trampada harç oranı

trampada harç oranı

Tapuda takas işleminin yapılabilmesi için gerekli belgelerin temin edilmesi ve harç ödemenin yapılması gerekiyor. İşte, tapu takas harcı 2015!

2018 yılı çevre ve temizlik vergisi artış oranı belli oldu!

2018 yılında uygulanacak çeşitli vergi, harç ve cezalardaki artış hesaplamasında esas alınan yeniden değerleme oranı belli oldu..

500 bin liralık konuta 57 bin lira indirim geldi!

Tapudaki binde 20 olan harç oranı binde 15'e indi. Hasılat paylaşımı sözleşmelerinde damga vergisi ve uzun vadeli dış kredilerde KKDF de sıfırlandı. Tüm bu indirimler ile 500 bin liralık konuta 57 bin lira indirim geldi.

Tapu bağış harç oranı yüksek mi?

Mesken, işyeri, arsa ve arazi gibi gayrimenkuller satış ve bağış yolu ile bir başkasına devredilebiliyor. Peki, tapu bağış harcı ne kadar? Satış harcından yüksek mi?

Arsa tapu harcı oranı hesaplama 2016!

Arsalar da dahil taşınmaz malların tapu devir işlemleri bağlı oldukları tapu dairesinde yapılıyor. Peki, arsa tapu harcı oranı ne kadar? Harç nasıl hesaplanır?

Tapuda hibe harç oranı 2016!

Taşınmaz malların tapusu satış yolu ile devredilebildiği gibi hibe yoluyla da devredilebiliyor. Peki, tapu hibesi için ne gerekir? Tapuda hibe harç oranı 2016 nedir?

İcra başvuru harç oranı 2016!

Alacaklı-borç ilişkisi bulunan kimseler arasında yaşanan gecikmeler nedeni ile icra müdürlüğüne müracaat edilebiliyor. Peki, icra başvuru harç oranı 2016 ne kadar? İşte 2016 yılı tarifesi..

Tapu harç bedeli oranı 2015!

Arsa, arazi, ev ve işyeri satışlarında tapu dairesinde belli oranlarda tapu harcı ödeniyor. Peki, tapu harç bedeli oranı 2015 nedir? Tapu harç bedeli oranı nasıl hesaplanır?

2015 tapu harç masrafı nasıl hesaplanır?

Tapu harcı, bazı durumlarda satıcı olan mülk sahibi alıcıyla anlaşma yaparak binde 40’lık oranı yalnız alıcıdan tahsil edilebiliyor. Peki, 2015 tapu harç masrafı nasıl hesaplanır?

Tapu bağış harç oranı 2015!

Bir taşınmaz malın mülkiyet hakkının kimde olduğunu gösteren tapuların devir işlemleri Tapu Müdürlüğünde yapılıyor. Devir işlemi satış yoluyla yapılabildiği gibi hibe (bağış) yolu ile de yapılabiliyor. İşte tapu bağış harç oranı 2015...

Tapuda hibe harç oranı 2015!

Taşınmaz mal için bir bedel beklemeden bir başkasının mülkiyetine geçirilmesi hibe olarak tanımlanıyor.Her sene tapu hibe harç oranları yeniden hesaplanıyor.İşte tapuda hibe harç oranı 2015!

Hibe yoluyla tapu devri nasıl olur?

Tapuda hibe, herhangi bir bedel veya karşılık olmaksızın, bir malın mülkiyetinin başkasına verilmesi işlemi olarak karşımıza çıkıyor. Hibe harç oranı her yıl yeniden belirleniyor.Tapuda hibe nasıl yapılır?

Kuru mülkiyet satışında harç oranı!

Kuru mülkiyet, bir taşınmaz üzerinde kullanma ve yararlanma hakkı olmadan, o taşınmaza sahip olmaya karşılık geliyor ve bu mülkiyet şeklinin değeri bulunuyor. Peki, kuru mülkiyet satışında harç oranı ne kadardır?

Emlak alım satım harç oranı 2015!

Tapuda verilen emlak alım satım devir hizmeti karşılığında belli oranlarda harcın ödenmesi gerekiyor. Peki, emlak alım satım harç oranı ne kadar? Emlak alım satım harç oranı 2015 belli oldu mu?

trampada harç oranı

trampada harç oranı trampada harç oranı

Tapu takas harcı 2015!


Tapuda takas, bir malın başka bir malla değiştirilmesi olarak karşımıza biliniyor. Takasta değiştirilecek malların değerlerinin birbirine eşit olması şartı aranmıyor. Değerler arasında eşitlik olmadığı takdirde, aradaki fark bir miktar para ödenerek denklik sağlanabiliyor.


Tapu sicil müdürlüğünün takas işleminde değerleri eşitlemek konusunda bir müdahale yetkisi bulunmuyor. Değerlerin eşit olmadığından bahisle akdi yapmaktan kaçınması da mümkün olmuyor. 


Değer eşitliği için ödenecek bir bedel işlem sırasında peşin ödenmeyerek, ileride ödenecekse bunun için kanuni ipotek tesis edilebiliyor. Farklı il ve ilçelerde bulunan taşınmaz malların trampa yapılması mümkün. 


Tapuda takas işleminin yapılabilmesi için gerekli belgelerin temin edilmesi ve harç ödemenin yapılması gerekiyor. İşte, tapu takas harcı 2015!


Borçlar Kanunu gereğince, takas işlemlerinde satışa ilişkin hükümler kullanılıyor.  Devlet tarafından, her yıl belirlenen tapu takas harcı, her...