Hadımköy Sanayi Bölgesi 2. Etap imar planı askıda!

Hadımköy Sanayi Bölgesi 2. Etap imar planı askıda!

Arnavutköy Hadımköy Mahallesi, 390 parsel üzerindeki Hadımköy Sanayi Bölgesi İkinci Etap ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı askıya çıkarıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 390 parselin imar planını 16 Mayıs 2014'te onayladı.
Hadımköy Sanayi Bölgesi 2. Etap imar planı askıda!


Arnavutköy İlçesi, Hadımköy Mahallesi, 390 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli plan tadilatı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından bugün (18 Haziran 2014 Çarşamba) askıya çıkarıldı. 


İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 28142 dosya numaralı imar plan tadilatını 16 Mayıs 2014'te onayladı. Hadımköy 390 parselin imar planını 18 Temmuz 2014 Cuma günü askıdan indirecek.


Arnavutköy Tayakadın Köyü imar planı da askıya çıkarıldı! Detaylar için tıklayın!Hadımköy'de park alanına cami yapılacak! Detaylar için tıklayın!Hadımköy Sanayi Bölgesi 2. Etap'ta emsal kaç?


Hadımköy Sanayi Bölgesi 2. Etap için hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planına göre Arnavutköy Hadımköy Mahallesi 390 parseldeki sanayi bölgesi ikinci etap, 35 bin metrekare yüzölçümüne sahip. Hadımköy Sanayi Bölgesi 2. Etap imar planı askıda!Arnavutköy imar kayıtlarında parselin plan fonksiyon bilgisi, ticaret alanı görünüyor. Maksimum tat adedi 0-6 olan Hadımköy Sanayi Bölgesi 2. Etap için TAKS: 0-0,4 ve KAKS(Emsal): 1.50 olarak belirlendi. 


Hadımköy Sanayi Bölgesi 2. Etap'ın 1/1000 ölçekli uygulama imar planı 08 Mayıs 2011'de onaylandı.1/1000 ölçekli imar planı notları!


1 - Mer'i İmar Planı ve mevzuatına uygun olarak boş arsa için inşaat şartları aşağıda gösterildiği şekilde tanzim edilerek imar durumu ile yalnız proje tanzim edilebilir, inşaat yapılamaz. Bu imar durumunun süresi 1 yıl olup, imar planında ve mevzuatında bir değişiklik olması halinde hiçbir hak iddia edilemez.


2 - Yapı ruhsatı müraacatı esnasında İSKİ' den alınacak tasdikli fosseptik veya kanal projesi, ısı yalıtım projesi ve raporu, zemin etüd raporu, itfaiye onayı, Kadastro Müdürlüğünden alınacak röperli kroki, bloğun çekme mesafelerini gösterir inşaat istikamet rölevesi, tabii zemin ve yol kotları gösterir kot-kesit rölevesi, gerekli görüldüğü takdirde muhtelif en-boy kesitleri mimari ve statik projelere eklenecektir.


3 - İMAR UYGULAMASINA İLİŞKİN GENEL HÜKÜMLER


3.1. Parselin yüz aldığı yol imar kanunun 23. maddesine tabi olup, Müdürlüğünden ilişiği kesilmeden uygulama yapılamaz.


3.2. Afet bölgelerinde yapılacak yapılar hakkında yönetmelik ile yürürlükteki İstanbul İmar Yönetmeliği, Otopark ve Sığınak Yönetmeliklerine göre uygulama yapılacaktır.


3.3. Yola terk ve kamuya ayrılan kısımlar kamu eline geçmeden uygulama yapılamaz.


3.4. Belirlenemeyen yol genişlikleri ile kadastral sınırlar göz önünde bulundurularak, terk, satın almalar ve blok ebatları inşaat istikamet rölevesi belirlenecektir.


3.5. İlgilisinin sunduğu evraklara, uygulama imar planına ve imar planı notlarına göre tanzim edilmiş olan imar durumu, yapılanma şartlarını göstermekte olup söz konusu parseli kapsayan, ifraz işlemlerinden kaynaklanan ve imar uygulamalarını etkileyen işlemler 18. madde uygulama bürosunun sorumluluğundadır.


3.6. Zemin Etüdü yapılmadan uygulama yapılamaz.


1/5000 ölçekli imar planı notları!Hadımköy Sanayi Bölgesi 2. Etap imar planı askıda!1- Plan tasdik sınırı içerisindeki alan (Hadımköy 390 parsel) sanayi alanıdır.


2- Sanayi alanında meri imar planında belirtilen yapılaşma şartları geçerlidir.


3- Uygulama aşamasında jeolojik jeoteknik etüt raporları hazırlanacak ve bu raporlara uyulacaktır. 


4- Belirtilmeyen hususlarda meri imar planı ve yönetmelikler geçerlidir.


Hadımköy Sanayi Bölgesi 2. Etap 1/5000 ölçekli imar planı için tıklayın!