GYO'lardan 2021 atağı!

GYO'lardan 2021 atağı!

Gayrimenkul sektörüne finansman ve likidite sağlamak ve yatırımları arttırmak için hayata geçirilen gayrimenkul yatırım ortaklıkları, 2021 atağa geçti. Birçok GYO tek tek sermaye artırımına gitti...


Gayrimenkul sektörüne kurumsal sermayenin girişini sağlamak ve nitelikli projeleri hayata geçirmek için kurulan gayrimenkul yatırım ortaklığı (GYO), konut ve gayrimenkul sektöründe likitide sorununu çözen bu yatırım ortaklığı, yanı sıra, bireysel ve kurumsal yatırımcılara ait tasarrufları ortak bir havuzda toplayarak, büyük çaplı projelerin devamlılığına fırsat sunuyor. Sektörünün gelişimi açısından önemli bir yere sahip olan GYO’lar, finansal yetersizlik nedeniyle tamamlanamayan projeler, bu araçlar ile ekonomiye kazandırılıyor.

Yatırımcılar gayrimenkul yatırım ortaklıklarına nasıl yatırım yapabilir?

Gayrimenkul yatırım ortaklığı paylarına yatırım yapmak isteyen yatırımcılar, borsada işlem yapmaya yetkili bir aracı kuruluşa talimat vererek diledikleri gayrimenkul yatırım ortaklığının paylarını satın alabiliyor.

Gayrimenkul yatırım ortaklıkları nasıl kurulur?

Gayrimenkul yatırım ortaklıkları, 
· Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde yeni bir anonim şirket olarak kurulabilirler. 
· Daha önce başka amaçla kurulmuş şirketlerin esas sözleşmelerini Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine uygun olarak değiştirerek gayrimenkul yatırım ortaklığına dönüşmesi amacıyla oluşturulabiliyor.

Her iki şekilde de gayrimenkul yatırım ortaklıklarının kuruluşunun Kurul'ca uygun görülmesi gereklidir. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygun görülmesi durumunda, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na kuruluş izni için başvuruluyor. Gayrimenkul yatırım ortaklıkları, Bakanlığın kuruluş iznini vermesinin ardından kuruluşun tescilini takiben, yatırılan sermayeyi kullanarak şirket portföyünü oluşturuyor.

Birçok GYO 2021 yılında sermayesini artırmak için Sermeye Piyasa Kurulu'na (SPK) başvurdu. Başvurular ve başvuru durumları Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayınlandı. 

SİNPAŞ GYO

GYO

Sinpaş GYO'nun kayıtlı sermaye sistemi içerisinde bulunan mevcut 1 milyar TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanının 4 milyar TL'ye yükseltilmesine, şirketin mevcut kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin de bu kapsamda 2020-2024 yıllarını kapsayacak şekilde güncellenmesine karar verildi.

Sinpaş GYO'nun sermaye tavanı geçerlilik süresi 4 yıl uzatıldı!

REYSAŞ GYO

GYO

Reysaş GYO'nun mevcut 500 milyon TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanının 1 milyar TL'ye yükseltilmesine, mevcut kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin de bu kapsamda 2021-2025 yıllarını kapsayacak şekilde güncellenmesine ve Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmasına karar verildi. 

Reysaş GYO sermaye tavanını 1 milyon TL'ye çıkaracak!

PERA GYO

GYO

Pera GYO'nun 250 milyon TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 89 milyon 100 bin TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden olmak üzere 53 milyon 460 bin TL artırılarak 142 milyon 560 bin TL'ye yükseltilmesine ilişkin karar SPK tarafından onaylandı.

Pera GYO'nun çıkarılmış sermayesi 142.5 milyon TL'ye yükseltilecek!

AKFEN GYO

GYO

Akfen GYO'nun şarta bağlı ve PDT yatırımcısına tahsisli olarak yapacağı sermaye artışında, çıkarılmış sermayesinin 184 milyon TL'den 59 milyon 66 bin 196 TL arttırılmak suretiyle 243 milyon 66 bin 196 TL'ye çıkarılmasına, artan 59 milyon 66 bin 196 TL tutarında kısım için 179 milyon 561 bin 235,84 TL tutarında prim ödenmesine ve çıkarılacak olan 59 milyon 66 bin 196 adet B grubu hamiline yazılı payın PDT sahibi Hamdi Akın'a verilmesine karar verildi.

Akfen GYO'nun sermaye artışı 59 milyon TL oldu!

Nuran AYDIN/Emlakkulisi.com