25 / 06 / 2022

Vergi Kanunları 2019

Vergi Kanunları 2019

Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde (KHK) Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Vergi kanunları ve uygulamalarından kaynaklanan sorunların araştırılması için önerge verildi!

Vergi kanunları ve uygulamalarından kaynaklanan sorunların araştırılarak çözüm önerileri geliştirilmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önerge verildi.

2019 yılında en fazla vergi beyan eden mükellefler mecliste!

2019 yılı vergilendirme döneminde en fazla vergi beyan eden mükellefler meclis gündemine taşındı. İYİ Parti'li Kabukcuoğlu, konuyla ilgili soru önergesi hazırladı...

Nurol GYO 2019 yılı için kar payı dağıtacak mı?

Nurol GYO'nun tabi olduğu Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II, No: 19.1 sayılı Kar Payı Tebliği uyarınca, 2019 yıl sonu yasal kayıtlarında (Vergi Usul Kanunu'na göre tutulan kayıtlar) net dağıtılabilir dönem karı bulunmuyor.

Martı GYO'nun 4. dönem Geçici Vergi Beyannamesi!

Martı GYO'nun 01.04.2019-31.03.2020 Özel Hesap Dönemi,  4.Dönem Geçici Vergi Beyanname eki KAP'ta yayınlandı. 

İdealist GYO 2019 Yılı 1. Dönem Geçici Vergi Beyannamesi!

İdealist GYO, bağlı bulunduğu Ümraniye Vergi Dairesi'ne verilen 2019 Yılı 1. Dönem Geçici Vergi Beyannamesi'ni yayınladı. 

İdealist GYO 2019 Yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesi!

İdealist GYO, bağlı bulunduğu Ümraniye Vergi Dairesi'ne verilen 2019 Yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesi'ni yayınladı. 

Doğuş GYO 2019 yılı için kar payı dağıtacak mı?

Doğuş GYO, 2019 yılında Vergi Usul Kanunu hükümlerine uygun olarak tutulan yasal kayıtlarımıza göre gerçekleşen 45 milyon 457 bin 370 TL tutarındaki karın geçmiş yıllar zararlarına mahsup edilmesine ve geçmiş yıllar zararları dolayısıyla kar dağıtımı yapılmamasına karar verdi. 

Torunlar GYO'nun 2019 yılı dönem karı 7.495 bin TL oldu!

Torunlar GYO'nun Finansal Tablolarına göre, 2019 yılı faaliyetlerinden 865.790 (Bin) TL dönem karı, Vergi Usul Kanunu (VUK ) hükümlerine uygun olarak tutulan yasal kayıtlara göre 7.495 (Bin) TL dönem karı olarak gerçekleşti.

Gayrimenkul sahipleri dikkat! 2020 yılı emlak vergi değerleri!

İş yeri ve konut sahipleri için emlak vergisi ödemeleri başladı. 2020 yılı emlak vergi değerleri, 2019’da yılındaki emlak rayici üzerine yeniden değerleme oranının yarısı uygulanarak hesaplanıyor. İşte tüm merak edilenler...

Torunlar GYO 2019 yılı için kar payı dağıtacak mı?

Torunlar GYO, bağımsız denetçi denetiminden geçmiş olan Finansal Tablolarına göre, 2019 yılı faaliyetlerinden 865 bin 790 TL dönem karı, Vergi Usul Kanunu hükümlerine uygun olarak tutulan yasal kayıtlara göre 7 bin 495 TL dönem karı gerçekleşti.

2019 yılı konut kira gelirlerinde istisna!

Konut kira geliri elde edenler bazı vergi istisnalarından yararlanabiliyor. İşte tüm detaylarıyla 2019 yılı konut kira gelirlerinde istisna...

Servet GYO 2019 yılı 4. dönem gelir tablosu!

Servet Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı tarafından 2019 yılı dördüncü dönemine ait Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmeyen ekteki gelir tablosu Geçici Vergi Beyannamesi ekinde vergi dairesine sunuldu...

Servet GYO 2019 yılı gelir tablosu! 

Servet Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı 1 Ocak 2019 - 31 Aralık 2019 dönemi geçici vergi beyannamesi ekinde vergi dairesine sunulan gelir tablosunu yayınladı...

Vergi Kanunları 2019 Haberi

Vergi Kanunları 2019

Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde (KHK) Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe alındı. Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde (KHK) Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun içerisinde çok önemli düzenlemeler yer alıyor. 

Kanun No:761

Kabul Tarihi: 171/2018

MADDE 1- 22/12/1934 tarihli ve 2644 sayılı Tapu Kanununun 21 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü kullanımındaki kadastral yollar Hazine adına tescil olunur.”

MADDE 2- 13/7/1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 29 uncu maddesinin birinci fıkrasına (c) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (ç) bendi eklenmiştir.

“ç) Varlık finansmanı fonlarının sermaye piyasalarında yaptıkları işlemler nedeniyle elde ettikleri paralar,”

MADDE 3- 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 23...