06 / 07 / 2022

Tevhidin şartları

Tevhidin şartları

Birbirine bitişik olan parsellerin birleştirilme işlemi tevhid olarak adlandırılıyor.Parsellerin birleştirilmesi için belirli şartlar aranıyor.Peki tevhid şartları nelerdir?Tapuda tevhid için gerekli evraklar nelerdir?

Başakşehir Ayazma Emlak Konutları başvuru şartları!

Daire fiyatları 396 bin TL ile 1 milyon 92 bin TL arasında değişen Ayazma Emlak Konutları 334 bin 176 metrekare arsa üzerine yayılıyor. İşte Başakşehir Ayazma Emlak Konutları başvuru şartları...

Zorunlu deprem sigortası genel şartları neler?

Zorunlu deprem sigortası teminatı Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) tarafından sunulan ancak poliçe üretimi yetkili sigorta şirketleri tarafından yapılan bir sigorta çeşidi olarak karşımıza çıkıyor. Peki, zorunlu deprem sigortası genel şartları neler?

Tevhid şartları nelerdir?

Birbirine bitişik olan parsellerin birleştirilme işlemi tevhid olarak adlandırılıyor.Parsellerin birleştirilmesi için belirli şartlar aranıyor.Peki tevhid şartları nelerdir?Tapuda tevhid için gerekli evraklar nelerdir?

El yazılı vasiyetnamenin geçerlilik şartları!

Vasiyetname; resmi vasiyetname, el yazılı vasiyetname ve sözlü vasiyetname olmak üzere üç farklı biçimde düzenlenebiliyor. Peki, el yazılı vasiyetnamenin geçerlilik şartları nelerdir?

Emlak Konut Sultanbeyli kura şartları!

10 katlı 10 blok ve 9 katlı 1 bloktan meydana gelen Emlak Konut Sultanbeyli konutları için kura başvurusu yapmak isteyenlerden 10 bin TL başvuru bedeli alınıyor. Emlak Konut Sultanbeyli kura şartları şöyle...

Tarla devir şartları nelerdir?

Tarımsal arazilerin devri, miras yolu ile intikali, değerlemesinin nasıl yapılması gerektiği, 31 Aralık 2014 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik kapsamında açıklanıyor. Peki, tarla devir şartları nelerdir?

Sözlü vasiyetname şartları!

Sözlü vasiyetname en zor vasiyetnamelerden biri ve ve olağan üstü koşullar için düşünülmüş bir vasiyet türü olarak karşımıza çıkıyor. Peki, sözlü vasiyetname şartları nelerdir?

Arsaya ev yapma şartları nelerdir?

Arsaya ev yapmak için imar kanunu hükümlerine uyulması gerekiyor ve en önemlisi inşaat ruhsatının alınması gerekiyor.Peki arsaya ev yapma şartları nelerdir?İşte arsaya ev yapılması için gerekenler..

İfraz yapma şartları nelerdir?

Tek bir parselin parçalara ayrılması,bölünmesi ve tapu kütüğüne tescil edilmesine ifraz adı veriliyor.Peki ifraz yapma şartları nelerdir?İfraz için hangi evraklar gerekiyor?İşte ifraz için gerekenler..

Ayazma Emlak Konutları İkitelli başvuru şartları!

Kuralı satışları için başvuru süreci 30 Ocak'ta sona erecek olan Ayazma Emlak Konutları 'nda toplam 1.239 tane konut yer alıyor. İşte Ayazma Emlak Konutları İkitelli başvuru şartları...

Sultanbeyli Emlak Konutları kura başvuru şartları!

Sultanbeyli Emlak Konutları'nda yer alan 7 adet daire kurayla satışa sunuluyor. Başvuruların başladığı projede son başvuru tarihi 30 Ocak olarak belirlendi. İşte Sultanbeyli Emlak Konutları kura başvuru şartları...

İkitelli Ayazma Emlak Konut kura şartları!

Emlak Konut Ayazma projesinde daire sahibi olabilmek için aranan şartlar haberimizde yer alıyor. Proje Emlak Konut GYO tarafından hayata geçiriliyor. Ayazma Konutları kura şartları şöyle:

Kentsel dönüşüm kredisi alma şartları!

Kentsel dönüşüm ile yıkım kararı verilen yapılar için kredi veriliyor.Peki, kentsel dönüşüm kredisi alma şartları nelerdir?Kentsel dönüşüm kredisi almak için gerekli şartlar nelerdir?

Tevhidin şartları Haberi

Tevhidin şartları

Tevhid şartları nelerdir?

İmar kanununda da yer alan tevhid,iki veya daha fazla sayıda parselin tek bir parsel halinde birleştirilmesi anlamına geliyor.Kanuna göre,imar planlarında yol,yeşil saha,meydan,otoprak gibi umumi hizmetlere ayrılan yerlere rastlayan gayrimenkullerin tevhidine izin verilmiyor.


Tevhid için aranan şartlardan biri imar parselasyon olanı tamamlanmış olan yerlerde yapılcak tevhidin bu plana uygun yapılması gerekiyor.İmar planı dışında kalan yerlerde yapılacak küçük ifrazlara izin verilemiyor.


Müracaat edildikten sonra tevhid veya ifraz, gayrimenkullerin üzerinde irtifak hakkı tesisi veya bu hakların terkini, İmar Kanun ve yönetmelik hükümlerine uygunluğu belediye encümenleri veya il idare kurullarınca onaylanıyor. 


Onaylama işlemi ise, müracaatın belediyelere veya valiliklere intikalinden itibaren en geç 30 gün içinde sonuçlandırılıyor ve tescil veya terkini için 15 gün içinde tapuya bildirildiriliyor.Tapu dairesi, tescil veya terkin işlemini bir ay içinde...