Sitelerdeki uyuşmazlıklarda görevli mahkeme!

Sitelerdeki uyuşmazlıklarda görevli mahkeme!

Konut Siteleri Yönetimleri Danışmanı Nihat Dönmez Emlakkulisi.com okurları için "Sitelerdeki uyuşmazlıklarda görevli mahkeme" konusunu ele aldı. İşte, Nihat Dönmez'in yazısı...

Sitelerde çekilmezlik halleri!

Sitelerde çekilmezlik halleri!

Konut Siteleri Yönetimleri Danışmanı Nihat Dönmez Emlakkulisi.com okurları için "sitelerde çekilmezlik halleri " konusunu ele aldı. İşte, Nihat Dönmez'in yazısı...

Site aidatlarında gecikme tazminatı ve faiz!

Site aidatlarında gecikme tazminatı ve faiz!

Konut Siteleri Yönetimleri Danışmanı Nihat Dönmez Emlakkulisi.com okurları için "site aidatlarında gecikme tazminatı ve faiz" konusunu ele aldı. İşte, Nihat Dönmez'in yazısı...

Toplu yapılar ve KMK madde 70!

Toplu yapılar ve KMK madde 70!

Konut Siteleri Yönetimleri Danışmanı Nihat Dönmez Emlakkulisi.com okurları için "toplu yapılarla ilgili Kat Mülkiyet Kanunu" konusunu ele aldı. İşte, Nihat Dönmez'in yazısı...

Site yönetimleri ve kamuya ayrılmış alanlar!

Site yönetimleri ve kamuya ayrılmış alanlar!

Konut Siteleri Yönetimleri Danışmanı Nihat Dönmez Emlakkulisi.com okurları için " site yönetimleri ve kamuya ayrılmış alanlar " konusunu ele aldı. İşte, Nihat Dönmez'in yazısı...

4 maddede sitelerin mali hesapları!

4 maddede sitelerin mali hesapları!

Konut Siteleri Yönetimleri Danışmanı Nihat Dönmez Emlakkulisi.com okurları için " sitelerin mali hesapları " konusunu ele aldı. İşte, Nihat Dönmez'in yazısı...

4 maddede site yönetiminde hesaplar!

4 maddede site yönetiminde hesaplar!

Konut Siteleri Yönetimleri Danışmanı Nihat Dönmez Emlakkulisi.com okurları için " site yönetiminde hesaplar " konusunu ele aldı. İşte, Nihat Dönmez'in yazısı...

Site yönetimi ve hizmetleri!

Site yönetimi ve hizmetleri!

Konut Siteleri Yönetimleri Danışmanı Nihat Dönmez Emlakkulisi.com okurları için " site yönetimi ve hizmetleri " konusunu ele aldı. İşte, Nihat Dönmez'in yazısı...

Site yönetimlerinde yetki ve yeti!

Site yönetimlerinde yetki ve yeti!

Konut Siteleri Yönetimleri Danışmanı Nihat Dönmez Emlakkulisi.com okurları için " site yönetimlerinde yetki ve yeti " konusunu ele aldı. İşte, Nihat Dönmez'in yazısı...

8 maddede konut sitelerinin hukuku!

8 maddede konut sitelerinin hukuku!

Konut Siteleri Yönetimleri Danışmanı Nihat Dönmez Emlakkulisi.com okurları için " konut sitelerinin hukuku " konusunu ele aldı. İşte, Nihat Dönmez'in yazısı...

nihat dönmez

nihat dönmez nihat dönmez

1.    Bu konu; Kat Mülkiyet Kanunu 41. madde ile hükme bağlanmıştır.

2.    Siteler, her şeyi ile kat maliklerinindir. Yöneticiyi de kat malikleri atamıştır. Kat maliklerinden irade ortaya koyabilenler kat maliklere kurulunu oluşturur. Çünkü, kat malikleri, kararları ancak kat malikleri kurulunda alabilir. Bu kurulların da usulüne uygun olarak yapılmışlığı şarttır.

3.    Kat malikleri irade ortaya koyup, kat malikleri kurulunda malikler arasından veya dışarıdan yönetici atamış olabilirler.

4.    Kat malikleri yöneticiyi planlı veya gözlemle bu yöneticiyi her zaman denetleyebilir. Kendilerinde oluşan olumsuz bir kanaat varsa, kat malikleri kurulunu toplarlar. Bu toplantılar usulüne uygun olmalıdır. Bu toplantıda yöneticiden faaliyet raporu talep ederler. Yönetici dönemi içinde yaptığı faaliyetleri, yaptığı harcamaları anlatır, soruları cevaplar. Kat malikler kurulu raporları, evrakları inceler ve isterse yöneticiyi değiştirebilir.

5.    Kat maliklerinin yöneticiyi...