taksim imar planı

taksim imar planı

Danıştay 6. Dairesince Beyoğlu Koruma Amaçlı Uygulama İmar planı ile ilgili İstanbul 10. İdare Mahkemesi’nin verdiği iptal kararını bozması üzerine Beyoğlu Belediyesi bozulan plana göre uygulama yapmaya başladı.

1938 yılında Taksim ile Maçka arasında yeni bir cadde açılacak!

1938 yılında Prost, Taksim ile Maçka arasında yeni bir cadde açılmasına karar vermiş. Taksim Bahçesi'nin arkasından başlayacak olan yol, bostanlardan geçerek Vali Konağı Caddesi'ne doğru düz bir hat şeklinde olacakmış.

1999 yılında Taksim'e camisiz proje!

1999 yılında Büyükşehir Belediyesi'nin Taksim Meydanı ve çevresi için yeni bir proje hazırlamış. 25 trilyonluk projeye göre, trafik yerin altından tünellerle birbiribe bağlanacakmış ve meydan tamamen yayalaştırılacakmış.

1932 yılında Belediye Taksim'deki binalardan şerefiye parası istemiş!

15 Ekim 1932 tarihli Akşam Gazetesi'nde yer alan habere göre belediye Taksim Meydanı'na bakan binalardan şerefiye parası istemiş. Sebebi ise Taksim Meydanı'nın yapılmasıyla meydana bakan binaların kıymeti artmış.

Beyoğlu Koruma Amaçlı İmar Planı tamamlandı!

18 yıldır üzerinde çalışılan 'Beyoğlu Koruma Amaçlı İmar Planı' tamamlandı. Artık Beyoğlu, restorasyon alanına dönüşecek. Cihangir, Tophane ve Tarlabaşı'ndaki metruk binalar yenilenecek

Sarıyer Maslak Taksim Vakıf Suyu imar planı tadilatı 8 Aralık'ta askıdan indiriliyor!

Sarıyer, Maslak ve Çevresi Nazım İmar Planı'na yapılan itirazlara ilişkin (F22D11C paftasında plan notu ilavesi - Taksim Vakıf Suyu Koruma Hattı) Şehir Planlama Müdürlüğü tarafından hazırlanan imar planı tadilatı 8 Aralık'ta askıdan indiriliyor.

Maslak imar planı ilave ve parsel planlarıyla askıda!

Sarıyer Maslak ve Çevresi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı'na İBB Şehir Planlama Müdürlüğü'nce yapılan Taksim Vakıf Suyu Koruma Hattı ilavesi ile F22D11D pafta 1 ada 51 parsel ve 116 parsel imar planları askıya çıkarıldı.

Maslak imar planına Taksim Vakıf Suyu Koruma Hattı eklendi! İmar planı askıda!

Sarıyer Maslak ve Çevresi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı'na yapılan itirazlara ilişkin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Planlama Müdürlüğü tarafından Taksim Vakıf Suyu Koruma Hattı'nın eklendiği imar planı askıya çıkarıldı. İşte Maslak imar planı...

Beyoğlu Nazım İmar Planı 10. İdare Mahkemesi tarafından iptal edildi!

İstanbul 10’uncu İdare Mahkemesi, Taksim Cami projesi ve Galatasaray Katlı Otoparkı dahil, bir çok projenin dayanağı olan “Beyoğlu Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı Uygulama Planı” ile 1/5000 ölçekli “Beyoğlu Nazım İmar Planı”nı iptal etti...

Antalya Kahyalar'da imar planı talebi kabul edildi!

Gazipaşa ilçesine bağlı Kahyalar Beldesindeki sıcak asfalt şantiyesine Gayri Sıhhi Müessese ruhsatı alınabilmesi için Gazipaşa Belediye Meclisi'ne taşınan imar planı talebi, yol çalışmalarının aksamaması için oybirliğiyle kabul edildi.

Ankara Etimesgut 'ta uygulama imar planı değişikliği yapılacak!

Ankara Etimesgut İlçesi, "Piyade Mahallesi İmarın 46039 ada 1 parseline ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ” 04 Aralık 2013 günü ilan panosuna asıldı

Bursa Şehir Plancıları Odası'ndan imar planı değişikliklerine tepki!

Bursa Şehir Plancıları Odası Başkanı Füsun Uyanık, yerel seçim öncesi belediyelerdeki imar planı değişikliklerine tepki gösterdi. Uyanık: "Plan değişiklikleri bir an önce onaylanarak oldu bittiye getirilmek isteniyor." dedi...

Mimarlar Odası Ankara Şubesi ODTÜ imar planı için dava açacak!

Birgün Gazetesi'nde yer alan habere göre; Mimarlar Odası Ankara Şubesi, üyelerine gönderdiği mesaj ile ODTÜ Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı'na dava açmaya hazırlandığını dile getirdi...

Ankara Yenimahalle'de uygulama imar planı değişikliği yapılacak!

Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Ankara Yenimahalle 14712 ada 1 parsele ait 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğini panoya astı. Detaylar haberimizdeki ekte yer alıyor...

İzmir Mavişehir imar planı durduruldu!

Hukuk mücadelesi yedi yıldır açılan 55 dava ile devam eden Mavişehir İmar Planı’nında yürütmeyi durdurma kararı çıktı. Buna göre, karar sonuna kadar, Mavişehir’de mevcut inşaatlar duracak başkaları da yapılamayacak...

Ankara Etimesgut 'ta uygulama imar planı değişikliği yapılacak!

Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğü Etimesgut 'taki uygulama İmar Planı Değişikliği teklifini belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğü panosuna astı. Detaylar haberimizdeki ekte yer alıyor...

Ankara Yenimahalle'de uygulama imar planı değişikliği yapılacak!

Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Yenimahalle 'deki uygulama İmar Planı Değişikliği teklifini belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğü panosuna astı. Detaylar haberimizdeki ekte yer alıyor...

Mersin Kent Merkezi Koruma Amaçlı İmar Planı onaylandı!

Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi tarafından hazırlanan ve yaklaşık 52 hektarlık kentsel sit alanı ve yakın çevresini kapsayan alanda yapılan 1/5000 ölçekli Kent Merkezi Koruma Amaçlı İmar Planı Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nde onaylandı.

taksim imar planı

taksim imar planı taksim imar planı

Beyoğlu Kentsel Sit alanına ilişkin 21.12.2010 onay tarihli 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar planı yapılmıştı. Galata Derneği ve Cihangir Güzelleştirme Derneği dava açmıştı. Taksim meydanı başta olmak üzere Beyoğlu genelinde planın tarihi semte zarar vereceği, siluetini etkileyeceği, uygulamaların koruma amaçlı olmaktan çok yeni imar rantı sağladığı ileri sürülmüştü.  Derneklerin itirazında ayrıca, “Planın hazırlık aşamasında gerekli katılım sağlanmadı ve duyuru araçları kullanılmadı, Tarlabaşı, Perşembe Pazarı ve Haliç tersaneleri gibi korunması gerekli en önemli alanlar ‘özelleştirme’ ‘kentsel yenileme’ veya ‘turizm alanı’ ilan edilerek koruma planı kapsamı dışında bırakıldı, Beyoğlu - İstiklal Caddesi’ndeki yapılar kültürel kullanımla sınırlandırılmayarak yerine turizm-ticaret-hizmet alanı olarak ilan edildi” şeklinde belirtildi.


Kentliler yabancılaşacak 

Radikal'in haberine göre; 10. İdare Mahkemesinin iptal gerekçeleri arasında planların bütünselliğinin olmadığını ve üst ölçekli planlarla...