21 / 03 / 2023

önalım hakkı nasıl kullanılır

önalım hakkı nasıl kullanılır

Şufa hakkı, taşınmazı öncelikle satın alma hakkı oluyor. Bu hakkını kullanmak isteyenler "Tapuda şufa hakkı nasıl kullanılır?" sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte merak edilenler...

Önalım hakkı nasıl ve ne zaman kullanılır?

Önalım hakkı, bir gayrimenkulün satılması halinde, onu diğer alıcılara nazaran öncelikle satın alabilme hakkı oluyor. Peki, önalım hakkı nasıl ve ne zaman kullanılır?

8 soruda önalım hakkı nedir?

Paylı mülkiyette herhangi bir paydaşın payını üçüncü kişilere satması halinde diğer paydaşlara söz konusu payı öncelikle satın alma hakkı veren hak olan önalım hakkı nasıl kullanılır?

Önalım hakkı kime karşı kullanılır?

Paylı mülkiyette bir paydaşın taşınmaz üzerindeki payını tamamen veya kısmen üçüncü kişiye satması hâlinde, diğer paydaşlar önalım hakkını kullanabiliyor. Peki, önalım hakkı kime karşı kullanılır? Paydaşa mı alıcıya mı?

Hisseli tapuda önalım hakkı nedir?

Kanunen paylı mülkiyette bir paydaşın taşınmaz üzerindeki payını tamamen veya kısmen üçüncü kişiye satması hâlinde, diğer paydaşlar önalım hakkını kullanabilirler. Peki, hisseli tapuda önalım hakkı nedir? Nasıl kullanılır?

Önalım hakkının kullanılamayacağı haller!

Önalım hakkı taşınmaz satışlarında öncelikli satın alma hakkında deniyor. Ancak bazı hallerde şufa hakkı olarak da bilinen bu önalım hakkı kullanılamıyor. Peki, önalım hakkının kullanılamayacağı haller nelerdir?

Önalım hakkı nasıl kullanılır?

Önalım hakkı (şufa hakkı), bir taşınmaz malın satılması halinde, onu diğer alıcılara nazaran öncelikle satın alabilme hakkına deniyor. Peki, önalım hakkı nasıl bir haktır? Önalım hakkı nasıl kullanılır?

önalım hakkı nasıl kullanılır Haberi

önalım hakkı nasıl kullanılır

Şufa hakkı, hisseli taşınmaz malların satışa konu olması halinde doğuyor. Bir hissedarın kendi payını satması halinde diğer hissedarlar şufa yani önalım hakkını kullanarak hisse payını satın alabiliyor.

Hisseli taşınmaza sahip olup, şufa hakkından haberi olmayanlar ya da hissesini satan hissedar tarafından bilgilendirilmeyenler bu hakkını satış sonrasında da kullanabiliyor. Öyle ki yasal olarak paylı taşınmazın satılması halinde öncelikle satın alma hakkı hissedarda oluyor.

Bu durum ile karşı karşıya gelen hisseli tapu sahipleri şufa hakkını nasıl kullanacakları ile tapu iptal ve tescil işlemlerini nasıl gerçekleştireceklerini merak ediyor. Peki, tapuda şufa hakkı nasıl kullanılır?

TAPUDA ŞUFA HAKKI NASIL KULLANILIR?

Şufa hakkı, hissedar tarafından alıcıya karşı olarak kullanılabiliyor. Şufa hakkının sahibinin tescil öncesi adına çıkan masrafları yatırması gerekiyor. Bu masraflar arasında, satış bedeli, alıcının tapu masrafları yer alıyor.