Yeşil GYO 2020 değerleme şirketi

Yeşil GYO 2020 değerleme şirketi

Yeşil GYO, değerleme hizmeti alınacak değerleme şirketinin Lotus Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. olarak belirlenmesine karar verdi.

Yeşil GYO kar payı dağıtacak mı?

Yeşil GYO tarafından 2020 yılı faaliyetleri sonucunda SPK mevzuatına göre (241.362.069) TL Zarar, Yasal kayıtlara göre de (120.982.097) TL Zarar oluştuğu için kar dağıtımı yapılmamasına karar verildi.

Yeşil GYO'nun 2020 yılı genel kurul toplantısı sonuçları yayınlandı!

Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın 2020 yılı Olağan Genel Kurulu'nun 2. Toplantısı 2 Eylül'de yapıldı. Yeşil GYO'nun 2020 yılı genel kurul toplantısı sonuçları yayınlandı.

Yeşil GYO 2020 yılı faaliyet raporu!

Yeşil GYO, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından hazırlanan 1 Ocak 2020 ile 31 Aralık 2020 dönemine ait sorumluluk beyanını, faaliyet raporunu ve finansal raporunu yayınladı. 

Yeşil GYO 2020 yılı geçici vergi beyannamesi!

Yeşil GYO'nun 1 Ocak 2020 ile 31 Aralık 2020 dönemine ait geçici vergi beyannamesi ekinde Vergi Dairesine sunulan gelir tablosu yayınlandı.

Yeşil GYO Esenyurt arsası 2020 yıl sonu değerleme raporu!

Yeşil GYO'nun İstanbul ili, İstanbul İli, Zeytinburnu ilçesi, Merkezefendi Mahallesi, 2945 ada 25 parselde bulunan şirket hissesine ilişkin 2020-1225 nolu yıl sonu değerleme raporu yayınlandı. 

Yeşil GYO Arifiye parselleri 2020 yıl sonu değerleme raporu!

Yeşil GYO'nun İstanbul ili, Esenyurt ilçesi, Esenyurt Mahallesi, Arifiye 257-1 264-1 818-10 parselde bulunan şirket hissesine ilişkin 2020-1218 nolu yıl sonu değerleme raporu yayınlandı. 

Yeşil GYO İnnovia 2 yıl sonu değerleme raporu!

Yeşil GYO'nun İstanbul ili, Esenyurt ilçesi, Esenyurt Mahallesi, 2947  Ada 48 – 49 – 50 – 51 – 52 – 54 nolu parselde yer alan 36 adet bağımsız bölüm şirket hissesine ilişkin 2020-1231 nolu yıl sonu değerleme raporu yayınlandı. 

Yeşil GYO Yeşil Plaza 2020 yıl sonu değerleme raporu!

Yeşil GYO'nun İstanbul İli, Zeytinburnu ilçesi,Merkezefendi Mahallesi, 2945 ada 25 parselde bulunan şirket hissesine ilişkin 2020-1224 nolu yıl sonu değerleme raporu yayınlandı. 

Yeşil GYO İnnovia 4 yıl sonu değerleme raporu!

Yeşil GYO'nun İstanbul ili, Esenyurt ilçesi, Esenyurt Mahallesi, 2945 Ada  59 (Eski 49) nolu parselde bulunan şirket hissesine ilişkin 2020-1240 nolu yıl sonu değerleme raporu yayınlandı. 

Yeşil GYO İlimtepe parseli 2020 yıl sonu değerleme raporu!

Yeşil GYO'nun Kocaeli İli, Körfez İlçesi, Yarımca Köyü, 21 adet parselde bulunan şirket hissesine ilişkin 2020-1240 nolu yıl sonu değerleme raporu yayınlandı. 

Yeşil GYO'nun 2020 yılı 3. çeyrek faaliyet raporu!

Yeşil GYO'nun 1 Ocak 2020 - 30 Eylül 2020 ara dönemine ilişkin finansal tablo, faaliyet raporu ve sorumluluk beyanını yayınladı...

Yeşil GYO'nun öz kaynağı 151.1 milyon TL oldu!

Yeşil GYO'nun 30 Haziran 2020 tarihli, SPK  düzenlemelerine uygun olarak mali tabloları yayınlandı. Bu durumda şirketin mali tablolarında yer alan öz kaynağı (151.125.688) TL oldu.

Yeşil GYO'nun 2019 yılı genel kurul sonuçları tescillendi!

Yeşil GYO'nun 20 Ağustos 2020 tarihinde gerçekleşen 2019 yılı olağan genel kurul toplantısı sonuçları tescillendi.

Yeşil GYO 2020 değerleme şirketi Haberi

Yeşil GYO 2020 değerleme şirketi

Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO) değerleme firması seçimi hakkında Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) açıklama yaptı.

Yeşil GYO, değerleme hizmeti alınacak değerleme şirketinin Lotus Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. olarak belirlenmesine karar verdi.

Yeşil GYO KAP açıklaması:
31.01.2020 tarihinde yapılan yönetim kurulu toplantısında,
Sermaye Piyasası Kurulu'nun  (III-48.1) Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği gereğince;
- Portföyümüzde bulunan varlıklar için değerleme hizmeti alınacak değerleme şirketinin Lotus Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. olarak belirlenmesine,
- 2020 yılı içerisinde portföyümüze alınabilecek ve değerleme gerektirecek varlıklar için Lotus Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.'den değerleme hizmeti alınmasına  karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla...