Hamdi Varol, Deniz GYO Riskin Erken Saptanması Komitesi'ne seçildi!

Hamdi Varol, Deniz GYO Riskin Erken Saptanması Komitesi'ne seçildi!Deniz GYO Riskin Erken Saptanması Komitesi'nde Cafer Bakırhan'ın istifası ile boşalan üyeliğe Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilen Hakan Hamdi Varol getirildi.Deniz GYO Riskin Erken Saptanması Komitesi'nde Cafer Bakırhan'ın istifası ile boşalan üyeliğe Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilen Hakan Hamdi Varol getirildi.


Deniz GYO tarafından yapılan açıklama şu şekilde;

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 20/06/2016 tarihli 2016/12 sayılı toplantısında, Şirketin, SPK'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" gereğince oluşturulan Riskin Erken Saptanması Komitesi'nde Cafer Bakırhan'ın istifası ile boşalan üyeliğe Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilen  Hakan Hamdi Varol'un  seçilmesine karar verildi.