05 / 07 / 2022

Pera GYO hasılat

Pera GYO hasılat

Pera GYO'nun 1 Ocak 2021-30 Eylül 2021 dönemindeki hasılatı 2 milyon 650 bin 275 TL oldu. Peki Pera GYO gayrimenkul satışlarından ne kadar gelir elde etti?

Yeşil GYO 2022'nin ilk 3 ayında kaç lira hasılat elde etti?

Yeşil GYO tarafından yayınlanan faaliyet raporunda yer alan verilere göre; şirket söz konusu dönemde, 22 milyon 763 bin 297 TL hasılat elde etti. 

Sinpaş GYO, 2022'nin ilk 3 ayında kaç lira hasılat elde etti?

Sinpaş GYO tarafından yayınlanan faaliyet raporunda yer alan verilere göre; 165 milyon 6 milyar 85 TL hasılat geliri elde etti.

Torunlar GYO 2022'nin ilk 3 ayında ne kadar hasılat ve kira geliri elde etti? 

Torunlar GYO tarafından yayınlanan faaliyet raporunda 2022'nin ilk 3 ayında elde edilen hasılat ve kira geliri verileri belli oldu. İşte raporda yer verilen o rakamlar...

Doğuş GYO, 2022'nin ilk 3 ayında kaç lira hasılat elde etti?

Doğuş GYO tarafından yayınlanan faaliyet raporunda yer alan verilere göre; şirket, 1 Ocak 2022 ile 31 Mart 2022 tarihleri arasında 46 milyon 55 bin 2 TL hasılat elde etti.

Akmerkez GYO 2022'nin ilk 3 ayında ne kadar hasılat elde etti?

Akmerkez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı tarafından yayınlanan yayınlanan faaliyet raporuna göre; şirket, 1 Ocak 2022- 31 Mart 2022 döneminde 43 milyon 3 bin 555 TL hasılat elde etti. 

Peker GYO 2022'nin ilk üç ayında ne kadar hasılat elde etti?

Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı tarafından yayınlanan faaliyet raporuna göre, şirket 1 Ocak 2022-31 Mart 2022 döneminde 34 milyon 229 bin 58 TL hasılat elde etti. 

Servet GYO 2021'de ne kadar hasılat elde etti?

Servet GYO tarafından yayınlanan faaliyet raporuna göre, şirket 1 Ocak 2021-31 Aralık 2021 tarihleri arasında 290 milyon 501 bin 744 TL hasılat elde etti. 

Peker GYO 2021 yılında ne kadar hasılat elde etti? 

Peker GYO tarafından yayınlanan faaliyet raporuna göre; şirket, 1 Ocak 2021-31 Aralık 2021 döneminde 62 milyon 279 bin 68 TL hasılat elde etti. 

Yeşil GYO 2021'de ne kadar hasılat elde etti?

Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı tarafından yayınlanan faaliyet raporuna göre, şirket, 154 milyon 323 bin 414 TL hasılat elde etti. 

Panora GYO'dan 2021'de 62.2 milyon TL'lik hasılat!

Panora GYO tarafından yayınlanan faaliyet raporuna göre, şirket, 31 Aralık 2021'de sona eren hesap döneminde 62 milyon 182 bin 163 TL hasılat elde etti. 

Trend GYO 2021'de ne kadar hasılat elde etti?

Trend GYO tarafından yayınlanan finansal rapora göre, şirket 1 Ocak 2021 - 31 Aralık 2021 tarihlerini kapsayan dönemde 40 milyon 577 bin 579 TL tutarında hasılat elde etti.

Pera GYO 2021'de ne kadar hasılat elde etti?

Pera GYO tarafından yayınlanan faaliyet raporuna göre; şirket, 1 Ocak 2021 - 31 Aralık 2021 döneminde 3 milyon 734 bin 489 TL hasılat elde etti. 

İdealist GYO 2021'de ne kadar hasılat elde etti?

İdealist GYO tarafından yayınlanan faaliyet raporuna göre, şirket, 1 Ocak 2021 - 31 Aralık 2021 tarihleri arasında 12 milyon 51 bin 522 TL hasılat elde etti. 

Pera GYO hasılat Haberi

Pera GYO hasılat

Pera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) 1 Ocak 2021-30 Eylül 2021 dönemine ait finansal rapor, faaliyet raporu ve sorumluluk beyanını yayınladı.

Pera GYO'nun 1 Ocak 2021-30 Eylül 2021 dönemindeki hasılatı 2 milyon 650 bin 275 TL oldu. 

30 Eylül 2021 ve 2020 tarihlerinde sona eren hesap döneminde satış amaçlı gayrimenkul satışlarından elde edilen hasılatın tamamı Sky City ofis projesinden meydana geliyor.

Pera GYO'nun özkaynakları 122 milyon 830 bin 819 TL, toplam kaynakları ise 126 milyon 112 bin 216 TL oldu. 30.09.2021 itibarıyla Pera GYO'nun portföy detayları şu şekilde: 

Pera GYO'nun KAP açıklaması:
a) Şirketimizce 01.01.2021–30.09.2021 dönemine ait, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri II.14.1. sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ("Tebliğ") uyarınca Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye...