30 / 06 / 2022

Vakıf GYO kira geliri

Vakıf GYO kira geliri

Vakıf GYO 1 Ocak 2021-30 Eylül 2021 tarihlerini kapsayan dönemde 5 milyon 968 bin 183 TL hasılat, 2 milyon 663 bin 98 TL kira geliri elde etti.

Vakıf GYO gayrimenkullerinden 3.1 milyon TL kira geliri elde etti!

Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı portföyünde yer alan gayrimenkullerinden 2018 yılı içerisinde toplamda 3 milyon 127 bin 267 TL kira geliri elde etti. 

Vakıf GYO'nun 720 bin TL'lik kira alacağı var iddiası!

Sayıştay'ın Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'na (GYO) ilişkin raporu açıklandı. Buna göre, bir şirketin Vakıf GYO'ya ödemesi gereken kira bedellerini ödemediği, Vakıf GYO'nun 720 bin Türk Lirası kira tutarı için dava açması gerektiği vurgulandı.

Vakıf GYO ilk 9 ayda ne kadar hasılat elde etti?

Vakıf GYO 1 Ocak 2021-30 Eylül 2021 tarihlerini kapsayan dönemde 5 milyon 968 bin 183 TL hasılat, 2 milyon 663 bin 98 TL kira geliri elde etti.

Vakıf GYO'dan 2020 yılında 3.1 milyon TL'lik kira geliri!

2020 yılı içerisinde Vakıf GYO'nun gayrimenkul portföyünde bulunan taşınmazlara ilişkin olarak toplam 3 milyon 125 bin 823 TL kira geliri elde edildi. 

Vakıf GYO'nun genel kurul sonuçları tescillendi!

Vakıf GYO'nun 2019 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 22 Haziran 2020 tarihinde  düzenlendi. 

Vakıf GYO yönetim kurulu üyelerini seçiyor!

Vakıf GYO'nun Denetim Komitesi Başkanlığına Hakan Taşçı, üyeliğine Rifat Demirbaş, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığına Hakan Taşçı, üyeliğine Kadir Karataş Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığına Hakan Taşçı üyeliğine Ahmet Yılmaz seçildi.

Mikail Hıdır, Vakıf GYO Yönetim Kurulu Başkanı oldu!

Vakıf GYO'nun Yönetim Kurulu Üyeleri arasında yapılan görev dağılımı sonucunda Mikail Hıdır Yönetim Kurulu Başkanlığına, Şükrü Mete Tepegöz Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine seçildi. 

Vakıf GYO'nun Esas Sözleşmesi'ndeki değişiliği tescillendi!

Vakıf GYO'nun Esas Sözleşmesi'nin 7. maddesinde değişiklik yapılmış olup söz konusu değişikliklere ilişkin tadil metni 16 Haziran 2020 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edildi ve 18 Haziran 2020 tarihli Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edildi.

Vakıf GYO'nun portföyünde 1.5 milyar TL değerinde gayrimenkul bulunuyor!

Özgür Karabat, ihale kanunundan istisna tutulan Vakıf GYO’nun portföyünde 1.5 milyar TL değerinde arsa ve gayrimenkul olduğunu belirtti...

Vakıf GYO sermayesini 460 milyon TL'ye çıkardı!

Vakıf GYO'nun sermayesini 460 milyon TL'ye çıkarılması işlemleri tamamlandı ve yeni sermayeyi gösteren Şirket Esas Sözleşmesinin 7. maddesi İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edildi. 

Vakıf GYO Transform Fikirtepe Projesi'nin yıl sonu değerleme raporu!

Vakıf GYO portföyünde yer alan İstanbul ili, Kadiköy ilçesi'ndeki Transform Fikirtepe Projesi'ne ait 2019 yıl sonu revize gayrimenkul değerleme raporu yayınlandı. 

Vakıf GYO sermayesini 460 milyon TL'ye çıkaracak!

Vakıf GYO'nun 230 milyon TL olan çıkarılmış sermayesinin 460 milyon TL'ye çıkarılmasına ilişkin olarak Esas Sözleşmemizin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 7. maddesinin tadiline Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02 Haziran 2020 tarih ve 12233903-340.05.05-E.5497 sayılı yazısı ile onay verildi.

Vakıf GYO'nun İzmir Konak Karma Projesi değerleme raporu!

Vakıf GYO İzmir Konak Karma Projesine ilişkin, Sermaye Piyasası Kurulu Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği Madde 22 (d) uyarınca hazırlatılan değerleme raporunu yayınladı.

Vakıf GYO 2019 yılı için kar payı dağıtacak mı?

Vakıf GYO 2019 yılı hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kar dağıtımı yapılamayacağı hususunun Genel Kurulun onayına sunulmasına karar verildi. 

Vakıf GYO kira geliri Haberi

Vakıf GYO kira geliri

Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP), 1 Ocak 2021-30 Eylül 2021 tarihlerini kapsayan sorumluluk beyanı, faaliyet raporu ve finansal raporu yayınladı.

30 Eylül 2021 tarihi itibarıyla aktif büyüklüğünü, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 46 artırarak 3,5 Milyar TL’ye çıkaran Vakıf GYO, 2021 yılının ilk dokuz ayında yaklaşık 94 Milyon TL kar elde etti.

Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı tarafından yayınlanan 1 Ocak 2021-30 Eylül 2021 tarihlerini kapsayan finansal rapora göre, şirket bu dönemde 5 milyon 968 bin 183 TL hasılat elde etti. 

Vakıf GYO'nun 30 Eylül 2021 tarihi itibarıyla özkaynakları 2 milyar 60 milyon 460 bin 374 TL, toplam kaynakları ise 3 milyar 514 milyon 30 bin 698 TL oldu. 

Şirket, gayrimenkullerine ait kira sözleşmeleri kapsamında...