zorunlu tevhid

zorunlu tevhid

Gayrimenkul Hukuku Derneği Başkanı Ali Güvenç Kiraz, yeni imar yönetmeliği ile zorunlu tevhid bekleyenlere çok önemli açıklamada bulundu. 

Yeni imar yönetmeliği ile zorunlu tevhid bekleyenlere önemli haber!

Gayrimenkul Hukuku Derneği Başkanı Ali Güvenç Kiraz, yeni imar yönetmeliği ile zorunlu tevhid bekleyenlere çok önemli açıklamada bulundu. 

Konut kredisinde sigorta yapmak zorunlu mudur?

Konut sahibi olmak isteyen kimseler, bankaların uzun vadeli ve düşük faizli konut kredisi paketlerinden faydalanabiliyor. Konut kredisinin yanında bazı sigortalar yapılıyor. Peki, konut kredisinde sigorta yapmak zorunlu mudur?

Kapıcıya daire vermek zorunlu mu?

Anataşınmazın ortak yerlerini ve tesislerini temiz bulundurmak, demirbaşlarını, araç ve gereçlerini, düzenli, bakımlı ve işler şekilde tutmak gibi sorumlulukları bulunan kapıcıya daire vermek zorunlu mu?

Bina tamamlama sigortası hangi konut projelerinde zorunlu?

Maketten konut satış sözleşmelerinde satıcının konut satışına başlamadan önce, bazı teminatlar vermesi gerekiyor. Kanun gereğince bazı projelerde sigorta yapılması gerekiyor. Peki, bina tamamlama sigortası hangi konut projelerinde zorunlu?

ÇED raporu zorunlu mudur?

Kimi projelerin çevreye olumsuz yöndeki etkilerin önlenmesi ya da çevreye zarar vermeyecek ölçüde en aza indirilmesi için birtakım çalışmalar yapılıyor. Peki, ÇED raporu zorunlu mudur? İşte ÇED raporu zorunlu olan projeler..

Madenciye zorunlu hayat sigortası mı geliyor?

Madenciye zorunlu hayat sigortası mı geliyor? Başbakan Ahmet Davutoğlu, İş Güvenliği Eylem Paketi ile maden işçilerine zorunlu hayat sigortası uygulaması getireceklerini söyledi. Bu açıklama sigorta sektöründe taşları yerinden oynattı

Apartmanda yangın tüpü zorunlu mu?

2007 yılında Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik gereğince bazı yapı ve inşaatlarda yangın tüpünün bulundurulması mecburi oluyor. Peki, apartmanda yangın tüpü zorunlu mu?

Konut kredisinde dask ve hayat sigortası zorunlu mu?

Mesken sahibi olmak isteyen ancak elinde yeterli nakit parası bulunmayan kimseler, bankaların konut kredisi paketlerinden yararlanabiliyor. Peki, konut kredisinde dask ve hayat sigortası zorunlu mu?

Tevhid işlemi nasıl yapılır?

Tevhid, Tapu Müdürlüklerince kaydı bulunan tapu kütüklerinin üzerindeki birden çok gayrimenkulün tek bir parsel haline dönüştürülmesi işlemi olarak karşımıza çıkıyor. Peki, tevhid işlemi nasıl yapılır?

Tapu tevhid harcı ne kadar?

Tapu kütüğünde ayrı ayrı birden çok taşınmaz malın birleştirilmesi işlemi olarak karşımıza çıkıyor. Peki, tapu tevhid harcı ne kadar? İşte, tapu tevhid harcı 2014.

DASK'a Zorunlu Deprem Sigortası Riskleri için devletten reasürans desteği!

Doğal Afet Sigortaları Kurumu Tarafından Üstlenilen Zorunlu Deprem Sigortası Riskleri İçin Devlet Tarafından Hasar Fazlası Reasürans Desteği Sağlanmasına İlişkin Karar bugün 29161 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı...

Kat irtifakından kat mülkiyetine geçiş zorunlu mu?

634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu gereğince kat irtifakından kat mülkiyetine geçilmesi gerekiyor. Peki, kat irtifakından kat mülkiyetine geçiş zorunlu mu? Kat mülkiyetine geçilmezse ceza kesiliyor mu?

Parsel tevhid şartları nelerdir?

Parsel tevhid (birleştirme) işleminin yapılabilmesi için tevhid işlemi yapılacak gayrimenkullerin bitişik olması gibi bazı şartlar bulunuyor. Peki, parsel tevhid şartları nelerdir? İşte, parsel tevhid şartları!

zorunlu tevhid

zorunlu tevhid zorunlu tevhid

Gayrimenkul Hukuku Derneği Başkanı Ali Güvenç Kiraz, yeni imar yönetmeliği ile zorunlu tevhid bekleyenlere çok önemli açıklamada bulundu. 


Belediyeler yapmış oldukları uygulamalar çerçevesinde oluşturulan yeni parseller üzerinde bazı durumlarda komşu parseller ile birleştirme (tevhid) zorunluluğu getirmektedirler. Ancak bu konuda yapmış oldukları bu kararın uygulanması sürecinde çok ciddi sorunlar ile karşılaşılmaktadır. Şöyle ki; Birleştirme (tevhid) kararı verilen parsel sahiplerinin birleştirme (tevhid) işlemini yapabilmeleri için yüzde yüz ile anlaşmaları esastır. Bu noktada ise her iki parselin yüzde yüz ile anlaşmalarının sorun olduğu yüzlerce örnek ile karşılaşılmaktadır. 


Örnek vermek gerekirse; Sizin 1000 m2 bir arsanız var ve komşu 100 m2 parsel ile tevhid (birleştirme) şartı konulmuş. İşte bu 100 m2 sahipleri genellikle birleştirme (tevhid) taleplerine ya çok yüksek bir satın alma bedeli...