31 / 03 / 2023

Tapuda hibe işlemleri

Tapuda hibe işlemleri

Gayrimenkul tapuları bir başkası adına bağışlanmak sureti ile devredilebiliyor. Peki, tapuda bağış nasıl yapılır?

Tapuda hibe işlemleri için gereken belgeler!

Bir bedel ya da başka bir karşılık olmadan, bir malın mülkiyetinin bir başkasına devredilmesin işlemine hibe deniyor. Peki, hibe işlemleri için neler gerekir? İşte, tapuda hibe işlemleri için gereken belgeler!

Tapuda hibe nasıl yapılır?

Hibe, herhangi bir bedel ya da başka bir karşılık olmadan, bir malın mülkiyetinin bir başkasına devredilmesine deniyor. Peki tapu hibe edilir mi? Tapuda hibe nasıl yapılır?

Tapu alım satım işlemleri nasıl yapılır?

Tapuda alım satım işlemlerinin nasıl olduğu araştırılan konular arasındadır. Peki Tapu alım satım işlemleri nasıl yapılır? İşte detaylar!

Tapuda ifraz işlemleri nasıl yapılır? İfraz işlemi için nereye başvurulur?

İfrazın kelime anlamı ayırmak olarak biliniyor. Tapu kütüğünde büyük boyutlardaki parsellerin başvuru üzerine tek tapu altındayken bölünmesi işlemidir. Peki, tapuda ifraz işlemleri nasıl yapılır? İfraz işlemi için nereye başvurulur? İşte konu hakkında tüm detaylar...

Tapuda bağış işlemi nasıl yapılır? Tapuda bağış işleminde masraf çıkar mı?

Bağış, hibe, bir bedel veya başkaca bir karşılık almaksızın bir malın mülkiyetinin bir başkasına devredilmesi işlemi olarak karşımıza çıkıyor. Peki, Tapuda bağış işlemi nasıl yapılır? Tapuda bağış işleminde masraf çıkar mı? İşte tüm merak edilenler...

20 soruda tapuda imar barışı işlemleri!

Tapuda yapılacak imar barışı işlemleri, yapının türüne, aykırılık şekline, sahipliğine bağlı olarak değişebiliyor. İşte tapuda imar barışı işlemleri..

Web tapuda yetki işlemleri nelerdir?

Gayrimenkullerin internet ortamında takip edilebildiği sistem olan Web tapuda hangi yetki işlemleri yapılabiliyor?

Tapuda cins tashihi işlemleri 2018!

Tapu üzerindeki gayrimenkulün cinsi, yapısız iken yapılı veya yapılı iken yapısız hale getirilmesi işlemi tapu cins tashihi ile oluyor. Peki, tapuda cins tashihi işlemleri 2018 nasıl yapılır?

7 soruda tapuda ipotek işlemleri!

İpotek, doğmuş veya ileride doğacak borç için bir taşınmazın teminat olarak gösterilmesi olarak tanımlanıyor. Peki tapuda ipotek işlemleri nasıl yapılır? diyorsanız işte 7 soruda tapuda ipotek işlemleri...

Tapuda hibe harç oranı 2016!

Taşınmaz malların tapusu satış yolu ile devredilebildiği gibi hibe yoluyla da devredilebiliyor. Peki, tapu hibesi için ne gerekir? Tapuda hibe harç oranı 2016 nedir?

İntifa hakkı işlemleri 2016!

İntifa hakkı, mal sahibi tarafından bir kimseye tahsis edilen gayrimenkulden yararlanma, gayrimenkulü kullanma hakkı oluyor. Bu hak, tapuda yapılacak işlemler ile bir başkasına verilebiliyor. İşte intifa hakkı işlemleri 2016..

İki tapuyu birleştirme işlemleri!

İki tapunun birleştirilmesi tapuda yapılacak tevhit işlemi ile mümkün olabiliyor. İki tapuyu birleştirme işlemleri için gerekli belgeler ile birlikte tapuya müracaat edilebiliyor. İşte tapu birleştirme için gerekenler...

Tapuda cins değişikliği işlemleri!

Bir taşınmaz mala ait tapu üzerinde, taşınmazın durumunun değişmesi halinde cins değişikliği işlemi de yapılabiliyor. Peki, tapu cins değişikliği nasıl yapılır? İşte tapuda cins değişikliği işlemleri..

Tapu satış bedeli düzeltme işlemleri!

Tapuda yapılan yanlış beyanın tespiti halinde aradaki fark üzerinden ceza kesiliyor. Bu cezayı ödemek istemeyenler pişmanlık beyannamesi verebiliyor. İşte tapu satış bedeli düzeltme işlemleri..

Tapu dairesinden randevu alma işlemleri!

Tapu dairesinde gerçekleşecek alım satım işlemleri için öncelikle randevu alınıyor. Tapuda randevu almak için onlinerandevu.tkgm.gov.tr adresine giriş yapılıyor. İşte tapu dairesinden randevu alma işlemleri..

Tapuda hibe işlemleri Haberi

Tapuda hibe işlemleri

Gayrimenkul tapuları bir başkası adına bağışlanmak sureti ile devredilebiliyor. Ancak reşit ve mümeyyiz olmayan kişiler kanuni temsilcilerinin (veli veya vasinin) izni ile dahi bağış yapamıyor.


Bağış işlemi; Bir bedel ya da başka bir karşılık olmadan, bir malın sahipliğinin bir başkasına devredilmesi işlemi (hibe) olarak tanımlanıyor. Peki, tapuda bağış nasıl yapılır?


Tapuda bağış işleminin yapılabilmesi için bazı belgelerin temin edilmesi ve belli oranda harç ödenmesi gerekiyor. Tapuda hibe için gerekenler;


Tapu bağışı için gerekenler

1. Bağışlanacak taşınmaz mala ait tapu senedi

2. Bağışlayan ve bağışı kabul edenlerin fotoğraflı nüfus cüzdanları,

3. Bağışlayanın bir, bağışı kabul edenin iki adet, son altı ay içinde çekilmiş fotoğrafları.

4. Akitte taraflardan biri veya ikisi vekil, vasi, kayyım ve kanuni temsilci ile temsil edilecek ise, ayrıca temsile ilişkin belge.

5.Söz konusu taşınmaz mala...