Vergi Usul Kanunu

Vergi Usul Kanunu

Mükellefler, taşınmazlarının yeniden değerlenmesi sonucu oluşacak değer artışlarını özel bir fon hesabına kaydedecekler ve artık yeni değer üzerinden amortisman ayırmaya devam edecekler...

Vergi Usul Kanunu yenileniyor!

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 1961 yılından bu yana uygulamada olan Vergi Usul Kanunu'nu, günümüz koşullarına uyacak şekilde yenilediklerini bildirdi. Şimşek, "Yaklaşık 2 yıldır süren çalışma tamamlandı.Toplam 521 madde, 321'e indirildi" dedi.

Konut alanlar gelirini nasıl sağladığını ispatlayacak!

Vergi Usul Kanunu'nda yapılacak değişiklikle, yıllık 50 bin lira gelir beyan ettiği halde 250 bin liralık ev alan kişiye Maliye, "Evi hangi parayla aldığını ispatla" diyebilecek.

Ev alanlara ispat yükümlülüğü geliyor!

Kayıtdışı ekonomiyle mücadele ve vergi kaybını önlemek amacıyla mükellefe ispat yükümlülüğü getirilmesi TBMM Bütçe Komisyonu'nda tartışıldı. Maliye, beyanından şüphelendiklerine, “Evi hangi parayla aldığını ispatla” diyebilecek.

Maliye 'Evi hangi parayla aldığını ispatla' diyebilecek!

Vergi Usul Kanunu’nda yapılacak değişiklikle, yıllık 50 bin lira gelir beyan ettiği halde 250 bin liralık ev alan kişiye Maliye, “Evi hangi parayla aldığını ispatla” diyebilecek.

Vergi Usul Kanunu'nda değişiklik yapıldı!

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 431)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ( Sıra No: 436 ) Resmi Gazete'de Yayımlandı. İşte Vergi Usul Kanunu'nda yapılan değişiklik...

435 Seri No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı!

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından bugün resmi sitesinde yapılan açıklamaya göre 435 Seri No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Söz konusu tebliği haberimizde bulabilirsiniz.

433 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu yayınlandı!

433 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlanmak Üzere Başbakanlığa Gönderildi. 433 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde; e-Arşiv Uygulamasına ilişkin açıklamalara yer verildi...

Vergi usul kanunu genel tebliğ taslağı güncellendi!

Gelir İdaresi Başkanlığı sitesinde yayınlanan bilgi ye göre Vergi usul kanunu genel tebliğ taslağı güncellendi. Vergi usul kanunu genel tebliğ taslağını haberimizin içinde bulabilirsini z...

Vergi Usul Kanunu amortisman tebliği!

365 sıra nolu Vergi Usul Kanunu amortisman tebliği, 30 Aralık 2006 tarihinde 26392 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı. İşte Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği amortisman hükümleri...

429 numaralı vergi usul kanunu genel tebliği Resmi Gazete’de yayımlandı!

429 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayınlandı. 10.10.2013 tarih ve 28791 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan söz konusu genel tebliği haberimizde yer alıyor.

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği sıra no 429!

429 sıra no'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, 10 Ekim 2013 Perşembe günü (bugün) 28791 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı. Tebliğde, Maliye Bakanlığının yetkisine istinaden düzenlemelere yer veriliyor...

Mülkiyeti devredilen taşınmazdan kira bedeli alınmaması halinde beyanname!

İntifa hakkı kendisinde kalmak koşuluyla mülkiyeti devredilen taşınmazdan kira bedeli alınmaması durumunda beyanname verilip verilmeyeceği ile ilgili özelge, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 26 Ağustos 2011 tarihinde yayımlandı...

Damga vergisi defteri örneği!

Damga vergisi defteri örneği haberimizde yer alıyor. Damga vergisi defterinin tutulmasında Vergi Usul Kanunu' nun kayıt nizamına ilişkin 215 - 219 uncu maddelerindeki hükümlere uyulması gerekiyor...

Vergi Usul Kanunu, Emlak Vergisi Kanunu ve Harçlar Kanununda Değişiklik!

9 Nisan 2002 tarihinde 24721 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Vergi Usul Kanunu, Emlâk Vergisi Kanunu ve Harçlar Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun'da bulunan hükümler haberimizde...

Nurol GYO 2019 yılı için kar payı dağıtacak mı?

Nurol GYO'nun tabi olduğu Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II, No: 19.1 sayılı Kar Payı Tebliği uyarınca, 2019 yıl sonu yasal kayıtlarında (Vergi Usul Kanunu'na göre tutulan kayıtlar) net dağıtılabilir dönem karı bulunmuyor.

