01 / 07 / 2022

Halk GYO 2020, 2021 ve 2022 yılları için bağımsız denetim şirketini seçiyor!

Halk GYO 2020, 2021 ve 2022 yılları için bağımsız denetim şirketini seçiyor!

Halk GYO'nun 2020, 2021 ve 2022 yılları için hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş, Genel Kurul'un onayına sunulacak...Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) 2020, 2021 ve 2022 yılları için bağımsız denetim şirketinin genel kurul onayına sunulması hakkında açıklama yaptı.

Halk GYO'nun 2020, 2021 ve 2022 yılları için hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş, Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verildi.

Halk GYO'nun KAP açıklaması:
Yönetim Kurulumuzun 25 Mart 2020 tarihinde yapılan toplantısında;  2020, 2021 ve 2022 yıllarına ilişkin hesap dönemlerini kapsamak üzere Şirketimizin finansal tablolarının denetlenmesi için DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin  (Deloitte) seçilmesine ve bu seçimin Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.