zeytinburnu seyitnizam imar planı

zeytinburnu seyitnizam imar planı

İstanbul İli, Zeytinburnu İlçesi, Seyitnizam Mahallesi, 512 Pafta, 3239 Ada 41 Parsel İlköğretim Alanı İle 3239 Ada 42 Parsel Kat Otoparkı (Kop) Alanına İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği askıya çıkarıldı.

Zeytinburnu Seyitnizam imar uygulaması askıya çıktı!

İstanbul İli Zeytinburnu İlçesi Seyitnizam Mahallesinde 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 18. Maddesi Hükümlerince Hazırlanan İmar Uygulamasına İlişkin Askı Tutanağı yayınlandı.

Zeytinburnu Seyitnizam'da imar planı değişikliği!

İstanbul Zeytinburnu İlçesi, Seyitnizam Mahallesi 2980 ada 3 ve 27 sayılı parseller ile 3305 ada 28 sayılı parsel ve bir kısım tescil dışı alana ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği askıya çıktı.

Zeytinburnu Seyitnizam Mahallesi imar değişikliği askıya çıktı!

Zeytinburnu İlçesi'ne bağlı Seyitnizam Mahallesi sınırları içerisindeki bazı alanlara ilişkin imar değişikliği askıya çıktı..

Zeytinburnu Seyitnizam triyaj alanı imar planı askıda!

İstanbul Zeytinburnu İlçesi, Seyitnizam Mahallesi, 514 pafta, 3309 ada,1 parsele ilişkin Triyaj Alanı amaçlı hazırlanan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı tadilatı askıya çıktı...

Zeytinburnu Seyitnizam imar plan tadilatı askıda!

İstanbul Zeytinburnu Seyit Nizam Mahallesi, 3284 ada, Eski: 47 Yeni: 48 ve 49 parsellere ilişkin 1/ 5000 ölçekli imar plan tadilatı bugün askıya çıktı.

Zeytinburnu Seyit Nizam 3284 ada, 49 parselin bir kısmının imar planı askıda!

Zeytinburnu Seyit Nizam Mahallesi, 3284 ada, 49 parselin bir kısmına ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı tadilatı askıya çıkarıldı. İşte İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde askıya çıkarılan o imar planı...

Zeytinburnu Seyitnizam'da ortaöğretim tesis alanı imar planı askıda!

Zeytinburnu Seyitnizam Mahallesi 511 pafta, 3280 ada, 3279 ada, 3278 ada ve 3278 ada üzerindeki bazı parsellerin bir kısmı ve bir kısım kadastral boşluğa ilişkin 1/5000 ölçekli imar plan tadilatı askıya çıkarıldı.

Nakliyeciler Sitesi Rezerv Yapı Alanı 1/1000 ölçekli imar notu askıda!

Zeytinburnu Seyitnizam Mahallesi, Nakliyeciler Sitesi Rezerv Yapı Alanı, Tescil Dışı Alanda İdari Hizmet Alanı ve Yol Düzenlemesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notu İlavesi askıya çıkarıldı.

Zeytinburnu Seyitnizam uygulama imar planı değişikliği askıda!

İstanbul İli, Zeytinburnu İlçesi, Seyitnizam Mahallesi, 512 Pafta, 3239 Ada 41 Parsel İlköğretim Alanı İle 3239 Ada 42 Parsel Kat Otoparkı (Kop) Alanına İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği askıya çıkarıldı.

Zeytinburnu Nakliyeciler Sitesi Rezerv Yapı Alanı 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı askıda!

İstanbul İli, Zeytinburnu İlçesi, (Seyitnizam) Merkezefendi Mahallesi, Nakliyeciler Sitesi Rezerv Yapı Alanı, Tescil Dışı Alanda İdari Hizmet Alanı ve Yol Düzenlemesine İlişkin 1/5000 ölçekli NİPl Değişikliği ve 1/1000 ölçekli UİP Değişikliği askıya çıkarıldı.

Zeytinburnu Seyitnizam 1/5000 ölçekli plan notu tadilatı askıda!

