05 / 07 / 2022

parsel tevhid şartları

parsel tevhid şartları

Birbirine bitişik olan parsellerin birleştirilme işlemi tevhid olarak adlandırılıyor.Parsellerin birleştirilmesi için belirli şartlar aranıyor.Peki tevhid şartları nelerdir?Tapuda tevhid için gerekli evraklar nelerdir?

Parsel tevhid şartları nelerdir?

Parsel tevhid (birleştirme) işleminin yapılabilmesi için tevhid işlemi yapılacak gayrimenkullerin bitişik olması gibi bazı şartlar bulunuyor. Peki, parsel tevhid şartları nelerdir? İşte, parsel tevhid şartları!

Tevhid işleminde kat malikleri oybirliği aranır mı?

Tevhid işlemi, tapu kütüğünde ayrı ayrı birden çok taşınmaz malın birleştirilmesi olarak tanımlanıyor. Peki tevhid işleminde kat malikleri oybirliği aranır mı? Bütün hak sahiplerinin muvafakatının alınması zorunlu mu?

Kentsel dönüşümde parsel bilmecesi!

Kentsel dönüşümde TOKİ ve Emlak Konut'un ada bazındaki projelerde ön plana çıkacağını söyleyen Tahir Tellioğlu, "Mahalle aralarında ve sokaklarda parsel bazlı yapılar yüzde 70'ini oluşturuyoruz. Bunları kim yapacak? Şartlar tekrar kontrol edilmeli, yoksa hedefe ulaşılamaz" dedi...

Arsa tevhid şartları nelerdir?

Gayrimenkul sektöründe "Tevhid kelimesinin anlamı; tapu sicilinde ayrı kayıtlı ve birbirine bitişik birden fazla taşınmaz malın tek bir parsel halinde birleştirilmesini ifade ediyor. Peki, arsa tevhid şartları nelerdir?

Arsa ifraz şartları nelerdir?

İfraz, tapu kütüğünde tek parsel olarak kayıtlı bulunan bir taşınmazın teknik usullere tapu kütüğünde ayrı bir sayfaya tescil edilmesi işlemi olarak tanımlanıyor. Peki, arsa ifraz şartları nelerdir?

Tevhid şartları nelerdir?

Birbirine bitişik olan parsellerin birleştirilme işlemi tevhid olarak adlandırılıyor.Parsellerin birleştirilmesi için belirli şartlar aranıyor.Peki tevhid şartları nelerdir?Tapuda tevhid için gerekli evraklar nelerdir?

Tevhid işlemi nasıl yapılır?

Tevhid, Tapu Müdürlüklerince kaydı bulunan tapu kütüklerinin üzerindeki birden çok gayrimenkulün tek bir parsel haline dönüştürülmesi işlemi olarak karşımıza çıkıyor. Peki, tevhid işlemi nasıl yapılır?

Parsel tevhid şartları nelerdir?

Parsel tevhid (birleştirme) işleminin yapılabilmesi için tevhid işlemi yapılacak gayrimenkullerin bitişik olması gibi bazı şartlar bulunuyor. Peki, parsel tevhid şartları nelerdir? İşte, parsel tevhid şartları!

Parsel cephesi nedir?

Parsel ön cephe hattına arka cephe hattı köşe noktalarından indirilen dik hatların uzunluklarının ortalaması olarak tanımlanıyor. Peki, parsel cephesi nedir? İşte İmar Kanunu Parsel cephesi şartları...

Apartman yönetim kuruluna seçilme şartları!

Kat Mülkiyeti Kanunu gereğince anagayrimenkulde sekiz ve sekizden fazla bağımsız bölüm olması halinde apartmana bir yönetici seçilmesi gerekiyor ve apartman yönetim kurulu oluşturulması gerekiyor. Peki, Apartman yönetim kuruluna seçilme şartları nelerdir?

Site yönetim kuruluna seçilme şartları!

Birden fazla konut bloğunu içinde barındıran konut sitelerini yöneticiler tarafından yönetiliyor. Yöneticilerin kat malikleri kurulu toplantısı düzenleme yetkisi oluyor. Site yönetim kuruluna seçilme şartları nelerdir?

Tapu iptalinin şartları!

Tapu sicilindeki tescilin düzeltilmesi için Asliye Hukuk Mahkemesine dilekçe ile başvuru yapılması gerekiyor. Ancak davayı açabilmek için bazı şartların olması gerekiyor. Peki, tapu iptalinin şartları nelerdir?

Yeni ev sahibi kiracı tahliyesi şartları!

Ev sahibi değişirse bile kira sözleşmesi süresi bitene kadar aynı şekilde devam ediyor. Peki, yeni ev sahibi kiracısını nasıl tahliye edebilir? Yeni ev sahibi kiracı tahliyesi şartları nelerdir?

Kiracının evi tahliye şartları!

Gayrimenkul sahibinin kiracısının tahliyesini isteyebilmesi için bazı şartlar gerekiyor. Bu şartlar Borçlar Kanunu'nda anlatılıyor. Peki, Kiracının evi tahliye şartları neler? Kiracının evi tahliyesi için gerekçeler neler?

Enerji kimlik belgesi alabilme şartları!

Enerji kimlik belgesi binaların enerji tüketiminin azaltılması, enerji maliyetinin azaltılması ve çevrenin korunması için gerekli oluyor. Peki, enerji kimlik belgesi alabilme şartları arasında neler yer alıyor?

parsel tevhid şartları Haberi

parsel tevhid şartları

Tevhid şartları nelerdir?

İmar kanununda da yer alan tevhid,iki veya daha fazla sayıda parselin tek bir parsel halinde birleştirilmesi anlamına geliyor.Kanuna göre,imar planlarında yol,yeşil saha,meydan,otoprak gibi umumi hizmetlere ayrılan yerlere rastlayan gayrimenkullerin tevhidine izin verilmiyor.


Tevhid için aranan şartlardan biri imar parselasyon olanı tamamlanmış olan yerlerde yapılcak tevhidin bu plana uygun yapılması gerekiyor.İmar planı dışında kalan yerlerde yapılacak küçük ifrazlara izin verilemiyor.


Müracaat edildikten sonra tevhid veya ifraz, gayrimenkullerin üzerinde irtifak hakkı tesisi veya bu hakların terkini, İmar Kanun ve yönetmelik hükümlerine uygunluğu belediye encümenleri veya il idare kurullarınca onaylanıyor. 


Onaylama işlemi ise, müracaatın belediyelere veya valiliklere intikalinden itibaren en geç 30 gün içinde sonuçlandırılıyor ve tescil veya terkini için 15 gün içinde tapuya bildirildiriliyor.Tapu dairesi, tescil veya terkin işlemini bir ay içinde...