Hamza Yıldız: Riskli binalarda Eskişehir üçüncü sırada bulunuyor!

Hamza Yıldız: Riskli binalarda Eskişehir üçüncü sırada bulunuyor!


Eskişehir'in riskli bina sayısı itibarıyla İstanbul ve İzmir'den sonra Türkiye'de üçüncü olduğunu belirten Hamza Yıldız, kente bugüne kadar 215 adet riskli bina tespiti yapıldığını söyledi Eskişehir'in riskli bina sayısı itibarıyla İstanbul ve İzmir'den sonra Türkiye'de üçüncü olduğunu belirten Çevre ve Şehircilik Eskişehir İl Müdürü Hamza Yıldız, kente bugüne kadar 215 adet riskli bina tespiti yapıldığını söyledi 'Afet Riski Altındaki Alanların Korunması Kanunu'nun yürürlüğe girmesi ile Türkiye çapında yaklaşık 7 milyon konutun dönüşümünü sağlayacak adımlar atılmaya başlandı. Önceliği deprem kuşağında yer alan bölgeler olan kentsel dönüşüm çalışmaları, ikinci derece deprem kuşağmda yer alan Eskişehir içinde büyük önem arz ediyor. Orta ve uzun vadede kentsel dönüşümün başanlı olabilmesi için riskli alan ve rezerv alanların kent bütününde bir kentsel dönüşüm modeli kapsamında ele alınması, riskli alan ve riskli yapı bazında imar düzenlemelerinin gerçekleştirilmesi, finansman olanaklarının zenginleştirilmesi ve toplumsal bilincin oluşturulmasında yerel idarelere ve meslek odalarına büyük görev düşüyor. Tüm bu konularda Çevre ve Şehircilik Eskişehir İl Müdürlüğü çözüm odaklı yaklaşımlarda bulunarak, kapsamlı bir biçimde sürecin yönetiminde tüm taraflara her konuda destek vermeye devam ediyor. 

Eskişehir'in riskli bina sayısı itibarıyla İstanbul ve İzmir'den sonra Türkiye'de üçüncü olduğunu belirten Çevre ve Şehircilik Eskişehir İl Müdürü Hamza Yıldız, kente bugüne kadar 215 adet riskli bina tespiti yapıldığım ve binalarda toplam 904 birim konut ve işyeri bulunduğunu söyledi. Toplamda 2 bin 404 kişinin riskli yapı sürecinden faydalanacağının öngörüldüğünü aktaran Yıldız, "Bu sıralama hem şehrimizde afet riskli alanlardaki döYQzde20'Hfc destek Kentsel dönüşüm kanunu ile yapısını yenilemek isteyen vatandaşlara yapım maliyetlerinin yüzde 20'si oranında destek sağlandığını kaydeden Hamza Yıldız, "Bu destekler kısaca vergilerdeki kolaylıklar ve hibe şeklinde verilen kira yardımları ile kredi faizlerinin yarısının devlet tarafından karşılanması şeklinde oluyor" dedi. 

nüşümün ne kadar ihtiyaç duyulduğunu ispatlıyor hem de Eskişehirliler'in kentsel dönüşüme olumlu baktığım ortaya koyuyor. Bakanlığımızca lisanslandırılmış kuruluşlann ve müdürlüğümüzün bu konudaki tanıtım faaliyetleri neticesinde, tespiti yapılan riskli binaların yerinde dönüşümü sağlanarak herhangi bir afet riski karşısında ortaya çıkabilecek sorunların önceden engellenmesi hedefleniyor" diye konuştu. 

Eskişehir kent merkezinin 1970'ten bu yana yoğunluklu olarak sıvılaşma riski taşıyan Porsuk Nehri çevresindeki alüvyon zemin üzerinde gelişme gösterdiğinin altım çizen Hamza Yıldız, bitişik nizam mevcut yapılaşma durumunun az katlıdan çok katlıya geçilmesi ile devam eden süreçle bugün, sıkışık ve yoğun bir konut dokusu meydana geldiğini aktardı. Bu yoğun konut dokusunun yetersiz yeşil alan ve sosyal donatı alanına neden olmasına yol açarken, büyüyen merkez ulaşım problemlerini her geçen gün artırmaya devam ettirdiğini söyleyen Yıldız, "Kentsel dönüşüm kanununun kente değer katacak yeni merkezlerin oluşturulabilmesi, geniş yollan, meydanları, sosyal donatı ve yeşil alanları ile altyapısı ve ulaşım sistemleriyle yaşanabilirlik standartlarının yakalanması adma ilgili idareler için önemli çözüm yollan sunuyor" değerlendirmesini yaptı. 

