Tapu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi

Tapu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi

Tapu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi

Tapu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun yürürlüğe girdi. Bu kapsamda sorunlu metruk yapılar yıkılıp, riskli olarak tespit edilen binalar işaretlenecek.

Tapu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi!

Tapu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi!

Tapu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi meclise verildi. Kanun teklifi kapsamında metruk binaların yıkılması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na yetki verilmesi gibi düzenlemeler yer alıyor.

Riskli binalar sahibine sorulmadan yıkılabilecek!

Riskli binalar sahibine sorulmadan yıkılabilecek!

Cumhurbaşkanına sorunlu taşınmazların belirlenmesinde geniş yetki verildi. Buna göre; metruk yapılar ile yıkılmak üzere olan binalarda sahiplerine 30 gün süre verilecek. Sahipleri yıkmazsa belediye ve valilik yıkacak.

Kentsel Dönüşüm’de Torba Yasa Değişiklikleri 2.Bölüm

Kentsel Dönüşüm’de Torba Yasa Değişiklikleri 2.Bölüm

Avukat Kadir Kurtuluş, Kat Mülkiyeti Kanunu ve Tapu Kanunu’nda yapılan değişikliklerle yaptık, devamında Kentsel Dönüşüm Kanunu’nun 6. maddesinde düzenlenen kentsel dönüşüm uygulamalarında yapılan değişiklikleri inceledi...

Torba yasadaki kat mülkiyeti ve tapu kanunu değişiklikleri!

Torba yasadaki kat mülkiyeti ve tapu kanunu değişiklikleri!

Avukat Kadir Kurtuluş, Emlakkulisi.com okurları için torba yasadaki kat mülkiyeti ve tapu kanunu değişikliklerini kaleme aldı. İşte Kurtuluş'un yazısı...

5 maddede ehliyetsizlik nedeniyle tapu iptali ve tescil davası!

5 maddede ehliyetsizlik nedeniyle tapu iptali ve tescil davası!

Avukat Kadir Kurtuluş ile Avukat Figen Şimşek "5 maddede ehliyetsizlik nedeniyle tapu iptali ve tescil davası" konusunu kaleme aldı...

Riskli yapılar işaretlenecek, metruk binalar yıkılacak!

Riskli yapılar işaretlenecek, metruk binalar yıkılacak!

Tapu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun yürürlüğe girdi. Bu kapsamda sorunlu metruk yapılar yıkılıp, riskli olarak tespit edilen binalar işaretlenecek.

Tapu ve imar kanunlarında değişiklik Resmi Gazete'de!

Tapu ve imar kanunlarında değişiklik Resmi Gazete'de!

Tapu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tapu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun!

Tapu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun!

Tapu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tapu kanununda hayatı kolaylaştıracak çok önemli değişiklikler!

Tapu kanununda hayatı kolaylaştıracak çok önemli değişiklikler!

Gayrimenkul Hukuku Derneği Başkanı Avukat Ali Güvenç Kiraz, "tapu kanununda ve bazı kanunlarda hayatı kolaylaştıracak çok önemli değişiklikler" konusunu kaleme aldı...

Çevre ve şehircilik alanında önemli değişiklikler hayata geçiyor!

Çevre ve şehircilik alanında önemli değişiklikler hayata geçiyor!

TBMM Genel Kurulda kabul edilen Tapu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanunla, kentsel dönüşümden 2B alanlarına, mülkiyet sorunundan yarım kalan inşaatlara kadar çevre ve şehircilik alanındaki bir dizi önemli değişiklik hayata geçiyor...

Tapu ve imar kanunlarında değişiklik teklifi TBMM'de!

Tapu ve imar kanunlarında değişiklik teklifi TBMM'de!

Tapu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Genel Kurulunda görüşüldü. Milletvekilleri kanun teklifiyle ilgili görüşlerini paylaştı.

Kentsel dönüşümde anında çözüm dönemi!

Kentsel dönüşümde anında çözüm dönemi!

Tapu kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin kabul edilmesiyle kentsel dönüşümde yeni dönem başladı.

Tapu ve imar kanunlarında değişiklik teklifi komisyonda kabul edildi!

Tapu ve imar kanunlarında değişiklik teklifi komisyonda kabul edildi!

AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz ve bazı AK Parti'li milletvekili arkadaşlarının Tapu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonunda kabul edildi...

Tapu ve imar kanunlarında değişiklik teklifi komisyonda!

Tapu ve imar kanunlarında değişiklik teklifi komisyonda!

AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz'ın da imzasının bulunduğu Tapu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin görüşmelerine Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonunda başlandı.

Tapu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi!

Tapu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi!

Tapu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi meclise verildi. Kanun teklifi kapsamında metruk binaların yıkılması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na yetki verilmesi gibi düzenlemeler yer alıyor.

Tapu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi

Tapu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Tapu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi

Tapu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu kapsamda taşınmaz mülkiyetinin devri için sözleşmeler, tarafların farklı tapu müdürlükleri veya yurt dışı teşkilatında bulunmaları durumunda sonuçlanacak. Karar Gazetesi'nde yer alan habere göre; taraf iradeleri resmi görevlilerce ayrı ayrı alınıp sözleşme tamamlanabilecek. Kadastro tespiti veya tapu sicilinde yapılan işlemler sonucunda oluşan hatadan olumsuz etkilenen hisselerin maliklerine, ayni ve şahsi hak lehtarlarına, hatanın nedenleri ve düzeltme sonrası oluşacak hisse durumunu gösteren tebligat yapılacak. 

Ortaklık payına konu kullanımlardan, yol, meydan, ibadet yerleri, park ve çocuk bahçeleri hariç olmak üzere yapı yapılabilecek diğer alanlarda alanların kamuya geçişi sağlanıncaya kadar maliklerinin talebi halinde ilgili kamu kuruluşunun uygun görüşü alınacak. Planda yer alan kullanım amacına uygun özel tesis yapılabilecek. İlgili...