Trampa dilekçesi örneği

Trampa dilekçesi örneği

Trampa dilekçesi örneği

Trampa işlemlerinin yapılması için tapu, dilekçe ve kimlik fotokopisi ile başvuru yapılması gerekiyor. İşte, trampa dilekçesi örneği!

Lojman talep dilekçesi örneği 2019!

Lojman talep dilekçesi örneği 2019!

Devlete bağlı bir kurum müdürlüğüne lojmanda ikamet edilebilmesi için bir dilekçe ile müracaat edilebiliyor. İşte lojman talep dilekçesi örneği 2019...

Emlak vergisi muafiyet dilekçesi örneği 2019!

Emlak vergisi muafiyet dilekçesi örneği 2019!

Emlak vergisinde, bazı istisnai durumlar yer alıyor. Vergi ödemelerinden muaf olunabilmesi için belediyeye bir dilekçe veriliyor. İşte emlak vergisi muafiyet dilekçesi örneği 2019...

Lojman talep dilekçesi örneği 2018!

Lojman talep dilekçesi örneği 2018!

Kamu çalışanları, devletin kamu lojman konutları için kurumlarına bir dilekçe ile müracaat edebiliyor. İşte lojman talep dilekçesi örneği 2018..

Emlak vergisi muafiyet dilekçesi örneği 2018!

Emlak vergisi muafiyet dilekçesi örneği 2018!

1319 sayılı Kanun gereğince bazı koşullarda bir dilekçe verilerek emlak vergisinden muaf olunabiliyor. İşte emlak vergisi muafiyet dilekçesi örneği 2018...

Yıkım ruhsatı dilekçesi örneği 2017!

Yıkım ruhsatı dilekçesi örneği 2017!

Bir arsa üzerindeki mevcut yapıların yıkımı için ruhsat alınması gerekiyor. Bu ruhsat bir dilekçe ile alınıyor. İşte yıkım ruhsatı dilekçesi örneği 2017..

Askıdaki imar planına itiraz dilekçesi örneği!

Askıdaki imar planına itiraz dilekçesi örneği!

İlan edilen ve askıda bulunan imar planlarına askı süresince bir dilekçe ile itiraz edilebiliyor. İşte askıdaki imar planına itiraz dilekçesi örneği..

Tapu harcı düzeltme dilekçesi!

Tapu harcı düzeltme dilekçesi!

Tapu vergi cezasını ödemek istemeyenler ise, Maliye fark etmeden bir dilekçe ile Maliyeye müracaat edebiliyor. İşte tapu harcı düzeltme dilekçesi örneği..

Yıkım ruhsatı dilekçesi örneği 2016!

Yıkım ruhsatı dilekçesi örneği 2016!

Bir arsa üzerindeki binanın yıkılabilmesi için yasal izninin alınmış olması gerekiyor. Bu yasal izin ise belediyeden alınacak yıkım ruhsatı olarak karşımıza çıkıyor. İşte yıkım ruhsatı dilekçesi örneği 2016..

İpotek koyma dilekçesi!

İpotek koyma dilekçesi!

Tapu üzerine konulan şerhler arasında ipotek de yer alıyor. Bu ipotek ile, doğmuş veya ileride doğacak borç için bir taşınmaz teminat olarak gösterilmiş oluyor. İşte ipotek koyma dilekçesi örneği..

Kentsel dönüşüm itiraz dilekçesi örneği!

Kentsel dönüşüm itiraz dilekçesi örneği!

Kentsel dönüşümde bir yapının riskli olarak tepit edilmesi halinde, maliklerce veya kanuni temsilcilerince onbeş gün içinde itiraz edilebiliyor. İşte kentsel dönüşüm itiraz dilekçesi örneği..

Kira borcuna itiraz dilekçesi!

Kira borcuna itiraz dilekçesi!

Kimi zaman kiracının kira borcunu ödemesine rağmen kendisine ihtar gönderilebiliyor. Bu durumda kiracı kira borcuna itiraz edebiliyor. İşte kira borcuna itiraz dilekçesi örneği..

Muvazaalı tapu iptal davası dilekçesi!

Muvazaalı tapu iptal davası dilekçesi!

Muvazaalı tapu satışı, açılacak dava ile iptal edilebiliyor. Bunun için bir dilekçe ile mahkemeye müracaat edilmesi gerekiyor. İşte muvazaalı tapu iptal davası dilekçesi örneği..

Tapu trampa sözleşmesi örneği 2016!

Tapu trampa sözleşmesi örneği 2016!

Trampa işlemi, tapu dairesinde yapılan işlemler arasında yer alıyor. Bunun için taraflar tapu trampa sözleşmesi imzalayabiliyor. Peki, sözleşme nasıl yapılır? İşte tapu trampa sözleşmesi örneği 2016..

Trampa dilekçesi örneği

Trampa dilekçesi örneği Trampa dilekçesi örneği

Trampa dilekçesi örneği!

Trampa yapılması değerleri gerekli işlemlerden sonra belirlenmiş taşınmazların kamu kurumları arasında ya da özel şirket ve şahıslar arasında devir işlemlerinin yapılması işlemi olarak karşımıza çıkıyor. 


Belirlenen taşınmazların trampa işlemlerinin yapılması için tapu, dilekçe ve kimlik fotokopisi ile başvuru yapılması gerekiyor. 


Tapuda trampa işlemleri için gereken belgelerin temin edilmesiyle birlikte işlem gerçekeleşebiliyor. Trampa işleminde taraflar arasında imzalanmış bir dilekçe ile başvuru yapılması gerekiyor. Trampa başvuruları 3 hafta içeisinde sonuçlanıyor.


Trampa dilekçesi...


Madde 1-


TARAFLAR :


Bir tarafta ………………………………………… adresinde ikamet eden ……. …………. ile, diğer tarafta ………………………………………… adresinde ikamet eden ………… ………………. arasında aşağıdaki koşullarla bir trampa sözleşmesi akdolunmuştur.


Madde 2-

KONU :


İş bu sözleşmenin konusu, mülkiyeti …… ……………’ya ait olan ………… ile mülkiyeti …….. ………… ‘ye ait olan …………………..’nın birbiriyle değiş tokuş, trampa edilmesidir.


Madde 3-

TARAFLARIN...