Taşınmaz kira mevzuatları

Taşınmaz kira mevzuatları

Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sayfasında taşınmaz kira mevzuatına ilişkin yasal düzenlemelere yer veriliyor. İşte Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nde yer alan taşınmaz kira mevzuatı...

Kamu idarelerinin taşınmaz kiralamalarına ilişkin genelge!

Kamu idarelerinin taşınmaz kiralamalarına ilişkin genelge, Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yayımlandı.Genelgeye göre Kamu idarelerinin taşınmaz kira bedelleri TÜFE'nin on iki aylık ortalamalara göre belirlenecek. 

Ev hanımları kira gelir vergisi öder mi?

Kira gelir vergisi, taşınmaz malların kiraya verilmesinden elde edilen gelirler için bazı koşullarda ödeniyor. Vergiyi her kira geliri olan ödemiyor. Peki, kira gelir vergisinden kimler muaftır? Ev hanımları kira gelir vergisi öder mi?

Kira gelir vergisi ödememek için ne yapılır?

Kira gelir vergisi, bir önceki sene boyunca taşınmaz mal ve haklarını kiraya verenler tarafından ödeniyor. Kimi durumlarda mükellefler vergi ödemesinden muaf oluyor. Peki, kira gelir vergisi ödememek için ne yapılır?

Kira gelirinin vergisi yüzde kaç?

Gelir Vergisi Kanunu gereğince taşınmaz mallar için ödenen vergiler arasında kira gelir vergisi de bulunuyor. Peki, kira gelir vergisi nasıl hesaplanır? Kira gelirinin vergisi yüzde kaç?

Kira gelirinin vergisi nasıl hesaplanır?

2014 yılı içerisinde taşınmaz malını kiraya verip de istisnadan yüksek kira geliri elde edenlerin vergilendirme dönemi devam ediyor. Peki, kira gelirinin vergisi nasıl hesaplanır? İşte kira geliri vergisi hesaplama....

Kira sözleşmesinde neler olmalı?

Taşınmaz kiralamalarında taraflar arasında kira sözleşmesi imzalanıyor. Kira sözleşmesini imzalayan taraflar kiralama süresi boyunca karşılıklı hak ve sorumluluklara sahip olmuş oluyor. Peki, hak kaybı yaşanmaması adına kira sözleşmesinde neler olmalı?

Kira sözleşmesinde damga vergisi kime aittir?

Taşınmaz kiralamalarında imzalanan kira sözleşmesi bazı durumlarda damga vergisine tabi tutuluyor. Peki, kira sözleşmelerinde damga vergisi nasıl hesaplanır? Kira sözleşmesinde damga vergisi kime aittir?

Kira zammı ne kadar olmalı 2015?

Taşınmaz mal kiralamalarında, taraflar arasında kira sözleşmesi imzalanıyor. Sözleşmede kira bedeli, kiranın ödeneceği tarihler ve kira zam hesaplamaları belirtiliyor. Peki, kira zammı ne kadar olmalı 2015?

Kirada evi olanlar dikkat! Kira vergisi için son 15 gün!

Kirada evi olanlar dikkat! Taşınmaz malını kiraya veren mal sahiplerinin vergilendirme dönemi 1 Mart itibarıyla başladı. Kira vergisi ödemeleri için son 15 gün bulunuyor...

Emekli kira geliri muafiyeti var mı?

Türkiye'de taşınmaz mallar için ödenen vazı vergilerde emekliler için muafiyet uygulaması bulunuyor. Peki, kira gelir vergisinde emekli kira geliri muafiyeti var mı? Emekliler kira geliri vergisi öder mi?

Emekliler kira gelir vergisi öder mi?

Kira gelir vergisi, Gelir Vergisi Kanunu gereğince taşınmaz malların kiraya verilmesi ile elde edilen gelir için ödeniyor. Peki, emekliler kira gelir vergisi öder mi? Emekli vergiden muaf olur mu?

Emekliler kira beyannamesi verecek mi?

Kira gelir vergisi, taşınmaz malların kiraya verilmesinden elde edilen kira kazancı için senede 2 eşit taksit halinde ödeniyor. Vergi için öncelikle beyanname veriliyor. Peki, emekliler kira beyannamesi verecek mi?

Kira beyannamesi vermeyenleri nereye şikayet edebilirim?

Kira vergisi, taşınmaz malların kiraya verilmesinden elde edilen gelirler için ödeniyor. Vergi için beyan veriliyor. Peki, ev sahibiniz beyan vermiyor ve siz de "Kira beyannamesi vermeyenleri nereye şikayet edebilirim?" diyorsanız işte yanıtı...

Taşınmaz kira mevzuatları

Taşınmaz kira mevzuatları Taşınmaz kira mevzuatları

Taşınmaz kira mevzuatı!

Taşınmaz kira mevzuatı kapsamında Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sayfasında yayımlanan yasal hükümlere göre, taşınmaz kiraları; özellik arzeden kiralama işlemleri, genel olarak kiralama işlemleri, özellik arzeden kiralama işlemleri olarak sıralanıyor.


TAŞINMAZ KİRA MEVZUATI

KİRA İŞLEMLERİ


Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazlar ile Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerin kiraya verilmesi görev ve yetkisi, Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 13 üncü maddesinin (b) bendine göre Bakanlığımıza aittir.


Hazinenin özel mülkiyetinde ve Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmazların kiraya verilmesi işlemleri esasen 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik ve 300 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliğ hükümleri ile Bakanlığımızca çıkarılan Genelgelere göre yürütülmektedir.


GENEL OLARAK KİRALAMA İŞLEMLERİ


ÖZELLİK ARZEDEN KİRALAMA İŞLEMLERİ


1- Ağaçlandırma Amaçlı Kiraya Verilmesi


2-...