Halkalı Atakent imar planı askıya çıktı!

Halkalı Atakent imar planı askıya çıktı! Halkalı Atakent imar planı askıya çıktı!

İstanbul İli, Küçükçekmece İlçesi, Halkalı Atakent Toplu Konut Alanı, 842 Ada 62, 63 ve 64 Parseller ile Tescil Harici Alanlara İlişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı askıya çıktı.


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 30.01.2019 tarihli ve E.13467 sayılı yazısı ile; İstanbul İli, Küçükçekmece İlçesi, Halkalı Atakent Toplu Konut Alanı, 842 Ada, 62, 63 ve 64 Parseller ile Tescil Harici Alanlara İlişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tekliflerinin, gerekli düzeltmeler yapılmak suretiyle 3194 sayılı İmar Kanununun hükümleri ile Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı 1 nolu Kararnamesinin 97 (ğ) maddesi uyarınca 31.12.2018 tarihinde onaylandığı bildirildi.

Söz konusu planlar, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince 11.02.2019 tarihinden itibaren bir (1) ay süre ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ilan panosu ile internet sitesinde askıya çıkarıldı.

İmar planı için tıklayın