Çukurova Balkon

Tapuda isim tashihi işlemleri

Tapuda isim tashihi işlemleri

Tapuda isim tashihi işlemleri

Tapu belgesi üzerinde yapılacak gayrimenkul sahiplerine ait isim değişiklikleri için Asliye Hukuk mahkemelerine başvurulabiliyor..

Tapuda isim tashihi dilekçe örneği!

Tapuda isim tashihi dilekçe örneği!

Tapu belgesi üzerinde yapılacak gayrimenkul sahiplerine ait isim değişiklikleri için Asliye Hukuk mahkemelerine başvurulabiliyor..

Tapuda cins tashihi işlemleri 2018!

Tapuda cins tashihi işlemleri 2018!

Tapu üzerindeki gayrimenkulün cinsi, yapısız iken yapılı veya yapılı iken yapısız hale getirilmesi işlemi tapu cins tashihi ile oluyor. Peki, tapuda cins tashihi işlemleri 2018 nasıl yapılır?

Tapuda cins değişikliği başvurusu!

Tapuda cins değişikliği başvurusu!

Tapuda gayrimenkul cins tashihi işleminin gerçekleşebilmesi için, gayrimenkul sahibinin gerekli belgeleri temin etmesi ve dilekçe ile başvuruda bulunması gerekiyor. İşte, tapuda cins değişikliği başvurusu!

Tapuda cins tashihi dilekçesi örneği!

Tapuda cins tashihi dilekçesi örneği!

Tapuda yapılan değişiklikler arasında cins tashihi işlemi de yer alıyor. Bu işlem ile bir gayrimenkulün tapudaki cinsi değiştiriliyor. İşte, tapuda cins tashihi dilekçesi örneği!

Tapuda ipotek koyma işlemi!

Tapuda ipotek koyma işlemi!

İpotek, doğmuş veya ileride doğacak borç için bir taşınmazın teminat olarak gösterilmesi anlamına geliyor. Peki, tapuda ipotek koyma işlemi nasıl yapılır? İşte, tapuda ipotek koyma işlemi!

Tapuda eski eser şerhi!

Tapuda eski eser şerhi!

Eski eser şerhi, korunması gerekli olan taşınmaz malların tapusu üzerinde konulabiliyor. Şerh, taşınmazın niteliklerine göre derecelendiriliyor. Peki, tapuda eski eser şerhi varsa ne olur? İşte yanıtı..

Vodafone Arena'nın inşaatını hızlandırmak için tribünlerin isim hakları satılacak!

Vodafone Arena'nın inşaatını hızlandırmak için tribünlerin isim hakları satılacak!

Vodafone Arena' nın inşaatı için Spor Bakanlığı, Gençlik Spor Genel Müdürlüğü ve Spor Toto teşkilatından destek isteyen yönetim, tribünlerin isim haklarını da satma kararı aldı...

Tapuda intikal işlemi ne kadar sürer?

Tapuda intikal işlemi ne kadar sürer?

Bir kimsenin ölümü halinde, ölen kişiye ait gayrimenkul kanuni mirasçılara geçiyor. Yasal mirasçılarının söz konusu malların intikal işlemini yapması gerekiyor. Peki, tapuda intikal işlemi ne kadar sürer?

Tapuda hibe masrafı!

Tapuda hibe masrafı!

Herhangi bir bedel ya da başka bir karşılık olmadan, bir malın mülkiyetinin bir başkasına devredilmesi işlemine hibe deniyor. Peki, tapuda hibe masrafı nedir? İşte, tapuda hibe masrafı!

Tapuda ifraz şartları!

Tapuda ifraz şartları!

Taşınmaz bir malın birden fazla parsele bölünmesi ve tapu kütüğüne bu şekilde kaydedilmesi işlemine tapuda ifraz işlemi deniyor. Tapuda ifraz işleminin bazı şartları bulunuyor. İşte, tapuda ifraz şartları!

Tapuda işyeri olarak kayıtlı evin emlak vergisi nasıl ödenir?

Tapuda işyeri olarak kayıtlı evin emlak vergisi nasıl ödenir?

Emlak vergisi ödemelerinde meskenler için sıfır oranlı vergi avantajı bulunuyor. Peki, mesken olarak kullanılan işyerine vergi ödemesi nasıl yapılır? Tapuda işyeri olarak kayıtlı evin emlak vergisi nasıl ödenir?

Büyük şehirlerin isim listesi!

Büyük şehirlerin isim listesi!

Yeni büyükşehir belediyesi olan iller de dahil Türkiye'de toplam 31 adet Büyükşehir Belediyesi bulunuyor. Peki hangi şehirler "büyükşehir" olma niteliğine sahip? İşte büyük şehirlerin isim listesi..

Tapuda yanlış yazılan ismin düzeltilmesi!

Tapuda yanlış yazılan ismin düzeltilmesi!

Medeni Kanunu gereğince kütükte dayanak belgesine aykırı olarak adi yazım hatasının tespit edilmesi halinde, bu hata düzeltilebiliyor. İşte tapuda yanlış yazılan ismin düzeltilmesi için gerekenler...

Tapuda isim tashihi işlemleri

Tapuda isim tashihi işlemleri Tapuda isim tashihi işlemleri

Tapu belgesi üzerinde isim değişikliği işlemi yapılabiliyor. Tapuda gayrimenkul sahiplerine ait isim değişiklikleri için Asliye Hukuk mahkemelerine müracaat edilebiliyor. 

Tapuda isim tashihi işlemi için mahkemeye bir dilekçe ile başvuruluyor. Tapu sicilindeki bilgilerin güncellenmesi için gerekli diğer belgeler şu şekilde sıralanıyor:

- Kadastro çalışmalarından kaynaklanan malikin veya hak sahibinin adı, soyadı ve baba adına ilişkin
tapu kütüğündeki yazım hataları ilgilisinin başvurusu üzerine;

- Senetsizden tespitlerde; nüfus kayıt örneği ve taşınmazın bulunduğu belediye veya muhtarlıktan alınacak fotoğraflı ilmühaber,

- Kayda dayalı tespitlerde; dayanağı kayıt ve belgeler,

Tapuda isim tashihi dilekçesi

......... NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE   

DAVACI: 
Ad Soyad 
Adres 
TC kimlik no

DAVALI : .......... TAPU SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ

DAVA : TAPUDA İSİM VE SOY İSİM  TASHİHİ


AÇIKLAMA    : .......... ili ............. ilçesi ………………….mahallesi  ………….. ada ………………. Parselde  kayıtlı taşınmazda...