tapu trampa harcı oranı

tapu trampa harcı oranı

İki ayrı kişinin tapuda üzerlerine tescilli bulunan gayrimenkullerini karşılıklı olarak birbirlerine devir etmeleri işlemi olan trampa için ne kadar harç ödenir? İşte tapu trampa harcı 2016..

Tapu takas harcı 2015!

Tapuda takas işleminin yapılabilmesi için gerekli belgelerin temin edilmesi ve harç ödemenin yapılması gerekiyor. İşte, tapu takas harcı 2015!

Tapuda bağış harcı 2020'de ne kadar?

Gayrimenkullerin tapuları satılabildiği gibi bağış yolu ile de tahsis edilebiliyor. Peki, tapu bağış harcı 2020 ne kadar? İşlem için hangi belgeler gerekiyor?

Tapu hibe harcı 2020!

Gayrimenkullerin tapuları satış yolu ile başkasına devredildiği gibi hibe yoluyla da devredilebiliyor. Peki, tapu hibe harcı 2020 ne kadar? işte tapu hibe harcı 2020...

Tapu ifraz harcı 2020!

Tapu ayırma işlemi olan ifrazın yapılması amacıyla tapuda belli oranlarda harç ödeniyor. Peki, tapu ifraz harcı 2020 ne kadar?

Tapu tevhit harcı 2020!

Tapu sicilinde ayrı kayıtlı ve birbirinin yanında bulunan birden fazla taşınmaz malın tek bir parsel halini alma işlemi olan tapu tevhit işlemlerinde 2020 yılında ne kadar harç ödenecek? İşte Tapu tevhit harcı 2020...

Tapuda bağış harcı 2019'da ne kadar?

Gayrimenkullerin tapuları satılabildiği gibi bağış yolu ile de devredilebiliyor. Peki, tapu bağış harcı 2019 ne kadar? İşlem için gerekli belgeler nelerdir?

Tapu tevhit harcı 2019!

Tapu sicilinde ayrı kayıtlı ve birbirine bitişik birden fazla taşınmaz malın tek bir parsel halini alma işlemi olan tapu tevhit işlemi için 2019'da ne kadar harç ödenmesi gerekecek?

Tapu ifraz harcı 2019!

Tapu ifraz işleminin yapılabilmesi için bazı belgeler ile birlikte tapu dairesine müracaat edilmesi ve tapu ifraz harcının da ödenmesi gerekiyor. Peki, tapu ifraz harcı 2019'da ne kadar oldu?

Tapu hibe harcı 2019!

Gayrimenkullerin tapuları satış yolu ile başkasına devredildiği gibi hibe yolu ile de devredilebiliyor. Peki, tapu hibe harcı 2019 ne kadar?

Kira sözleşmesi tapu şerhi harcı 2018!

Ev ve işyeri kiralamalarında tarafların imzalamış olduğu kira sözleşmesi tapuya şerh edilebiliyor. İşte kira sözleşmesi tapu şerhi harcı 2018..

Tapu ipotek harcı 2018!

Bir kimsenin talebi üzerine süresi, miktarı, faizi ve ipotek derecesi belirtilerek tapu sicil müdürlüğünde resmi senet düzenlenerek yapılan ipotek işlemi için harç ödemesi yapılıyor. Peki, tapu ipotek harcı 2018 ne kadar?

Tapu tevhit harcı 2018!

İki ayrı tapu tevhit işlemi ile birleştirilerek tek tapu haline getirilebiliyor. Peki, bu işlem için ne kadar harç ödeniyor? İşte tapu tevhit harcı 2018 oranları..

Tapu ifraz harcı 2018!

Tapu ayırma işlemi olan ifrazın yapılabilmesi için tapuda belli oranlarda harç ödemesi yapılıyor. Peki, tapu ifraz harcı 2018 ne kadar?

Tapu bağış harcı 2018!

Ev, işyeri, arsa ve arazi gibi gayrimenkullerin tapusunu bağışlamak isteyen kimseler belli oranlarda harç ödemekle mükellef oluyor. Peki, tapu bağış harcı 2018 ne kadar?

tapu trampa harcı oranı

tapu trampa harcı oranı tapu trampa harcı oranı

Tapu trampa harcı 2016!

Tapu Müdürlüklerinde yapılan işlemler arasında trampa da bulunuyor. Bu işlem, iki ayrı kişinin tapuda üzerlerine tescilli bulunan gayrimenkullerini karşılıklı olarak birbirlerine devir etmeleri işlemi olarak karşımıza çıkıyor.


Trampa işlemine konu olacak mallar taşınır veya taşınmaz mal olabiliyor. Trampa edilecek taşınmaz malların değerlerinin birbirine eşit olması da gerekmiyor.


Tapu trampa işlemi için gerekli belgelerin temin edilmesi ve harcın ödenmesi gerekiyor. Peki, tapu trampa harcı 2016 ne kadar? Hangi belgeler gerekli?


Tapu trampa için gerekenler:

1. Trampası yapılacak taşınmaz mallara ait tapu senetleri.

2. Trampa yapılacak maliklerin veya yetkili temsilcilerinin fotoğraflı nüfus cüzdanları,

3. Trampa yapanların ikişer adet vesikalık fotoğrafı.

4. Akitte taraflardan biri veya ikisi kanuni temsilci (vekil, vasi, kayyum) ile temsil edilecek ise, ayrıca temsile ilişkin belge.

5.Sözkonusu taşınmaz mala ait, ilgili Belediyeden Emlak...