Şüyulandırma halinde kat mülkiyeti

Şüyulandırma halinde kat mülkiyeti

Özel kanuna göre ortaklaştırma, "Şüyulandırma" olarak ifade ediliyor. Peki özel kanuna göre ortaklaştırma (Şüyulandırma) halinde kat mülkiyetinin durumu nedir? İşte Kat Mülkiyeti Kanununda bulunan hükümler...

Kat mülkiyetinde kat ilavesi nasıl olur?

Kat mülkiyeti kurulu taşınmazlarda kat ilavesi aranan şartların sağlanması halinde yapılabiliyor. Peki, kat mülkiyetinde kat ilavesi nasıl olur?

Kat irtifak - mülkiyet projesi ücreti 2016!

İnşaata başladıktan sonra da inşaata başlamadan önce de gerekli belgeler ile belediyeye başvuru yapılması halinde kat irtifakı kurulabiliyor. Peki, Kat İrtifak - Mülkiyet Projesi Ücreti 2016 ne kadar?

Kat karşılığı inşaatta daire paylaşımı nasıl yapılır?

Kat karşılığı inşaat, arsa sahibinin kendi arsası üzerinde bina yapması için bir müteahhit ile anlaşma sağlaması halinde yapılıyor. Peki, kat karşılığı inşaatta daire paylaşımı nasıl yapılır? Kat karşılığı inşaatta daire paylaşımı nasıl yapılmalı?

Kat karşılığı inşaatta arsa sahibine kesilecek fatura!

Arsa sahipleri, arsaları üzerinde bina inşa etmeye karar vermeleri halinde müteahhit kişi veya kişiler ile anlaşma yapabiliyor. Peki, Kat karşılığı inşaatta arsa sahibine kesilecek fatura nasıl olmalıdır?

Kat karşılığı inşaat sözleşmesinin iptali davası!

Arsa sahibi yada müteahhitin kat karşılığı inşaat sözleşmesi hükümlerine uymaması halinde karşı tarafın açtığı dava sonucunda sözleşmenin feshine mahkeme tarafından da karar veriliyor. İşte, kat karşılığı inşaat sözleşmesinin iptali davası!

Kat karşılığı inşaat sözleşmesi iptali dava dilekçesi!

Kat karşılığı inşaat sözleşmesinde yer alan hükümlere taraflardan birinin uymaması halinde dava açılabiliyor. İşte, kat karşılığı inşaat sözleşmesi iptali dava dilekçesi!

Kat karşılığı inşaat sözleşmesine aykırılık davası!

Arsa sahibi ile müteahhit arasında sözleşme imzaladıktan sonra anlaşamamaları halinde sözleşme fesh edilebiliyor. Tarafların birbirlerine dava açma hakkı bulunuyor. İşte, kat karşılığı inşaat sözleşmesine aykırılık davası!

Kat karşılığı inşaat sözleşmelerinin feshi!

Kat karşılığı inşaat sözleşmesinin imzalanmasından sonra anlaşamamaları ya da sözleşmede belirtildiği gibi davranmamaları halinde fesih yoluna gidilebiliyor. İşte, kat karşılığı inşaat sözleşmelerinin feshi!

Kaçak kat nasıl tespit edilir?

İmar Kanunu'nun 32. maddesine göre inşa edilmeyen yapıların tespit edilmesi halinde idareler, inşaatı durduruyor ve yıkım gerçekleşebiliyor. Peki, kaçak kat nasıl tespit edilir?

Kaçak kat şikayet dilekçesi!

İmar Kanunu madde 32 gereğince inşa edilmeyen yapıların tespit edilmesi halinde yapı durduruluyor ve yıkım gerçekleşebiliyor. İşte, kaçak kat şikayet dilekçesi!

Yüksek site aidatına itiraz!

Sitedeki tüm ortak giderler için kat maliki ve kiracılardan alınan site aidat bedelinin umulandan yüksek belirlenmesi halinde kat malikleri bu duruma itiraz edebilir mi? Yüksek site aidatına itiraz nasıl yapılır?

Kat karşılığı inşaat sözleşmesi tek taraflı fesih!

Kat karşılığı inşaat sözleşmesi imzaladıktan sonra anlaşamamaları ya da sözleşmede belirtildiği gibi davranmamaları halinde fesih yoluna gidilebiliyor. Peki, kat karşılığı inşaat sözleşmesi tek taraflı fesh edilebilir mi?

Kat karşılığı inşaat sözleşmesi ayıp ihbarı!

Kat karşılığı inşaat sözleşmesi, müteahhit kişi veya firma ile arsa sahibi arasında imzalanıyor. Müteahhitin sözleşmede belirtilen malzemelere göre inşaat yapmaması halinde ihbar yapılabiliyor. İşte kat karşılığı inşaat sözleşmesi ayıp ihbarı..

Şüyulandırma halinde kat mülkiyeti

Şüyulandırma halinde kat mülkiyeti Şüyulandırma halinde kat mülkiyeti

Şüyulandırma halinde kat mülkiyeti!

Özel kanuna göre ortaklaştırma (Şüyulandırma) halinde kat mülkiyetinin durumu ile ilgili yasal esaslar, Kat Mülkiyeti Kanunu madde 54 'te açıklanıyor.


Söz konusu kanun hükmüne göre, özel kanuna göre ortaklaştırma halinde kat mülkiyetinin durumu için, ortaklaştırma tarihi önem arz ediyor.


Özel kanuna göre ortaklaştırma (Şüyulandırma) halinde kat mülkiyetinin durumu:

Madde 54 – (Değişik birinci fıkra: 14/11/2007-5711/21 md.) İmar Kanunu hükümlerine göre ortaklaştırma halinde, ortaklaştırılan gayrimenkuller arasında kat mülkiyetine tâbi gayrimenkul varsa ve ortaklaştırma, 9/11/1985 tarihinden önce ise 6785 sayılı İmar Kanununun 46 ncı maddesi, bu tarihten sonra ise 3194 sayılı İmar Kanununun 16 ncı maddesi gereğince ortaklığın giderilmesi hususunda bütün malikler anlaştıkları takdirde, ortaklığın giderilmesi bu anlaşma hükümlerine göre yapılır.


(Değişik ikinci fıkra: 14/11/2007-5711/21 md.) Böyle bir anlaşmaya varılamazsa, her gayrimenkulün...