03 / 10 / 2022

Hangi durumlarda emlak vergisi ödemezsiniz?

Hangi durumlarda emlak vergisi ödemezsiniz?

Emlak Vergisi Kanununa göre bina ve arazilerden alınan emlak vergilerinden bazı şartların uygun olması halinde sıfır oranlı olarak faydalanılabiliyor. Peki, hangi durumlarda emlak vergisi ödemezsiniz?Hangi durumlarda emlak vergisi ödemezsiniz?

1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu gereğince, Türkiye sınırları içerisinde yer alan tüm bina ve araziler için vergi ödenmesi gerekiyor. Kanuna göre bina ve arazilerden alınan emlak vergilerinden bazı şartların uygun olması halinde sıfır oranlı olarak faydalanılabiliyor. Peki, hangi durumlarda emlak vergisi ödemezsiniz?


Türkiye’de brüt yüzölçümü 200 metrekareyi geçmeyen tek meskeni olan veya tek meskenin intifa hakkına sahip bulunan;


- Kendisine bakmakla mükellef kimsesi olup 18 yaşını doldurmamış olanlar hariç olmak üzere hiçbir geliri olmadığını belgeleyenler,


- Gelirleri münhasıran kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları emekli, dul, yetim, ölüm ve malûliyet aylığından ibaret bulunanlar,


- Gaziler,


- Şehitlerin dul ve yetimleri, emlak vergisi muafiyetinden yararlanabiliyor.


Sıfır oranlı emlak vergisinden yararlanmak için evde bizzat oturma şartı aranmıyor. Evini kiraya verip, kendi de kirada oturan yukarıdaki özelliklere sahip kimseler, vergi ödemelerinden muaf olabiliyor.


Ancak emekli olan eş sahip olduğu konutu kiraya verip yine emekli olan ve konutu bulunan eşinin evinde yaşıyorsa emlak vergisi ödemek zorunda kalıyor.


Emlak vergisi muafiyetinden faydalanabilmek için, belediyeye bildirimde bulunulması gerekiyor.


Emlak vergisi muafiyeti için fakirlik belgesi mi gerekiyor?Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com


Geri Dön