Kentsel dönüşüm kanunu ile yapısını yenilemek isteyen vatandaşlara yapım maliyetlerinin yüzde 20'si oranında destek sağlandığını kaydeden Hamza Yıldız, "Bu destekler kısaca vergilerdeki kolaylıklar (KDV muafiyeti, ruhsat, otopark ve noter harç muafiyetleri gibi) ve hibe şeklinde verilen kira yardımları ile kredi faizlerinin yansının devlet tarafından karşılanması şeklinde oluyor" dedi. Kentsel dönüşüm sürecinde en önemli sonucun can güvenliği olacağının altını çizen Yıldız, "Bu işte hiçbir şekilde rant ya da peşkeş çekme söz konusu olamaz. Çünkü süreçler çok şeffaf bir şekilde yürütülecek, insanımızın memnuniyeti önceliğimiz olacak. Ayrıca ülkemizde büyümede lokomotif görevi gören inşaat sektörü ve buna bağlı 200'den fazla sektör bu işten faydalanacak, buna bağlı işsizlik sorununa da destek olunacak" şeklinde görüş bildirdi. 

Eskişehir'in 2'nci derece deprem bölgesinde olmasmın yanı sıra zemin sıvılaşma riski taşıyan alan üzerinde bulunduğunu hatırlatan Hamza Yıldız, "Büyükşehir ve Odunpazan Belediyeleri'nin teklifi ile ilan edilen iki adet riskli alan bulunuyor. İlan edilen her iki riskli alan toplam 84 hektarlık olup, bin 980 binadan oluşuyor. Burada 18 bin 715 vatandaşımız barınma ihtiyacını karşıEskişehir'in 2'nci derece deprem bölgesinde olmasının yanı sıra zemin sıvılaşma riski taşıyan alan üzerinde bulunduğunu hatırlatan Hamza Yıldız, Eskişehir'de iki bölgenin riskli alan ilan edildiğini kaydetti. 

lıyor" dedi. Eskişehir'de 1956'da meydana gelen depremden beri yapılan yeni konutların henüz bir doğal afetle sınanmadığını hatırlatan Hamza Yıldız, şöyle devam etti: "1999 Marmara depremi merkez üssü kilometrelerce uzak olmasına rağmen ilimizde iki bina yıkıldı ve 33 can kaybı meydana geldi. Aynca yedisi ağır, 16'sı orta ve 94'sı hafif olmak üzere 117 yapı hasar gördü. Merkeze daha yalan oluşacak bir depremde sıvılaşma riski yüksek ve niteliksiz yapüar olduğundan çok ciddi kayıplar oluşturan yıkım meydana gelebilir. Bu kapsamda merkez başta olmak üzere kent bütününde kapsamlı ve bütüncül bir anlayışla afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi hedeflenmeli." Rezerv alan ilan edildi Eskişehir'de bakanlık onayı ile rezerv alam ilan edildiğini açıklayan Yıldız, "İlimizde Odunpazan Kocakırı bölgesinde 700 hektarlık bir alanda bakanlık onayı üe rezerv alan ilan edildi. 

Bu alanda ülkemizde örnek olabilecek sürdürülebilir, ekolojik, yeşil kent parçası oluşturulabilmesi ve kentin tek merkezli büyümesini tersine çevirebilmek için planlama çalışmaları devam ediyor" açıklamasını yaptı. Eskişehir'in inşaat sektöründe aktif bir yapıya sahip olduğuna da dikkat çeken Yüdız, kentte devam eden inşaat alanının Kasım 2013 itibanyla 6 milyon 537 bin metrekareyi bulduğunu kaydetti. 


Dünya