Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ayıplı mal

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ayıplı mal

28 Mayıs 2014 tarihinde yürürlüğe girecek olan 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda ayıplı mallar üzerindeki tüketici hakları açıklanıyor. İşte Tüketici Kanunu ayıplı konut esasları...

Tüketiciyi yanıltana ağır ceza!

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında uygun görülen para cezaları yeni yılda artırıldı. Konut satışından aldatıcı reklamlara kadar birçok alanda yapılan düzenlemeyle tüketiciler korunacak.

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik!

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik bugünkü 31294 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Korunması Gerekli Kültür ve Tabiat Varlıkları yönetmeliğinde değişiklik!

Korunması Gerekli Taşınır Kültür ve Tabiat Varlıklarının Yurt Dışına Çıkarılması ve Yurda Sokulması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik bugünkü 31121 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Maketten konut alırken nelere dikkat edilmeli?

Ön ödemeli konut satışı ile ilgili düzenlemeler 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'da düzenlendi. Maketten ev alacakların arsa üzerinde satışa sunulacak konut sayısı, kat irtifakı kurulması ve inşaat izinlerinin alınmış olmasına dikkat etmesi gerekiyor.

Yeşil GYO idari para cezasının iptal edilmesi davasında son durum!

Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 77 ve 78'ci maddeleri uyarınca verilen idari para cezasının iptal edilmesi ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin karar verilmesi talebi ile 7 Kasım 2018 tarihinde dava açtı. Duruşma günü henüz verilmedi....

Tüketici Kanunu idari para cezaları 2019!

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 77 nci maddesine göre 2019'da uygulanacak idari para cezaları tespit edildi. Tebliğ, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı...

Binalara desibel düzenlemesi!

Binaların Gürültüye Karşı Korunması Hakkında Yönetmelikte değişiklik yapıldı. Buna göre; ses yalıtım değerleri en fazla 10 desibelden 14'e yükseltildi...

Binaların gürültüye karşı korunması hakkında yönetmelikte değişiklik!

Binaların Gürültüye Karşı Korunması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı..

Tüketici kanunu idari para cezaları uzlaşma yönetmeliği!

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Kapsamında Uygulanan İdari Para Cezalarına İlişkin Uzlaşma Yönetmeliği, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer aldı..

Devremülk sektörü 2,5 milyar dolar büyüklüğe sahip!

"Devremülk ve Devre Tatil Çalıştayı" gerçekleştirildi. Çalıştay, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü ve Devremülk ile Devre Tatil Yatırımcıları ve Pazarlamacıları Derneği tarafından düzenlendi. 

Bina akustik projesi sertifika eğitim programı tebliği 2018! 

Binaların Gürültüye Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik kapsamında bina akustik projesi düzenleyecek ve/veya ölçüm yapacak uzmanlara ve bu uzmanlara eğitim verecek eğitici kuruluşlara ilişkin esaslar Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı...

Ruhsatsız satış yapana 138 bin lira ceza kesilecek!

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un “ceza hükümleri” başlıklı 77. maddesinde düzenlenen idâri para ceza miktarları yılbaşı itibarıyla değiştirildi.

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelikte değişiklik!

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi..

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ayıplı mal Haberi

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ayıplı mal

Tüketici Kanunu ayıplı konut!

Ayıplı mal, tüketiciye teslimi anında, taraflarca kararlaştırılmış olan örnek ya da modele uygun olmaması ya da objektif olarak sahip olması gereken özellikleri taşımaması nedeniyle sözleşmeye aykırı olan mal olarak tanımlanıyor.


Tüketici Kanunu kapsamında ayıplı konut ile ayıplı mallar üzerindeki tüketici hakları kanunda Üçüncü Kısım Birinci Bölümde yer alıyor:


Ambalajında, etiketinde, tanıtma ve kullanma kılavuzunda, internet portalında ya da reklam ve ilanlarında yer alan özelliklerinden bir veya birden fazlasını taşımayan; satıcı tarafından bildirilen veya teknik düzenlemesinde tespit edilen niteliğe aykırı olan; muadili olan malların kullanım amacını karşılamayan, tüketicinin makul olarak beklediği faydaları azaltan veya ortadan kaldıran maddi, hukuki veya ekonomik eksiklikler içeren mallar da ayıplı olarak kabul edilir.


Sözleşmeye konu olan malın, sözleşmede kararlaştırılan süre içinde teslim edilmemesi veya montajının...