Zeytinburnu ilçesi, Seyitnizam Mahallesi, Ticaret Alanları Genel Plan notu değişikliğine ilişkin 1/5000 ölçekli 22.09.2021 tasdik tarihli plan tadilatı askıya çıkarıldı.

Zeytinburnu Çırpıcı ve Veliefendi Rezerv Yapı Alanı imar planı değişikliği askıda!

İstanbul İli, Zeytinburnu İlçesi, Çırpıcı ve Veliefendi Mahalleleri Rezerv Yapı Alanı'ndaki bazı parsellere ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği onaylandı.

Zeytinburnu Telsiz Mahallesi imar uygulaması askıda!

İstanbul İli, Zeytinburnu İlçesi, Telsiz Mahallesinde 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 18. Maddesi Hükümlerince Hazırlanan İmar Uygulamasına İlişkin Askı Tutanağı yayınlandı.

Zeytinburnu’ndaki 2 bin metrekarelik parselin imar planı değiştirildi!

17. yüzyıldan miras olan Zeytinburnu’ndaki Mahpeyker Valide Sultan Namazgahı’nın yanındaki araziye özel üniversite ve hastane yapılması amacıyla imar planı değiştirildi.

Zeytinburnu için yeni imar planları hazırlandı!

Zeytinburnu Belediye Meclisi tarafından onaylanan Yeni İmar Plan Notu’ düzenlemesi İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisince onaylandı. 

Zeytinburnu’nda kentsel dönüşümün önü açılıyor!

Zeytinburnu Belediyesi’nin ilçedeki dönüşümle alakalı olan imar planı değişikliği İstanbul Büyükşehir Belediye meclisinden ‘oy birliği’ ile kabul edildi.

Zeytinburnu Telsiz Mahallesi imar planı değişikliği askıya çıktı!

İstanbul İli, Zeytinburnu İlçesi Telsiz Mahallesi 389/3, 402/1, 402 Pafta, 1508, 1509, 1512, 2653, 3301, 2167 Adalar Bütünü İle Bu Adalar Arasındaki Yolların Deplase Edilmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği askıya çıktı.

Zeytinburnu Merkezefendi 1/5000 ölçekli imar planı tadilatı askıda!

Zeytinburnu ilçesi, Merkezefendi Mahallesi, 2933 ada, 7, 8 parsellerin bir kısmı, 2934 ada, 4, 5 ve 6 parsellerin bir kısmı ile bir kısım kadastral boşluğun Dini Tesis alanına alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli 24.07.2020 tasdik tarihli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı tadilatı askıya çıktı.

Zeytinburnu Beştelsiz 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Notu Değişikliği askıda!

İstanbul İli, Zeytinburnu İlçesi, Beştelsiz Mahallesi 2321 Ada 26 Parsel ve Bir Kısım Kadastral Park 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notu Değişikliği askıya çıktı.

Zeytinburnu Beştelsiz 1/5000 ve 1/1000 Ölçekli imar planı değişikliği askıya çıktı!

İstanbul İli, Zeytinburnu İlçesi, Beştelsiz Mahallesi, Rezerv Yapı Alanı İçerisinde Kalan 3327 Ada 1 Parsel ve 1664 Ada 121 Parsellere İlişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği askıya çıktı...

zeytinburnu seyitnizam imar planı Haberi

zeytinburnu seyitnizam imar planı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 22 Şubat 2022 tarihli ve 2893698 sayılı yazısı ile; İstanbul İli, Zeytinburnu İlçesi, Seyitnizam Mahallesi, 512 Pafta, 3239 Ada 41 Parsel İlköğretim Alanı İle 3239 Ada 42 Parsel Kat Otoparkı (Kop) Alanına İlişkin UİP-34051116 numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ’nin 1 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve 6306 sayılı Afet Riskli Altındaki Alanların Dönüştürülmesi hakkında Kanun hükümleri uyarınca re'sen 22 Şubat 2022 tarihinde onaylandığı bildirildi.

Söz konusu planlar, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince 07.03.2022 tarihinden itibaren bir (1) ay (30 gün) süre ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü (Barbaros Mahallesi, Begonya Sk. No:9A, 34746 Ataşehir/İstanbul) ilan panosu ile internet sitesinde askıya çıkarıldı.

Detaylar için