Güzelce marinası Zeytinburnu modeliyle ihale edilecek

Güzelce marinası Zeytinburnu modeliyle ihale edilecek

Geçen yıl Zeytinburnu mega yat limanı arazisini ihaleye çıkartan İstanbul Defterdarlığı şimdi de Güzelce yat limanı için ihaleye çıkıyor.


Ataköy ve Kalamış Marina'nın bulunduğu İstanbul il sınırları içinde Zeytinburnu'nun ardından dördüncü marina Güzelce'ye inşa edilecek.

İhale kapsamında 38 bin 290 metrekare arsa ve 2 bin 605 metrekare deniz yüzeyine ilave olarak 40 bin 682 metrekare deniz yüzeyi olmak üzere toplam 81 bin 577 metrekare alanla yat limanı inşa edilmek üzere 1/1000'lik uygulama imar planları hazırlatılacak. Hazırlatılan planlar Bayındırlık ve İskan Bakanlığı teknik Araytırma ve Uygulama Genel Müdürlüğü ile Ulaştırma Bakanlığı Devlet Limanları ve Havaalanları İnşaatı Genel Müdürlüğü'ne onaylatılacak.

1 yıl için tanmini ön izin bedeli 399 bin YTL olarak belirlendi. Geçici teminatı 101 bin 700 YTL olan ihale 23 Ekim'de yapılacak. İhale pazarlık usulüyle gerçekleştirilecek.

Zeytinburnu modeli

Zeytinburnu modeliyle gerçekleştirilecek ihaleyi kazanan şirket, yapılan yasal düzenlemelerle 4 yıl içerisinde tüm izinleri alacak. İzinleri aldıktan sonra İstanbul Defterdarlığı ile tekrar masaya oturacak. Yat limanının kira bedelini belirleyecek. yıllık kira bedeli ön izin bedelinden aşağı olmayacak.

 

İstanbul-Zeytinburnu'nda bulunan 1 milyon 470 bin metrekarelik alan üzerinde yat limanı yapılmak üzere açılan 14 Aralık 2006'da gerçekleştirilen ön izin ihalesinin, en yüksek teklifi 6.5 milyon YTL'yle Rönesans- Koçhan Ortaklığı vermişti. İhaleye, ayrıca Mehmet Kutman'ın şirketi Global'ın iştiraki Boğaziçi Holding teklif vermişti.

Şirket buraya marina yapmak için imar ve inşaat izinleri için çalışmalarını sürdürüyor.