Trampa dilekçesi örneği

Trampa dilekçesi örneği

Trampa işlemlerinin yapılması için tapu, dilekçe ve kimlik fotokopisi ile başvuru yapılması gerekiyor. İşte, trampa dilekçesi örneği!

Tapu harcı düzeltme dilekçesi 2020!

Tapu vergi cezasını ödemek istemeyen kişiler Maliyeye başvuruda bulunabiliyor. İşte tapu harcı düzeltme dilekçesi örneği 2020...  

Emlak vergisi muafiyet dilekçesi örneği 2020!

Emlak vergisinden muaf olunması için bazı şartlar aranıyor. Vergi ödemelerinde muafiyet için belediyeye dilekçe verilmesi gerekiyor. Peki emlak vergisi muafiyet dilekçesi nasıl hazırlanıyor. İşte emlak vergisi muafiyet dilekçesi örneği 2020....

Yıkım ruhsatı dilekçesi örneği 2020!

Bir arsa üzerinde yer alan mevcut yapıların yıkılması için ruhsat alınıyor. Ruhsat için dilekçe hazırlanması gerekiyor. İşte yıkım ruhsatı dilekçesi örneği 2020...

Lojman talep dilekçesi örneği 2020!

Devlete bağlı bir kurum müdürlüğüne bağlı kamu çalışanları, devletin kamu lojman konutları için kurumlarına bir dilekçe ile müracaat edebiliyor. İşte lojman talep dilekçesi örneği 2020...

Emlak vergisi muafiyet dilekçesi örneği 2020!

Emlak vergisinde, bazı istisnai durumlar bulunuyor. Vergi ödemelerinden muaf olunabilmesi için belediyeye dilekçe verilmesi gerekiyor. Peki emlak vergisi muafiyet dilekçesi nasıl hazırlanır? İşte emlak vergisi muafiyet dilekçesi örneği 2020...

Lojman talep dilekçesi örneği 2019!

Devlete bağlı bir kurum müdürlüğüne lojmanda ikamet edilebilmesi için bir dilekçe ile müracaat edilebiliyor. İşte lojman talep dilekçesi örneği 2019...

Emlak vergisi muafiyet dilekçesi örneği 2019!

Emlak vergisinde, bazı istisnai durumlar yer alıyor. Vergi ödemelerinden muaf olunabilmesi için belediyeye bir dilekçe veriliyor. İşte emlak vergisi muafiyet dilekçesi örneği 2019...

Lojman talep dilekçesi örneği 2018!

Kamu çalışanları, devletin kamu lojman konutları için kurumlarına bir dilekçe ile müracaat edebiliyor. İşte lojman talep dilekçesi örneği 2018..

Emlak vergisi muafiyet dilekçesi örneği 2018!

1319 sayılı Kanun gereğince bazı koşullarda bir dilekçe verilerek emlak vergisinden muaf olunabiliyor. İşte emlak vergisi muafiyet dilekçesi örneği 2018...

Yıkım ruhsatı dilekçesi örneği 2017!

Bir arsa üzerindeki mevcut yapıların yıkımı için ruhsat alınması gerekiyor. Bu ruhsat bir dilekçe ile alınıyor. İşte yıkım ruhsatı dilekçesi örneği 2017..

Askıdaki imar planına itiraz dilekçesi örneği!

İlan edilen ve askıda bulunan imar planlarına askı süresince bir dilekçe ile itiraz edilebiliyor. İşte askıdaki imar planına itiraz dilekçesi örneği..

Tapu harcı düzeltme dilekçesi!

Tapu vergi cezasını ödemek istemeyenler ise, Maliye fark etmeden bir dilekçe ile Maliyeye müracaat edebiliyor. İşte tapu harcı düzeltme dilekçesi örneği..

Yıkım ruhsatı dilekçesi örneği 2016!

Bir arsa üzerindeki binanın yıkılabilmesi için yasal izninin alınmış olması gerekiyor. Bu yasal izin ise belediyeden alınacak yıkım ruhsatı olarak karşımıza çıkıyor. İşte yıkım ruhsatı dilekçesi örneği 2016..

Trampa dilekçesi örneği

Trampa dilekçesi örneği Trampa dilekçesi örneği

Trampa dilekçesi örneği!

Trampa yapılması değerleri gerekli işlemlerden sonra belirlenmiş taşınmazların kamu kurumları arasında ya da özel şirket ve şahıslar arasında devir işlemlerinin yapılması işlemi olarak karşımıza çıkıyor. 


Belirlenen taşınmazların trampa işlemlerinin yapılması için tapu, dilekçe ve kimlik fotokopisi ile başvuru yapılması gerekiyor. 


Tapuda trampa işlemleri için gereken belgelerin temin edilmesiyle birlikte işlem gerçekeleşebiliyor. Trampa işleminde taraflar arasında imzalanmış bir dilekçe ile başvuru yapılması gerekiyor. Trampa başvuruları 3 hafta içeisinde sonuçlanıyor.


Trampa dilekçesi...


Madde 1-


TARAFLAR :


Bir tarafta ………………………………………… adresinde ikamet eden ……. …………. ile, diğer tarafta ………………………………………… adresinde ikamet eden ………… ………………. arasında aşağıdaki koşullarla bir trampa sözleşmesi akdolunmuştur.


Madde 2-

KONU :


İş bu sözleşmenin konusu, mülkiyeti …… ……………’ya ait olan ………… ile mülkiyeti …….. ………… ‘ye ait olan …………………..’nın birbiriyle değiş tokuş, trampa edilmesidir.


Madde 3-

TARAFLARIN...