Akfen GYO'nun 3 aylık Gelir Tablosu!

Akfen GYO'nun 2020 yılı 1. dönemi Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Vergi Usul  Kanunu'na göre düzenlenen 1 Ocak 2020- 31 Mart 2020 dönemine ait Gelir Tablosu, Vergi Dairesi'ne verildi. 

Doğuş GYO 2019 yılı için kar payı dağıtacak mı?

Doğuş GYO, 2019 yılında Vergi Usul Kanunu hükümlerine uygun olarak tutulan yasal kayıtlarımıza göre gerçekleşen 45 milyon 457 bin 370 TL tutarındaki karın geçmiş yıllar zararlarına mahsup edilmesine ve geçmiş yıllar zararları dolayısıyla kar dağıtımı yapılmamasına karar verdi. 

Torunlar GYO'nun 2019 yılı dönem karı 7.495 bin TL oldu!

Torunlar GYO'nun Finansal Tablolarına göre, 2019 yılı faaliyetlerinden 865.790 (Bin) TL dönem karı, Vergi Usul Kanunu (VUK ) hükümlerine uygun olarak tutulan yasal kayıtlara göre 7.495 (Bin) TL dönem karı olarak gerçekleşti.

İhlas Gayrimenkul 2019 yılı için kar payı dağıtacak mı?

İhlas Gayrimenkul, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre, hazırlanan konsolide bilançomuzda 42 milyon 530 bin 250 TL, net dönem karı gerçekleşti.

Torunlar GYO 2019 yılı için kar payı dağıtacak mı?

Torunlar GYO, bağımsız denetçi denetiminden geçmiş olan Finansal Tablolarına göre, 2019 yılı faaliyetlerinden 865 bin 790 TL dönem karı, Vergi Usul Kanunu hükümlerine uygun olarak tutulan yasal kayıtlara göre 7 bin 495 TL dönem karı gerçekleşti.

Koronavirüs nedeniyle emlak vergisi borcu silinebilir mi?

Vergi Usul Kanunu’nun 115’inci maddesinde afet nedeniyle gelir, kurumlar vergisiyle arazi üzerinden alınan emlak vergisinin kaldırılmasına yönelik düzenleme yapılıyor...

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No:518!

518 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, bugünkü 31078 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. İşte tebliğ kapsamında yapılan düzenlemeler..

TSKB GYO kar payı dağıtmayacak!  

TSKB Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı tarafından Şirketin 2019 yılı faaliyetlerinden Vergi Usul Kanunu esaslarına göre herhangi bir kar elde etmemesi nedeniyle kar dağıtılmamasına karar verildi...

İş GYO 2019 yılı kar payını geçmiş yıl karlarına aktaracak!

İş GYO'nun Vergi Usul Kanunu'na göre oluşan kardan kalan bakiyenin olağanüstü yedeklere, sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre oluşan kardan kalan bakiyenin geçmiş yıl karlarına aktarılacak.

Vergi Usul Genel Tebliği Sıra No:517!

Vergi Usul Genel Tebliği Sıra No:517 bugünkü 31045 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Vergi Usul Genel Tebliği Sıra No:516!

Vergi Usul Genel Tebliği Sıra No:516 bugünkü 31018 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ!

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ bugünkü 31004 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Vergi Usul Kanunu

Vergi Usul Kanunu Vergi Usul Kanunu

Dünya Gazetesi'nden Bumin Doğrusöz bugün köşesinde "taşınmazların değerlemesi" konusunu kaleme aldı. İşe yazının detayları;

Bilindiği gibi, mükelleflerin kayıtlarında yer alan iktisadi kıymetler en son 2004 yılında Vergi Usul Kanunu'nun “enflasyon düzeltmesi” hükümleri uyarınca güncellenmiş, daha sonra enflasyonun söz konusu iktisadi kıymetlerin değerlerinde yarattığı aşınmayı giderici hiçbir çalışma yapılmamıştı. Bu sakıncayı gidermek için ben de yazılarımda hep, enflasyon düzeltmesi uygulanmayan yıllarda yeniden değerleme veya benzeri bir uygulama yapılmasını öneriyorum.

Bu önerim nihayet, kısmen 7144 sayılı Kanunla yaşama geçti. Kısmen diyorum, çünkü yeniden değerleme sadece 2018 yılı için ve yine sadece taşınmazlar için Vergi Usul Kanunu'na eklenen geçici 31. maddeyle, yani bir geçici madde ile yürürlüğe konuldu. Oysa bu müessesenin enflasyon düzeltmesi yapılmayan her yıl için kalıcı madde ile ve bütün amortismana tabi...