Hacettepe'den 'kapalı teklif usulü' ihale

Hacettepe'den 'kapalı teklif usulü' ihale

Hacettepe Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı, Mamak İlçesi Yatıkmusluk Mahallesinde bulunan arsa veüzerindeki tek katlı binayı, 4 milyon YTL bedelle satmak üzere ihale açtı.


 


Yatıkmusluk Mahallesindeki mülkiyeti Hacettepe Üniversitesine ait 5 bin
925 metrekare arsa ve üzerindeki tek katlı binanın satışı, "kapalı
teklif usulü" ile gerçekleştirilecek.


İhalede, katılımcılardan 122 bin 555 YTL tutarında geçici teminat bedeli
alınacak.


İhale, 2 Kasım 2007 tarihinde saat 14.00'de Yapı İşleri ve Teknik Daire
Başkanlığında yapılacak.


Söz konusu taşınmazın satışına katılmak isteyenler, şartnameyi Hacettepe
Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Yatırım İşleri
Müdürlüğünden bedeli karşılığı satın alabilecekler.


Şartnameye göre hazırlanacak olan teklif mektupları da ihale günü, ihale
saatine kadar komisyon başkanlığına verilecek.


-ODTÜ-
Öte yandan Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Rektörlüğü, Bilimsel
Araştırma Projeleri kapsamında sertlik ölçme cihazı satın alacak.


Metalürji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü için alınacak olan cihazın
ihalesi, 31 Ekim 2007 tarihinde saat 14.00'de pazarlık usulü ile merkez
mühendislik binasında gerçekleştirilecek.


İhalede, ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre
belirlenecek.


Sadece yerli firmaların katılabileceği ihalede, söz konusu cihazın
teslim tarihi 24 Aralık 2007 olarak belirlendi.


Katılımcılar, ihale dokümanını ODTÜ Bilimsel Araştırma Projeleri
Koordinatörlüğünden bedel ödeyerek satın alabilecekler.


Buna göre şartnameye göre hazırlanacak olan teklif mektupları da ihale
günü ihale saatine kadar Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğüne
verilecek.


Söz konusu ihalede istekliler, teklif ettikleri bedelin yüzde 3'ünden az
olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat verecekler.


AA