Ümraniye Aşağı Dudullu Mahallesi imar planı

Ümraniye Aşağı Dudullu Mahallesi imar planı

İstanbul İli Ümraniye İlçesi, Aşağı Dudullu Mahallesi, 55 ve 57 parsellere ilişkin imar planı değişikliği onaylanarak askıya çıktı..

Ümraniye 1/5000 ve 1/1000 Ölçekli imar planı değişikliği askıda!

İstanbul İli, Ümraniye İlçesi, A. Dudullu (Cemil Meriç) Mahallesi, 851 Ada, 1 Parsel İle Bir Kısım Kadastral Alana İlişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği askıya çıktı.

Ümraniye Yukarı Dudullu Mahallesi 3 ada 32 parsel plan tadilatı askıda!

Ümraniye İlçesi, Yukarı Dudullu Mahallesi, 3 ada, 32 parselin bir kısmına ilişkin 1/5000 ölçekli plan tadilatı askıya çıkarıldı...

Ümraniye'deki 5 mahallenin planı tadilatı askıda!

Ümraniye İlçesi, Aşağı Dudullu, Yukarı Dudullu, Esenşehir, Ihlamurkuyu ve Yeni Çamlıca Mahalleleri bir kısmına ilişkin 1/5000 ölçekli plan tadilatı askıda...

Ümraniye 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği askıda!

İstanbul İli, Ümraniye İlçesi, Aşağı Dudullu Mahallesi, 851 Ada 1 Parsel İle 88, 89, 7132 Parsellere İlişkin Hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği askıya çıktı.

Ümraniye Yukarı Dudullu imar planı tadilatı askıda!

Ümraniye ilçesi, Yukarı Dudullu Mahallesi, 7 pafta, 9882 parsele ilişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli 11 Eylül 2019 tasdik tarihli nazım ve uygulama imar planı tadilatı askıda...

Ümraniye nazım imar planına ilişkin itiraz planı askıda!

Ümraniye İlçesi, Adem Yavuz - Aşağı Dudulu - Cemil Meriç - Huzur - Ihlamur Kuyu parseller ve Yukarı Dudullu Mahalleleri Nazım İmar Planı'na ilişkin itiraz 1/5000 ölçekli plan askıya çıkarıldı.

Ümraniye Yukarı Dudullu Mahallesi imar planı tadilatı askıda!

Ümraniye İlçesi, Yukarı Dudullu Mahallesi, 8 pafta, 7635 ve 7640 parsellere ilişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli nazım ve uygulama imar planı tadilatı askıya çıkarıldı...

Bostancı-Dudullu Metro Hattı’nda son durum ne?

Göztepe-Ümraniye Metro Hattı ve Bostancı-Dudullu Metro Hattı projesinde 3 ay duran çalışmalar 2 hafta önce yeniden başlamıştı. Seçimlerin ardından inşaat çalışmaları tekrar durdu.

Ümraniye Yukarı Dudullu Mahallesi imar planı askıda!

Ümraniye İlçesi, Yukarı Dudullu Mahallesi, 14206 parselin kuzeyinde yer alan tescil dışı alana ilişkin itiraz 1/5000 ve 1/1000 ölçekli nazım ve uygulama imar planı askıya çıkarıldı...

Ümraniye Yukarı Dudullu 1/5000 ölçekli plan tadilatı askıda!

Ümraniye İlçesi, Yukarı Dudullu Mahallesi, İlkyaz Sokak Camii Alanına ilişkin 1/5000 ölçekli plan tadilatı bugün askıda...

Szutest Uygunluk Değerlendirme Anonim Şirketi Dudullu Şubesi açıldı!

Szutest Uygunluk Değerlendirme Anonim Şirketi Dudullu Şubesi bugün Ümraniye'de 1 milyon TL sermaye bedeli ile açıldı. 

Ümraniye Yukarı Dudullu imar planı askıya çıktı!

Ümraniye Yukarı Dudullu Mahallesi, 23 pafta, 14792 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli imar planı askıya çıkarıldı..

Ümraniye Yukarı Dudullu Mahallesi imar planı askıda!

Ümraniye Yukarı Dudullu Mahallesi, 520 ada, 22, 23, 24 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli imar planı askıya çıktı..

Ümraniye Aşağı Dudullu Mahallesi imar planı

Ümraniye Aşağı Dudullu Mahallesi imar planı Ümraniye Aşağı Dudullu Mahallesi imar planı

İstanbul İli, Ümraniye İlçesi, Aşağı Dudullu Mahallesi, 55 ve 57 parsellere ilişkin 25/12/2017-23/01/2018 tarihleri arasında askıya çıkarılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına askı süresi içerisinde yapılan itirazların kısmen kabulü ve kısmen reddi hususunda yapılan düzenlemeler sonucu hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 3194 sayılı İmar Kanunun 9. maddesi, 6306 sayılı Kanunun 6. maddesinin 6. bendi ile aynı Kanunun Uygulama Yönetmeliğinin 18. maddesinin 2/a bendi ve 644 sayılı KHK’nin 7. maddesinin (e) bendi uyarınca onaylandı.
 
Söz konusu plan, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince 21/06/2018-20/07/2018 (30 gün) tarihleri arasında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Ek Hizmet Binası (Abbasağa Mah. Yıldız Cad. No:47 Beşiktaş/İSTANBUL) ilan...