05 / 07 / 2022

Temel vizesi örneği

Temel vizesi örneği

Temel üstü vizesi, temele dökülen betonun ve beton içinde kullanılan demirlerin kalitesine onay veren vizedir. Temel üstü vizesi için yetkili belediyeye başvuruda bulunulması gerekiyor. İşte, Temel üstü vizesi dilekçe örneği!

Temel vizesi için gerekli evraklar!

Temele dökülen betonun ve beton içinde kullanılan demirlerin kalitesine onay veren vizeye temel vizesi deniyor. Temel vizesi alabilmek için bazı evrakların temin edilmesi gerekiyor. İşte, Temel vizesi için gerekli evraklar!

Temel vizesi nereden alınır?

Belediyece onaylana TUS işlemli dosyasına göre ruhsat almış binaların temel betonu dökülmeden önce projelerine uygun olarak temel demir montajı ile kitle ölçümlerinin uygunluğu durumunda yapılan işleme temel vizesi deniyor. Peki, Temel vizesi nereden alın

Temel üstü vizesi dilekçe örneği!

Temel üstü vizesi, temele dökülen betonun ve beton içinde kullanılan demirlerin kalitesine onay veren vizedir. Temel üstü vizesi için yetkili belediyeye başvuruda bulunulması gerekiyor. İşte, Temel üstü vizesi dilekçe örneği!

Temel vizesi için gerekli evraklar!

Temele dökülen betonun ve beton içinde kullanılan demirlerin kalitesine onay veren vizeye temel vizesi deniyor. Temel vizesi alabilmek için bazı evrakların temin edilmesi gerekiyor. İşte, Temel vizesi için gerekli evraklar!

Temel vizesi nereden alınır?

Belediyece onaylana TUS işlemli dosyasına göre ruhsat almış binaların temel betonu dökülmeden önce projelerine uygun olarak temel demir montajı ile kitle ölçümlerinin uygunluğu durumunda yapılan işleme temel vizesi deniyor. Peki, Temel vizesi nereden alın

Temel vizesi nasıl alınır?

Belediyece onaylanan yapılar için geçerli olan belgeye temel vizesi deniyor. TUS işlemli dosyalara göre temel vize veriliyor. Peki, Temel vizesi nasıl alınır? İşte, temel vizesi alma şartları..

Kapıcı iş sözleşmesi örneği!

Kapıcı ile yapılan iş sözleşmesinde kapıcının, işe başlama tarihi, yapacağı işler, temel ücreti ve varsa ücret ekleri gibi kapıcının çalışma koşulları yer alıyor. Kapıcı iş sözleşmesi remi bir nitelik taşıyor. İşte, kapıcı iş sözleşmesi örneği!

Tapu tashih davası dilekçe örneği!

Tapuda yapılan yanlışlıkların düzeltimi mümkün olabiliyor. Bunun için, tashih talebi sahibi kişinin vir dilekçe ile Sulh Hukuk Mahkemesine müracaat etmesi gerekiyor. İşte tapu tashih davası dilekçe örneği...

İnşaat ruhsat yenileme dilekçe örneği!

Yapıya başlama müddeti ruhsat tarihinden itibaren iki yıldır. Bu müddet zarfında yapıya başlanmadığı veya yapıya başlanıp bitirilmemesi halinde ruhsatın yenilenmesi gerekiyor. İşte inşaat ruhsat yenileme dilekçe örneği...

Apartman yönetimi toplantı tutanak örneği!

Kat malikleri olağanüstü durumlar söz konusu olmadıkça yılın belli gününde apartman yönetimi toplantısı gerçekleştiriyorlar. Apartman yönetimi toplantısında istekler ve öneriler sunuluyor. İşte, apartman yönetimi toplantı tutanak örneği!

Kira kontratı ihtarname örneği!

Kiracının kirasını ödememesi ya da geciktirmesi gibi durumlarda ev sahibi kiracısına göre haklı bulunuyor. Bu tarz durumlarda ev sahibi kiracısına kira kontratı feshi için ihtarname gönderebiliyor. İşte, kira kontratı ihtarname örneği..

Kira fesihname örneği!

Kiracının kira sözleşmesini fesh edebilmesi için ya kira sözleşmesinin sona ermesi gerekiyor ya da haklı nedenlerle olağanüstü fesih yollarından bir tanesinin gerçekleşmiş olması gerekiyor. İşte, Kira fesihname örneği!

Tapu iptal davası dilekçe örneği!

Tapu iptal davası tapu sicilindeki tescilin düzeltilmesi için açılıyor. Dava için taşınmazın bulunduğu Asliye Hukuk Mahkemesine dilekçe ile başvuru yapmak gerekiyor. Tapu iptal davası dilekçesi nasıl doldurulur? Tapu iptal davası dilekçe örneği!

İşyeri kira sözleşmesi örneği 2014!

İşyeri sahipleri, işyerini kiraya verdiği zaman kiracısı ile nasıl bir sözleşme imzalar? İşyeri kira sözleşmesinde hangi maddelere yer verilmeli? İşte işyeri kira sözleşmesi örneği 2014..

Ev sahibi tahliye tutanağı örneği!

Tahliye tutanağı ve sahibi ile kiracı arasında imzalanıyor. Ev sahibi tahliye tutanağında neler yer alıyor?Ev sahibi tahliye tutanağı nasıl doldurulur? İşte, Ev sahibi tahliye tutanağı örneği!

Temel vizesi örneği Haberi

Temel vizesi örneği

Temel üstü vizesi dilekçe örneği!

3194 sayılı İmar Kanunun 29.maddesine göre yapı ruhsatı alındıktan sonra 2 yıl içinde yapıma başlamak zorunlu oluyor. Kanun gereğince temel üstü ruhsatının alındığı gün yapıma başlanabiliyor. 


Temel vizesi eğer 2 yıl içinde alınmadıysa yapı ruhsatı geçerliliğini kaybediyor. Yapı ruhsatı ise 5 yıllık süre geçmediyse yenileniyor. Ancak bu 5 yıllık sürenin geçmesi durumunda yeni yapı ruhsatının alınması gerekiyor.


Temel üztü vizesi incelemeleri Yapı Kontrol Müdürlükleri tarafından yapılıyor. Yapılan incelemeler sonucunda yapı temel vizesi için uygun görülmediyse, yapılar mühürlenip; yapı sahibine eksikliklerin giderilmesi ya da hataların düzeltilmesi için 30 günlük süre veriliyor. 


Belilenen  süre zarfı içinde bir değişikliğin yapılmaması halinde 3194 sayılı İmar kanununun 32 ve 42. maddeleri gereğince işlem başlatılıyor. Temel üztü vizesi için ilgili belediyeye bir dilekçe ile...