tapuda Rızai taksim sözleşmesi nasıl yapılır

tapuda Rızai taksim sözleşmesi nasıl yapılır

Hisseli tapu bir gayrimenkuldeki ortakların sayı ve isimlerinin gösteren tapu çeşidi olarak karşımıza çıkıyor. Bu tarz tapularda arazi üzerinde hangi bölüme sahip oldukarı tapu üzerinde belirlenmemiş oluyor. İşte, rızai taksim sözleşmesi örneği!

Rızai ifraz nedir?

Tek parsel olarak tapuda kayıtlı olan taşınmazların, düzenlenen haritalara göre birden çok parçaya ayrılmasına ifraz deniyor. Peki, rızai ifraz nedir?

Tapuda hisse satışı için gerekli evraklar!

Hisseli tapu özetle, bir taşınmaz üzerinde birden fazla kişinin hak sahibi olduğu anlamına geliyor.Hisseli tapu satış işlemlerinde bazı evraklar isteniyor. İşte, tapuda hisse satışı için gerekli evraklar!

Hisseli tapuda kendi hissemi satabilir miyim?

Bir taşınmazın miras yolu ile kaldığını bu nedenle birden fazla paydaşının olduğunu düşünelim. Bu durumda, "Hisseli tapuda kendi hissemi satabilir miyim?" diye soruyorsanız işte yanıtı..

Hisseli tapuda ortaklığın giderilmesi davası!

Hisseli tapuların satışı için tüm hissedarların onay vermemesi halinde ortaklığın giderilmesi davası açılabiliyor. Peki, hisseli tapuda ortaklığın giderilmesi davası nasıl açılır? Dava, hangi mahkemede açılır?

Tapuda pişmanlık beyanı 2015!

Bilerek veya bilmeyerek bu şekilde eksik tapu harcı ödeyen kimseler, tapuda pişmanlık beyanı vererek, vergi cezası ödemekten kurtulabiliyor. İşte tapuda pişmanlık beyanı 2015 örneği...

Tapuda satıcı harç öder mi?

Tapu dairesinde gerçekleşecek tapu devir işlemleri için belli oranlarda tapu harcı ödeniyor. Peki tapu harçlarını kimin ödemesi gerekiyor? Tapuda satıcı harç öder mi? İşte yanıtı..

Gayrimenkulü olanlar tapuda son durumunu kontrol ettirsin!

Gayrimenkulü olanlar tapuda son durumunu kontrol ettirsin. Çünkü bir zamanlar yatırım olsun diye aldığınız ve değerlensin diye üzerinde bu zamana kadar hiçbir tasarrufta bulunmadığınız gayrimenkulünüz sizden habersiz bir şekilde satılmış olabilir.

Tapuda mesken olan yerin işyeri olarak kullanılması mümkün müdür?

Tapuda iş yeri olarak görünen yerlerde, umuma açık istirahat ve eğlence yeri açılması için oy çokluğu yeterli oluyor. Peki, tapuda mesken olan yerin işyeri olarak kullanılması mümkün müdür?

Rızai taksim sözleşmesi örneği!

Hisseli tapu bir gayrimenkuldeki ortakların sayı ve isimlerinin gösteren tapu çeşidi olarak karşımıza çıkıyor. Bu tarz tapularda arazi üzerinde hangi bölüme sahip oldukarı tapu üzerinde belirlenmemiş oluyor. İşte, rızai taksim sözleşmesi örneği!

Rızai taksim sözleşmesi nasıl yapılır?

Hisseli tapu ikiye ayrılıyor. Birincisi, “aile mülkiyeti” dediğimiz, her hissedarın tapuda ne kadar hisseye sahip olduğunun gösterildiği durum olarak karşımıza çıkıyor. Başka bir deyişle paylı mülkiyet olarak ifade ediliyor.

Rızai taksim sözleşmesi nedir?

Hisseli tapu belgesinde gayrimenkulün hangi bölgesinin kime ait olduğu belirtilmiyor. Hissedarlar buna kendileri karar verebiliyor. Peki, rızai taksim sözleşmesi nedir?

Hisseli tapuda satış iptali!

Hisseli tapu; bir mülkiyetin sahibi olan ortakların isimlerinin ve sayılarının belirtildiği, resmi bir belge olarak tanımlanıyor.Peki, hisseli tapu satışı nasıl olur? Satış iptal edilir mi? İşte, hisseli tapuda satış iptali!

Tapuda gerçek değer beyan edilmezse ne olur?

Hem alıcı hem de satıcı tarafından ödenmesi gereken tapu harcını daha az ödemek için bazı kimseler tapu değerini olduğundan daha düşük bir miktarda gösterebiliyor. Peki, tapuda gerçek değer beyan edilmezse ne olur?

tapuda Rızai taksim sözleşmesi nasıl yapılır Haberi

tapuda Rızai taksim sözleşmesi nasıl yapılır

Rızai taksim sözleşmesi örneği!

Taksim, tapudaki kayıtlı gayrimenkuller üzerinde bulunan ortaklığın sona erdirilmesi amacıyla her hissedara en azından bir mal düşecek şekilde paylaştırılması işlemine deniyor.


Paylaşım, taşınmaz mal adedi paydaş sayısına ve pay oranına bölünebildiği takdirde yapılabiliyor. Taksim resmi senedi örneği haberimizin içerisinde yer alıyor.


Hisseli tapu ise bir gayrimenkuldeki ortakların sayı ve isimlerinin gösteren tapu çeşidi olarak karşımıza çıkıyor. Bu tür tapularda hissedarların isimleri belli oluyor ancak arazi üzerinde hangi bölüme sahip oldukarı tapu üzerinde belirlenmemiş oluyor.


Hissedarlar bu konuda kendi aralarında anlaşarak rıza i taksim sözleşmesi adında bir sözleşme ile oturacakları yerleri belirleyebiliyor. Hisseli tapulu bir gayrimenkulü satın alırken banka kredisi kullanmak söz konusu olmuyor. Arazi üzerinde hangi bölümün kime ait olduğu belli olmadığı için bu tür gayrimenkulleri satmak da kat...