sit sertifikası

sit sertifikası

Maliye Bakanlığı, belediyelerin ardından Hazine arazilerinin, imar planı yapılmadan küçük sanayi siteleri ile ticaret borsalarına satışına da yasak getiriyor.

İmar hakkı transferi ve imar hakkı sertifikası!

Yine birçok arazide tarihi sit alanı, öngörünüm alanlarında kısıtlılık oluştuğu bu arazi sahiplerinin onlarca yıl bu arazilerini kullanamadıkları görülmektedir. Avukat Ali Güvenç Kiraz İmar hakkı transferi ve imar hakkı sertifikası ile ilgili bir değerlen

Kentsel sit alanı koruma amaçlı imar planları!

Kentsel sit alanı olarak ilan edilen alanlarda koruma amaçlı imar planları yapılması gerekiyor. Kentsel sit alanı koruma amaçlı imar planları ne zaman ve nasıl yapılır? İşte koruma amaçlı imar planları..

Kentsel sit alanlarında yapı inşa edilebilir mi?

Mimari, mahalli, tarihsel, estetik ve sanat özelliği bulunan ve bir arada bulunmaları sebebiyle önem taşıyan alanlar kentsel sit alanı olarak tanımlanıyor. Peki, kentsel sit alanlarında yapı inşa edilebilir mi?

Kentsel sit alanı yapılaşma koşulları!

Kentsel sitler, mimari, mahalli, tarihsel, estetik ve sanat özelliği bulunan; teker teker taşıdıkları kıymetten daha fazla kıymeti olan elemanlarının birlikte bulundukları alanlardır. Peki, kentsel sit alanı yapılaşma koşulları nelerdir?

Maraş, Mersin, Amasya, Samsun ve Sinop'ta bazı yerler 1. Derece arkeolojik sit alanı ilan edildi!

Bugün Resi Gazete'de Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından verilen yazılı ilana göre Maraş, Mersin, Amasya, Samsun ve Sinop'ta yer alan bazı yerler 1. Derece arkeolojik sit alanı ilanı edildi.

Arkeolojik sit alanlarında yapılaşma koşulları!

Arkeolojik sit alanlarında yapılaşma mümkün müdür? Arkeolojik sit alanlarında yapılaşma koşulları nelerdir? I. derece arkeolojik sit alanlarında yapılaşmaya izin verilir mi? İşte "Arkeolojik Sitlerde Koruma ve Kullanma Koşulları"...

Sit alanları hangi bakanlığa bağlı?

Sit alanları, özellikleri, duyusal, sanatsal, bilimsel önemleri, güzellikleri bakımından korunmaları ve değerlendirilmeleri gereken ve ender bulunan alanlar olarak tanımlanıyor. Peki sit alanları hangi bakanlığa bağlı?

Sit alanı olup olmadığı nasıl öğrenilir?

Bir yapı satın alacaksınız ancak, bu yapının sit alanı içerisinde yer alma ihtimali olduğunu düşünelim. Herhangi bir yapının sit alanı sınırları içinde yer alıp almadığı nasıl öğrenilebilir? İşte yanıtı...

Atatürk Orman Çiftliği'ni SİT statüsünden çıkaran karar durduruldu!

Atatürk Orman Çiftliği yeniden sit alanı. 2012’de yeni başbakanlık binasının inşaatının devam ettiği 7 hektarlık alanı sit statüsünden çıkaran Tabiat Varlıkları Bölge Komisyonu’nun kararının yürütmesini Ankara 11. İdare Mahkemesi durdurdu...

Tarihi sit alanları için ilke kararı yenilendi!

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı' nın ' tarihi sit ' alanlarını koruma ve kullanma şartlarını yeniden düzenleyen ilke kararı Resmi Gazete' nin bugün ki sayısında yayımlandı.

Kartal merkez kentsel sit alanı imar plan tadilatı 28 Şubat'ta askıdan iniyor!

Kartal İlçesi, Merkez Kentsel Sit Alanı ve Yakın Çevresi nazım imar plan tadilatı 28 Şubat 2014 Cuma günü askıdan iniyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, plan tadilatı 13 Aralık 2013'te onayladı. İşte o plan...

Tarihi sit alanlarına yeni düzenleme geldi!

Tarihi sit alanlarında bitki örtüsünü, topografyı etkileyebilecek tüm çalışmalarla ilgili yeni bir düzenleme getirildi. Bugün kü Resmi Gazete' de yayınlayanarak yürürlüğe giren düzenleme şunları getiriyor...

Boğazkale'de SİT alanındaki 198 konut için çözüm yolu aranıyor!

Çorum’un Boğazkale ilçesinde SİT alanında yer alan 198 konut sahibinin yaşadığı mağduriyetlerinin giderilmesi için çalışma başlatıldı. İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Özüdoğru, bölgede kamulaştırma yapılması gerektiğini belirtti...

sit sertifikası

sit sertifikası sit sertifikası

 

Maliye Bakanlığınca hazırlanarak Başbakanlığa gönderilen Milli Emlak
Genel Tebliğ Taslağı ile Hazinenin özel mülkiyetinde bulunan
taşınmazların satış işlemlerine ilişkin usul ve esaslar belirleniyor.

Taslak ile konuya ilişkin daha önce çıkarılan tebliğler de, tek başlıkta
toplanarak, uygulamada kolaylık sağlanması amaçlanıyor.

Taslağa göre, düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra, küçük
sanayi sitelerine ve Borsa binası inşa edecek Ticaret Borsalarına imar
planı yapılmamış Hazine taşınmazı satılamayacak.

Hazine arazilerinin özellikle küçük sanayi sitelerine devri sırasında
rant kapısı haline getirildiğine dikkat çeken yetkililer, '7 kişi bir
araya gelip kooperatif kuruyor. Sonra da küçük sanayi sitesi kurulacağı
gerekçesiyle aldığı Hazine taşınmazını 100 kişiye satarak, buradan
kazanç elde ediyor. Taslakta bunun önüne geçmeyi amaçlıyoruz. Eğer bir taşınmaz, küçük sanayi sitelerine satılacaksa, bu bölge imar planında
küçük sanayi sitesi alanı olarak yer almak zorunda' dediler.

SİT SERTİFİKASI...