Halkbank'tan gayrimenkul satış açıklaması!

Halkbank'tan gayrimenkul satış açıklaması! Halkbank'tan gayrimenkul satış açıklaması!

Türkiye Halk Bankası A.Ş, bazı basın kuruluşlarında yer alan kamuoyunu yanıltıcı bir haber hakkında açıklama yaptı. Gayrimenkul satışı hakkındaki bu haberler üzerine şu açıklama kaydedildi...
Halk Bankası tarafından yapılan açıklama şöyle:


Asılsız ve dayanaksız haber yayımlamayı alışkanlık haline getirmiş olan bazı basın kuruluşlarının 10.02.2014 tarihli yayınlarında; Bankamız tarafından yapılan ve ihtiyaç dışı gayrimenkul satışı ile ilgili olarak kamuoyunu yanıltıcı bir haber yer almıştır.


Kamuoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla konu hakkında açıklama yapılması gerekli görülmüştür. 


Anılan habere konu edilen gayrimenkul, yine haberde adı geçen bir işadamının ortağı ve kefili olduğu şirketlerin 2000 yılı öncesinde kullandığı kredilerin teminatı olmak üzere Bankamız lehine ipotek alınmıştır. Adı geçen kişinin hakim ortağı ve kefili olduğu şirketlerin, Bankaya olan borçlarının ödenmemesi üzerine izlenen hukuksal süreç sonucunda, gayrimenkul 20 Nisan 2006 tarihinde Banka adına devir ve tescil edilmiştir.


Anılan firmaların Bankaya olan kredi borçları, bu gayrimenkulün icraen satın alınması ile tamamen tasfiye edilememiş olup bakiye Banka alacağının tahsil işlemleri halen sürmektedir.


Bankacılık Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca ihtiyaç dışı gayrimenkullerin satışı, bir gereklilik olup anılan gayrimenkul, teklif toplama ve takiben de açık artırma ile devam etmek üzere satışa konulmuş olup 5 Nisan 2007 tarihinde açık artırması yapılmıştır.


Söz konusu gayrimenkule alıcı olarak ülkemizin muteber 9 ayrı alıcı aday firması, kapalı zarf usulü ile teklif vermiş olup takiben yapılan açık artırmaya 3 talipli ile devam edilmiştir. Yapılan açık artırma sonucunda; ihalenin üzerine kesinleştiği firma birinci, yurt dışı yerleşik bir yatırım fonu ikinci ve ülkemizin muteber bir bankasının Munzam Vakfı üçüncü olmuşlardır. Yapılan ihale yöntemi sonucunda ulaşılan sonuç, gayrimenkulün güncel ekspertiz değerinden daha yüksek bir bedel ile satılarak Banka çıkarlarının maksimize edilmesini sağlamıştır


Gayrimenkulün önceki maliki olan firmanın etkin ortağı ve Bankamıza kredi borçlusu olan kişi, gerek ihale öncesinde ve gerekse ihale sonrasında Bankamıza bazı talep ve beklentilerini sunmuş; ancak ihalenin şeffaflığını ve objektifliğini bozacak içerikteki bu talepleri uygun görülmemiştir.


T.Halk Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından; her türlü şeffaflık sağlanarak objektif kriterler çerçevesinde yapılan gayrimenkul satış ihalesine katılan alıcı adaylarına ve en yüksek teklifi sunan alıcı adayına rağmen bu taleplerin olumlu karşılanması, etik ilkeler yönünden sakıncalı bulunmuş ve yapılan ihale sonucuna göre gayrimenkulün satışı yapılmıştır.


Gerek Banka çıkarlarının korunmasına ve gerekse ihale sonuçlarının her türlü tartışmadan uzak kalmasına özen gösterilen bu süreç, hukuka uygun olarak yürütülmüştür.


Nitekim anılan yayında adı geçen kişi tarafından banka yöneticileri hakkında yapılan şikayetin yanı sıra ihalenin iptali talebiyle açılan davalar reddedilerek Banka ve yöneticileri lehine sonuçlanmıştır.


T.Halk Bankası A.Ş.